Son Yazılar
Home / 10.Sınıf Tarih / II. MURAT DÖNEMİ (1421 – 1451)

II. MURAT DÖNEMİ (1421 – 1451)

a) Hükümdarlığının ilk yıllarında tekrar ortaya çıkan amcası Mustafa Çelebi’nin isyanını ve hemen ardından kardeşi Mustafa’nın çıkardığı is­yanı bastırdı. Bu isyanların çıkmasında etkili olan Bizans’ı cezalandırmak için İstanbul’u kuşattı ancak alamadı.

Uyarı: İstanbul’u kuşatan ikinci Osmanlı padişahıdır.

Uyarı: Bizans askeri güç olarak Osmanlı ile baş edemediği için şehzadeleri kullanarak Osmanlı’yı içten zayıflatmaya çalışmıştır.

b) Menteşeoğulları, Aydınoğulları beyliklerini ortadan kaldırdı. Germiyan Beyliğinin top­raklarını vasiyet   yolu   ile   elde  edildi. Yine Candaroğulları ve Karamanoğulları toprak­larının bir bölümünü ele geçirdi.

c) Bizans’ın ele geçirdiği Karadeniz kıyısın­daki bazı şehirler geri alındı. Eflak, Macar ve Sırp kuvvetlerine kayıplar verdirdi.

d) Venedik ile 1430 yılına kadar savaşlar yapıldı. Bu savaşlar sonunda Makedonya, Selanik ve Teselya ele geçirildi.

e) 1442’de Osmanlı orduları Macaristan’da yenildi. Bunun ardından Osmanlı orduları arka arkaya     yenilgilere     uğradı. Karamanoğulları da saldırılara başlayınca II. Murat Macar başkanlığındaki Haçlı itti­fakı ile 1444’de Edirne – Segedin Ant. ya­pıldı. Buna göre:

1-   İki taraf birbirleri ile 10 yıl savaşmayacaktı.

2-   Sırbistan bağımsız bir devlet olacak ancak Osmanlı’ya vergi verecek.

3- Tuna nehri iki taraf arasında sınır olacak.

Uyarı: Batıda geçici toprak kaybı (Sırbistan’ın kaybı).

Antlaşmadan sonra II. Murat tahtı 12 yaşındaki oğlu II. Mehmet’e bıraktı. 

f) Varna Savaşı (1444)

Neden: Haçlıların 12 yaşındaki bir çocuğun padişah olmasından yararlanmak isteyip, Edirne – Segedin Antlaşmasını tek taraflı bozup, Osmanlılara saldırması. Sonuçlar:

–   II. Murat tekrar tahta geçti. Haçlı ordusunu Varna’da büyük bir bozguna uğrattı.

Sonuç:

  • Balkanlarda alınan yenilgilerin izleri silindi.
  • Balkanlarda Osmanlı egemenliği güçlendi. 

g) II. Kosova Savaşı (1448)

Varna’dan sonra II. Murat Mora’yı egemenlik altına aldı. Arnavutluk seferine çıktı.

Neden:

  • Osmanlı’ya bağlı Arnavut Beyi İskender’in isyan etmesinden, Avrupalıların yararlanmak istemesi.
  • Türkleri Balkanlardan atmak amacı ile Macar Kralı’nın bir haçlı ordusu oluşturup, Osmanlılara saldırması.

Sonuçlar:

  • Haçlılar bir kez daha yenildi.
  • Haçlılar bir daha Osmanlılara saldıramadılar.
  • Balkanlarda Türk hâkimiyeti kesinleşti.
  • İstanbul’un alınması ko­laylaştı.
  • Avrupalılar savunmaya çekilirken, Osmanlılar taarruza başladılar. Bu durum, 1683 yılındaki Viyana bozgununa kadar devam etti. Türkler’in Balkanlar’dan atılamayacağı kesin olarak anlaşıldı.

Bir Cevap Yazın