Son Yazılar
Home / 10.Sınıf Tarih / I. MURAT DÖNEMİ (1362-1389)

I. MURAT DÖNEMİ (1362-1389)

Devrin önemli olayları:

a) Ahilerin eline geçen Ankara geri alındı.

b) Rumeli’de İpsala, Dedeağaç ve Dimetoka ele geçirildi.

c) Bizans ve Bulgar kuvvetleri ile 1363’te yapılan Sazlıdere Savaşı kazanıldı. Savaş sonunda Edirne alınarak başkent yapıldı. Ardından Gümülcine ve Filibe ele geçirildi.

d) Sırpsındığı Savaşı   (1364):  

Nedeni: Türkleri Rumeli’den atmak ve Edirne’yi geri almak amacı ile düzenlenen ilk Haçlı savaşıdır. Sonuçları:

  • Hacı İl Bey’in ani bir gece baskını ile Haçlılar büyük bir bozguna uğ­ratıldı.
  • Balkanlarda Türk ilerleyişi hız kazandı.
  • Edirne başkent yapıldı.
  • Bulgarlar Osmanlı egemenliğine girdi.

e) 1372’de Sırplara karşı Çirmen Savaşı ka­zanıldı. Bu zaferle Makedonya ticaret yol­ları ele geçirildi.

f) 1380 – 1386 yılları arasında Manastır, Sofya, Niş şehirleri ele geçirildi. 1387’de ise Sırp ve Bosna kuvvetleri Osmanlı öncü kuvvetlerini Ploşnik’te(Balkanlardaki ilk yenilgi)  yenilgiye uğrattı.

g) I. Kosova Savaşı (1389)

Yukarıda belirtilen  gelişmeler   üzerine Osmanlıları Balkanlardan atmak amacı ile oluşturulan Haçlı ordusu 1389’da yapılan I. Kosova Savaşında yine büyük bir yenilgi aldı. Osmanlıların top kullandığı ilk savaş­tır.

Savaşın sonucunda;

  • Osmanlıların Balkanlardan atılamaya­cağı anlaşılmıştır.
  • Savaş bitiminde savaş alanını gezen I. Murat, bir Sırplı tarafından hançerlenerek öldürüldü.
  • Sırplar, l. Kosova Savaşından sonra Osmanlı egemenliğini kabul ettiler.

h) Oğlu Yıldırım’ı Germiyan Beyliği’nin kızı ile evlendirmiş, çeyiz yolu ile Kütahya, Emet, Tavşanlı ve Simav ele geçirilmiştir.

i) Hamitoğullarından para karşılığında Akşehir, Beyşehir, Isparta, Karaağaç ve Yalvaç ele geçirildi.

j) Sultan unvanını kullanan ilk Osmanlı padi­şahıdır.

k) İlk kapıkulu (yeniçeri) askerî teşkilâtını kurdu.

Bir Cevap Yazın