Son Yazılar
Home / 10.Sınıf Tarih / BEYLİKTEN DEVLETE ÜNİTESİ TEMEL KAVRAMLAR

BEYLİKTEN DEVLETE ÜNİTESİ TEMEL KAVRAMLAR

Temel Kavramlar

Tekfur: Bizanslıların merkezden bağımsız valilerine ve Anadolu’nun bazı Hıristiyan beylerine verilen unvan.

Fütüvvet: Fütüvvet fetâ kelimesinden gelmektedir. Fetâ yiğit, fütüvvet yiğitlik demektir.  Gençlik. yiğitlik, cömertlik esasları üzerine kurulmuş, teşkilat, dini özellikli esnaf birliği. Ahilikte denir. 

Voyvoda: Osmanlıların Eflak-Boğdan beylerine verdiği unvan.

İskan: Yerleştirme manasındadır. Osmanlı Devletinin Balkanlarda  fethettiği yerlere, İslamiyeti yaymak, bölgeyi Türkleştirmek ve devlet otoritesini sağlamak için Türkleri yerleştirmesidir.

Kolonizasyon: Koloni, bir devletin nüfusunun bir bölümünü yerleştirmek için denizaşırı bir ülkeye sahip çıkması ve yurttaşlarını oraya iskan etmesi halinde meydana gelen yeni yurtturkoloni

Yörük:  Göçebe Oğuz boylarına Yörük denir.

Fetret devri: Osmanlı devletinde Ankara savaşından sonra 1402-1413 arası geçen kargaşa dönemidir. Padişahsız geçen dönem.

Hanedan: Hükümdar sülalesi

Saltanat: Hükümdarlığın hanedan ailesine ait olduğu yönetim sistemi. 

Örf: Kanun olmadığı hâlde, halk tarafından alışkanlık olarak uyulan, bulunulan yere ve hâllerin icabına göre oluşan, akla aykırı olmayan dince kötü karşılanmayan davranış, töre, âdet.

Çıkma: Saray içindeki Enderun mektebinde yetişen çocukların görevli olarak saray dışına çıkıp bir göreve atanmasıdır.

Dirlik: Osmanlı devletinde devlete ait gelirlerin veya toprakların kişilere hizmet karşılığı verilmesidir.

Hirfet: Türk-İslam devletlerinde ayakkabıcılık, marangozluk gibi küçük el sanatlarına verilen isimdir.

Lonca: Türk-İslam devletlerinin bazılarında Bir şehirdeki belli bir esnaf grubunun kurduğu esnaf örgütüdür. (Berberler loncası gibi)

Gedik: Bir meslek grubunda oldukça ustalaşan kişi.(gediklide denir) ayrıca Loncalar tarafından usta olan kişiye verilen dükkân açma yetkisine de denir.

Miri arazi: İslam devletlerinde mülkiyeti devlete ait olan toprak ve arazilere denir.

Tahrir: Kaydetme, sicile geçme anlamında olup Osmanlılarda arazilerin, arazi sahiplerinin ve vergi mükelleflerinin yazıldığı deftere denir.

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazıların/içeriklerin tüm hakları “tarihyolu.com” aittir. Kaynak gösterilse dahi yazının/içeriğin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan yazının bir bölümü, alıntılanan yazıya/içeriğe  aktif link verilerek kullanılabilir.

2 Yorumlar

  1. Hocam yazılım var da yarın çalışmam gereken yerleri atarmısınzı

Bir Cevap Yazın