Son Yazılar
Home / 10.Sınıf Tarih / Abdülaziz Dönemi Islahatları (1861–1876)

Abdülaziz Dönemi Islahatları (1861–1876)

Eğitim alanındaki Islahatlar

İlk Askeri Rüştiyeler açıldı

Sanat okulları açıldı

Darüşşafaka Lisesi açıldı

Maarifi Umumiye Nizamnamesi yayınlanarak, Eğitim basamakları Sübyan-Rüştiye-İdadi-Sultani ve Darul Fünun olarak belirlendi.

Ekonomi Alanındaki Islahatlar

Osmanlı Bankası, Merkez Bankası Hüviyeti kazandı.

Devlet İflas ettiğini açıkladı 1875

İlk Demiryolu hatları açıldı.

İlk hat Köstence-Boğazköy

Anadolu’daki ilk hat İzmir-Aydın hattıdır.

İdari ve Hukuk alanındaki Islahatlar

Mecelle Hazırlandı.

*Osmanlı Devletinin Medeni hukukudur.

*Ahmet Cevdet Paşa tarafından hazırlandı.

*1926 yılına kadar devam edecek

Mecelle Abdülaziz döneminde hazırlanmasına rağmen,II. Abdülhamit zamanında uygulamaya konulacaktır.

 

trenAbdülaziz

Avrupa’ya seyahate çıkan ilk Osmanlı padişahı Abdülazizdir.

Uyarı: Sultan Abdülaziz 1867’de  Avrupa gezisine çıktığı trenin adı Saltanat Vagonu’dur.

 

 

Bu gezinin başlıca nedenleri şunlardır:

  • Hürriyet fikirleri ve medeniyetin Osmanlı ülkesinde de ilerlediğini Avrupa’ya göstermek.
  • Avrupa devletlerinden para yardımı almak.
  • Rusya’nın Osmanlı üzerindeki planlarını Avrupalı Devletlere bildirmek.
  • Padişahın, Avrupa hükümdarları karşısındaki saygın konumunu Osmanlı Hristiyanlarına göstermek.

Abdülaziz döneminde Osmanlı donanması yenilenerek dünyanın 3. büyük filosu haline gelmiştir.

Beylerbeyi ve Çırağan Sarayları inşa edilmiştir.

Bir Cevap Yazın