Son Yazılar
Home / Yazılı Sınav Örnekleri / 9. Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 2.Yazılı

9. Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 2.Yazılı

Merhaba değerli arkadaşlar. Yaklaşan sınavlar öncesi örnek olması açısından 9. Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 2.Yazılı sorularını ve cevaplarını bu yazımızda paylaşıyoruz. 9. Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 2.Yazılı sorularını hazırlarken 2018-2019 yılında değişen müfredat dikkate alınmıştır. Sorularımız her geçen eğitim-öğretim yılında güncellenmektedir.

2019-2020 9. Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 2.Yazılı soruları ve cevapları ile ilgili soru ve görüşlerinizi yorum kısmından biz yazabilirsiniz.

9. Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 2.Yazılı cevaplarını yazımızın sonunda bulunan bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

-SORULAR- 

1) Kil vazo, kil tablet, yontulmuş taş aletler, antlaşma metinleri, dibekler(Tahıl öğütme taşları)… (12 puan)

a) Yukarıdakileri kalıntılardan hangileri tarih öncesi döneme ait olabilir?

b) Tarih öncesi döneme ait olmayanları nedeniyle birlikte yazınız.

2) İlk ve Orta Çağlarda Asya ile Avrupa arasındaki ticari faaliyetler genellikle ticaret yolları vasıtasıyla gerçekleşirdi. Farklı mesafelerdeki bu yolculuk bazen bir kentin ticari bölgesinde sonlanmış veya başka bir kente devam etmiştir. (12 puan)

a) Bu ticaret yollarının isimlerini yazınız.

b) Bu ticari mekanlardan üçümün ismini yazınız.

3) Bir ülkenin sınırları dışında işgal ettiği, anavatana bağlı olarak yönettiği, genellikle ticari amaçlı alınan yerlere koloni denir. (12 puan)

a) İlk Çağın kolonici devletleri hangileridir?

b) Kolonicilik türlerini yazınız.

4) Tarımla birlikte yerleşik yaşama geçişin insanlar için sonuçları neler olmuştur? Yazınız. (10 puan)

5) İnsanların yaşadıkları yerlerden başka yerlere gitmesine göç denir. Tarih boyunca yapılan göçlerin ana nedenlerinden üçünü yazınız. (10 puan)

6) Satrap, Satraplık, Şah gözü, Persler, posta teşkilatı, mutlakıyet kelimelerini kullanarak tarihi bir paragraf yazınız. (10 puan)

7) Aşağıdaki ifadelerin doğru veya yanlış olduklarını belirtiniz. (10 puan)

a) Yüzeyin üst katmalarında bulunan, kolay işlenebilen, insanların kullandığı ilk maden demirdir.

b) Tarihin bilinen ilk yazılı antlaşması Mısır ve Hititler arasında imzalanan Kadeş Antlaşmasıdır.

c) Tarih öncesi çağlar, dünyanın her yerinde aynı zaman diliminde yaşanmıştır.

d) Birçok etnik unsuru bünyesinde barındıran siyasi organizasyonlara imparatorluk denir.

e) Sümerlerin tanrıları adına yaptırdıkları tapınaklara ziggurat denir. Zigguratlar okul, tahıl ambarı ve rasathane olarak da kullanılmıştır.

f) İyonlar İlk Çağ’daki en güçlü merkezi krallıklardan birisidir.

g) İbrani inancı olan Musevilik milliyetçi anlayışından dolayı fazla yayılmamıştır.

h) Tanrı tarafından Hz. Musa’ya bildirilen hükümlere Hristiyanlar Eski Ahit demektedirler.

i) Hititlerde soylu beylerden oluşan meclise Tavananna denir.

j) Günümüze kadar keşfedilen en erken tarihli dini ve ayinsel amaçlı mimari yapı Şanlıurfa yakınlarındaki Göbeklitepe’dir.

8) I. Urgakina Kanunları

II. On İki Levha Kanunları

III. Hammurabi Kanunları

Yukarıdaki kanunların doğru bir şekilde eşleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? (4 puan)

İlk Yazılı Kanun   İlk Düzenli Kanun      Modern Hukukun Temeli

a) III.                                II.                                                 I.

b) III.                                 I.                                                 II.

c)  II.                                  I.                                               III.                                             

d) II.                                  III.                                              I.

e) III.                                II.                                                I.

9) Eski Taş Çağına ait bir yerleşim merkezinde aşağıdaki buluntulardan hangisine ulaşılması beklenilmez? (4 puan)

a) İnsan iskeletleri

b) Taş baltalar

c) Mağara resimleri

d) Megaron tipi evler

e) Deniz kabuğundan yapılmış süs eşyalar

10) Mısır uygarlığında Firavun adı verilen krallar kendilerini tanrısal bir varlık olarak görmüşlerdir. Dini ve siyasi yetkiyi kendisinde toplamış ve emirleri tanrı buyruğu olarak kabul edilmişti.

Buna göre Mısır’da

I. Oligarşi

II. Mutlakiyet

III. Teokrasi

Yönetim sistemlerinin hangisinin uygulandığı söylenebilir? (4 puan)

a) Yalnız I

b) Yalnız II

c) I ve II

d) I ve III

e) II ve III

11) Aşağıdaki buluşlardan hangisi uygarlığa Anadolu medeniyetlerinden geçmiştir? (4 puan)

a) Kâğıt

b) Yazı

c) Alfabe

d) Para

e) Güneş yılı esaslı takvim

12) 

 

Yukarıdaki görsel hangi takvime aittir? (4 puan)

a) Hicri takvim

b) Miladi takvim

c) On İki Hayvanlı Türk Takvim

d) Rumi takvim

e) Celali takvim

13) Yazı Mö 3500 yıllarında Mezopotamya’da ortaya çıktı. Böylece mevcut bilgilerin toplanması, iletilmesi ve sonraki kuşaklara aktarılması sağlandı.

Yazıyı bulan ilk uygarlık aşağıdakilerden hangisidir? (4 puan)

a) Çin

b) Mısır

c) Sümer

d) Asur

e) Hitit 

NOT: Puanlamalar sorularını yanında yazmaktadır.

Süre 40 dakikadır.

BAŞARILAR DİLERİM.

Cevap anahtarı için bu bağlantıyı tıklayınız.

9. Sınıf Tarih Dersi Yazılı Sınav Örnekleri
10. Sınıf Tarih Dersi Yazılı Sınav Örnekleri
11. Sınıf Tarih Dersi Yazılı Sınav Örnekleri
11. Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Dersi Dersi Yazılı Sınav Örnekleri
12. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Yazılı Sınav Örnekleri
12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi Yazılı Sınav Örnekleri

9. Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 2.Yazılı ile ilgili yazımız hakkındaki görüşlerinizi veya sorularınızı yorum kısmından bize yazabilirsiniz. 

Yasal Uyarı: Öğrencilerin çalışması için hazırlanmıştır. Yazılı izin almadan kullanımı ve yayımlanması yasaktır. Yasağa uymayanlar için hukuki işlem yapılacaktır.

2 Yorumlar

  1. Sorular gerçekten çok güzel . Fakat ne yazık ki soruların cevabını bulamadım . Yardımcı olur musunuz?

Bir Cevap Yazın