Son Yazılar
Home / T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK / 8. Sınıf TC. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.Dönem 1.Yazılı

8. Sınıf TC. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.Dönem 1.Yazılı

Açıklama:

Sınava hazırlanırken neden tarihyolu.com sitesine bakmalısınız? Diğer sitelerden farkı nedir? İşte sizler tarafından sık sorulan sorular:

1-) Soruları kim hazırlamıştır? Sorular hazırlanırken hangi kriterler dikkate alınmıştır?
 • Sorular tarih öğretmenimiz tarafından hazırlanmıştır.
 • Herhangi bir yerden kopyala-yapıştır değildir. O yüzden sorular gerçek sınavınıza yakın ve konu dağılımı eşittir.
 • Ölçme değerlendirme kriterleri dikkate alınarak hazırlanmıştır.
 • Sorular ezber sistemine karşıdır.
 • Sorulara verdiğiniz yanıtları, cevap anahtarından kontrol edebilirsiniz.
2-) 8. Sınıf TC İnkılap Tarihi 1.dönem 1.yazılı sınav konuları nelerdir? Hangi konulara çalışmalıyım:

TC. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi Mustafa Kemal’in Hayatından I. Dünya Savaşının sonuçlarına kadar olan konularından sınav hazırlanmıştır. Öğretmenizin sınava dahil ettiği konulara dikkat ederek çalışınız.

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı
8. Sınıf TC: İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
1.Dönem 1.Yazılı Soru ve Cevapları

1-) Bilgi: 1870’de siyasi birliğini kuran ve sanayide hızla gelişen İtalya’nın sömürge elde etmek amacı ile Trablusgarp’ı işgale kalkışması Osmanlı Devleti’nin Trablusgarp bölgesini geri bıraktığı, buradaki İtalyanlara ve yabancılara kötü davranıldığı bahanesini ileri süren İtalya, İngiltere ve Fransa’nın onayını aldıktan sonra Osmanlı Devleti’nin diplomatik çabalarını dinlemeyerek Osmanlı Devleti’ne savaş ilan etmiştir.

a) Osmanlı Devleti’nin bu durum karşısında Trablusgarp’a ordu gönderememesinin nedenleri nelerdir? (10 puan)
 • Mısır’ın İngilizlerin işgali altında olması,(karadan yardım gönderememesi)
 • Donanmasının yetersizliği ve Haliçte çürümeye terk edilmesi (denizden yardım gönderilememesi) nedenleriyle Trablusgarp’a asker gönderememişti. Bununla birlikte Mustafa Kemal (Gazeteci Şerif Bey adı ile), Enver Bey gibi genç subaylar gizlice Trablusgarp’a giderek halkı örgütlemişler ve İtalyanlara karşı büyük bir direniş başlatmışlardı.
b) Trablusgarp Savaşı’nın sonuçları neler olmuştur? (10 puan)

İtalya ile Uşi Antlaşması’nı yapılmıştır.

Bu antlaşmaya göre;

 • Trablusgarp ve Bingazi İtalyanlara bırakılacak,
 • Rodos ve 12 Ada Osmanlılarda kalacakancak Balkan Savaşları sonuçlanıncaya kadar geçici olarak İtalyanlara bırakılacaktır.
2-) Mustafa Kemal Atatürk’ün eğitim hayatını sürdürdüğü şehirlerin bazı özellikleri verilmiştir. Bunların karşısına hangi şehir olduğunu ve o şehirde Mustafa Kemal’in hangi okullara devam ettiğini yazınız. (15  puan)
İstanbul’u Avrupa’ya bağlayan demiryolları üzerinde yer alan Sırp, Bulgar, Makedon gibi farklı din, dil ve etnik yapıdaki Osmanlı halkının  yaşadığı bir liman şehriydi.SelanikMahalle Mektebi (Kısa sürede bıraktı.) Şemsi Efendi Okulu(İlkokul 1888 – 1893Selanik Mülkiye (Kısa sürede bıraktı.)Selanik Askeri Rüştiyesi (Orta Okul 1893-1895 )
Türk tarihinde köklü bir ticaret merkezi, çok kültürlü yapısı ve konsolosluklar şehri olarak bilinirdi. Aynı zamanda 3. Ordunun merkezi konumundaydı.ManastırManastır Askeri İdadisi (Lise) (1896-1899)
Osmanlı İmparatorluğunun başkentiydi.İstanbulHarp Okulu (1899 – 1902) Harp Akademisi ( Piyade Okulu )(1902 – 1905)

3-) ……………………. yönetimine karşı çıkan 31 …………… İsyanı’nı (13 Nisan 1909) bastırmak üzere Mahmut Şevket Paşa komutasında Selanik’te hazırlanan “…………………… Ordusu’nda” Mustafa Kemal Kurmay Başkan olarak görev almıştı. İstanbul’a gelen “………………… Ordusu” isyanı bastırmış, isyanla ilişkili görülen Padişah …………………….. tahttan indirilerek …………………..’  sürgüne gönderilirken yerine …………………………. tahta çıkarılmıştı. (15 puan)

Yukarıdaki metinde boş bırakılan yerleri size verilen kelimelerle doldurunuz. (Hareket, Selanik, Manastır, II. Abdülhamit, VI. Mehmet, V. Mehmet Reşat, Monarşi, Mart, Meşrutiyet, İttihat, Nisan, )

Cevap: Meşrutiyet yönetimine karşı çıkan 31 Mart İsyanı’nı (13 Nisan 1909) bastırmak üzere Mahmut Şevket Paşa komutasında Selanik’te hazırlanan “Hareket Ordusu’nda” Mustafa Kemal Kurmay Başkan olarak görev almıştı. İstanbul’a gelen “Hareket Ordusu” isyanı bastırmış, isyanla ilişkili görülen Padişah II. Abdülhamit tahttan indirilerek Selanik’e sürgüne gönderilirken yerine V. Mehmet Reşat tahta çıkarılmıştı.

4. Ayşe öğretmen sınıfına Atatürk’ün hayatı ile ilgili bazı sorular sormuştur. Öğrencilerin bu sorulara verdiği cevaplar aşağıdadır.

Serkan: Mustafa Kemal, “Ben size taarruz emretmiyorum ölmeyi emrediyorum.” sözünü Çanakkale Savaşı’nda söylemiştir.

Ahmet: Mustafa Kemal Paşa’nın, Kanal Cephesinde Muş ve Bitlis’i geri alması başta Diyarbakır olmak üzere yurtta sevinçle karşılanmıştı.

Hülya: Mustafa Kemal, 1917’de veliaht Vahdettin ile Almanya’ya giderek cephede incelemelerde bulundu.

Derya: Mustafa Kemal, Akademi’den üstün başarı ile mezun olduğu için ilk atandığı yer Makedonya’dır.

Aslı: Mustafa Kemal, İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin kongresinde Ordu ile Cemiyet ’i ayırmayı önermiştir.

Doğru cevap veren öğrenciler kimlerdir? (6 puan)

Serkan, Hülya, Aslı

Yanlış cevap veren öğrenciler kimlerdir? Yanlışları düzeltiniz. (4 puan)

Derya: Şam

Ahmet: Kanal

5. Bilgi: 1789 Fransız İhtilali ile dünyaya yayılan “Milliyetçilik akımından” olumsuz etkilenmiş, başta Ruslar olmak üzere Avrupalı devletlerin kışkırtmaları ile Balkanlarda bağımsızlık isteği ile isyanlar başlamış ve yaygınlaşmış Osmanlı Devleti’ni çok uzun süre uğraştıran bir sorun olmuştu.

Osmanlı Devleti’nin milliyetçilik akımı sonucu kaybettiği yerlerle ilgili aşağıda verilen tablodaki boş yerleri doldurunuz. (15 puan)
TarihOlayKaybedilen Yer
1829Edirne Antlaşması(3 puan)Yunanistan
1878Berlin AntlaşmasıSırbistan, Karadağ, Romanya (6 puan)
1908 (2 puan)II. Meşrutiyetin İlanı (3 puan)Bulgaristan
1913 (1 puan)Balkan Savaşları (3 puan)Arnavutluk

6. Birinci Dünya Savaşının genel nedenlerini yazınız. (10 puan)

 • Sanayide hızla gelişen devletlerin hammadde ve pazar elde etmek istemeleri, yani sömürge yarışı (Almanya, İngiltere vb)
 • Milliyetçilik akımı (Almanların Cermen, Rusların Slav, İngilizlerin Anglo-Sakson üstün ırk anlayışları, küçük devletlerin bağımsızlık arzuları)
 • Silahlanma yarışı : “Barış ve huzur istiyorsan savaşa hazır ol” I. Dünya Savaşı öncesi Üçlü İttifak (Anlaşma) ve Üçlü İtilaf (Uzlaşma) Devletleri’nin “ortak parolası” olmuştu.
 • Bloklaşma

7. Birinci Dünya Savaşı devam ederken Osmanlı Devlet adamları Rus-Ermeni işbirliğini önlemek Ermenilerin bölgedeki saldırılarını engellemek amacı ile ne yapmışlardır?  (15 puan)

24 Nisan 1915’te Ermeni Komite merkezlerinin kapatılması, belgelerine el konulması ve komite başkanlarının tutuklanması yolunda vilayetlere ve mutasarrıflıklara gönderilmek üzere gizli bir genelge yayımlanmıştı. (Ermenilerin soykırıma dayanak yaptıkları olay bu genelgenin yayımlanması ve tutuklamaların yapılmasıdır “2345 kişi tutuklanmıştı”)

b) Büyük tehlike haline gelen Ermenilerin bulundukları yerlerden savaş alanı dışına, Suriye’ye göç etmelerine yönelik 27 Mayıs 1915 te “Tehcir Kanunu’nun (Zorunlu GöçYasası) çıkarılması gibi önlemlere başvurmak zorunda kalmışlardı. Tehcire uğrayan Ermenilerin, vergilerinin ertelenmesi, diledikleri eşyalarını almaları, can ve mal güvenliklerinin korunması için görevlilerin sağlanması yanında savaş sonunda geri dönmeleri ile ilgili “Geri Dönüş Kararnamesi” yayımlamışlardı.

“8. Sınıf TC: İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.Dönem 1.Yazılı Soru ve Cevapları” isimli yazımız hakkındaki görüşlerinizi yorum kısmından bize yazabilirsiniz. İyi çalışmalar. Diğer sınıflar ve diğer sınavlar için aşağıdaki bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Tarih sınav örnekleri için bu bağlantıyı tıklayınız.

Bir Cevap Yazın