Home / T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK / 12. Sınıf İnkılap Tarihi 1. Dönem 1.Yazılı

12. Sınıf İnkılap Tarihi 1. Dönem 1.Yazılı

Açıklama:
Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatı ve Sivas Kongresi arasında yer alan konulardan sınav hazırlanmıştır. Öğretmenizin sınava dahil ettiği konulara dikkat ederek çalışınız.

Sınava hazırlanırken neden tarihyolu.com sitesine bakmalısınız? Diğer sitelerden farkı nedir?

 • Sorular tarih öğretmenimiz tarafından hazırlanmıştır.
 • Herhangi bir yerden kopyala-yapıştır değildir. O yüzden sorular gerçek sınavınıza yakın ve konu dağılımı eşittir.
 • Ölçme değerlendirme kriterleri dikkate alınarak hazırlanmıştır.
 • Sorular ezber sistemine karşıdır.
 • Sorulara verdiğiniz yanıtları, cevap anahtarından kontrol edebilirsiniz.

2021-2022 12. Sınıf İnkılap Tarihi 1. Dönem 1.Yazılı Soruları

1-) Bilgi: 28 Haziran 1914’te Avusturya-Macaristan Veliahtı Franz Ferdinand (Franz Ferdinand) ve eşi, bir Sırp milliyetçisi tarafından suikast sonucu öldürüldü.

Soru: Bu olay hangi savaşa neden olmuştur? Yazınız. (3 puan)

2-) Bilgi: Sırbistan, Bulgaristan ve Yunanistan’ın da savaşa katılmasıyla birlikte Osmanlı Devleti kısa sürede yenilgiye uğradı. Bulgarlar, Kırklareli ve Edirne’yi işgal edip Çatalca’ya kadar ilerledi. Yunanlılar, Selanik’i ele geçirip Ege Adaları’nı işgal etti. Sırplar, Üsküp ve arkasından Manastır’ı işgal etti. Karadağlılar, İşkodra’yı ele geçirdi. Bütün bu gelişmeler yaşanırken Arnavutluk bağımsızlığını ilan etti. Büyük devletlerin arabuluculuğu neticesinde yapılan Londra Antlaşması (30 Mayıs 1913) ile Osmanlı Devleti, Midye- Enez hattının batısında kalan topraklarını kaybetti.

Soru: Yukarıdaki bilgiler hangi olayla ilgilidir? Yazınız. (3 puan)

3-) Bilgi: Almanya, Alsas Loren’i Fransa’ya bırakmış, ağır toprak kayıplarına uğramış, tüm sömürgelerini kay­betmiş, ağır ekonomik ve askeri yükümlülük­ler altına girmişti.

Soru: 28 Haziran 1919’ta Almanya ile İtilaf Devletleri arasında imzalanan antlaşmanın adını yazınız. (3 puan)

4-) Esra öğretmen 12-A sınıfına Mustafa Kemal Atatürk’ün askerlik hayatıyla ilgili bildiklerinizi söyleyin demiş ve söz alan öğrenciler şu cevapları vermiştir.

Fidan: 1905’te ilk görev yeri olan Manastır’a atanmıştır.

Hüseyin: 1911 yılında Trablusgarp Savaşına katılmıştır.

Esin: Kafkas Cephesinde Almanlardan Muş ve Bitlis’i geri almıştır.

Ayşe: Mustafa Kemal’in, kolağası rütbesi ile katıldığı Hareket Ordusu İstanbul’da Meşrutiyet karşıtlarını engelledi.

Akif: 1921’de Sakarya Savaşı’nı komuta etmiştir.

a) Esra öğretmenin sorusuna hangi öğrenciler doğru cevap vermiştir? (4 puan)

b) Yanlış cevap veren öğrencilerinin yanlışlarını düzeltiniz. (6 puan)

5-) Bilgi: İtilaf Devletleri güvenliklerini teh­dit edici bir durum ortaya çıktığı takdirde stratejik yerleri işgal edebileceklerdir.

Soru: Yukarıdaki bilgi hangi antlaşmanın maddesidir? Bu antlaşmanın taraflarını yazınız. (6 puan)

6-) Bilgi: Vatanın bütünlüğü ve ulusun bağımsızlığı tehlikededir.

Osmanlı Hükümeti, üzerine aldığı görevleri yerine getirememektedir.

Soru: Yukarıdaki kararlar nerede alınmıştır? Kurtuluş Savaşı açısından bu kararları değerlendiriniz. (6 puan)

7-) Bilgi:  Sivas Kongresi, İstanbul Hükümeti’nin tüm engelleme çaba­larına karşın toplanmıştır. Kongre sonucunda seçilen Temsil Kurulu padişaha bağlılık bildirirken Damat Ferit Hükümeti’ne ve uygulamalarına tümden karşı çıkarak hükümet ile olan tüm bağları koparmıştır.

Soru:  a) İstanbul Hükümeti Sivas Kongresini engellemek için kimi görevlendirmiştir? (2 puan)

Soru:  Osmanlı Mebuslar Meclisi İstanbul’da açılınca Temsil Heyeti çalışmalarına devam etmek için merkezini nereye taşımıştır? (2 puan)

Soru:  Temsil Heyetinin görevi ne zaman sona ermiştir? (2 puan)

😎 Bilgi:  “Akdeniz’de İngilizlerden kaçan Goben ve Breslav adlı iki Alman gemisi Osmanlılara sığınmıştı, Tarafsız görünen Osmanlıların bu gemilere el koyması mürettabatını ülke dışına çıkarmaları gerekirken Osmanlı Devleti bu gemileri satın aldıklarını ileri sürerek Goben’e Yavuz, Breslav’a Midilli adlarını vermişlerdi. Enver Paşa’nın izni ile Karadeniz’e çıkan, Alman Generali Şuson komutasındaki bu gemilerin, Rusların Sivastopol ve Odessa limanlarını bombalaması ile Ruslar Osmanlı Devleti’ne savaş ilan etmişler.”

 • Paragrafta anlatılan olay sonucu Osmanlı Devletinin dâhil olduğu savaş hangisidir? (2 puan)
 • Bu savaşa Osmanlı Devleti hangi grup içinde dâhil olmuştur? (2 puan)
 • Hangi cephede Ruslar ile mücadele edilmiştir? (2 puan)

B-) Boşlukları tarihi bilgiler doğrultusunda doldurunuz. [Her boşluk 3 puan]

(Kelimeler: Trabzon, İtalya, Erzurum, Yunanistan, Ruslar, Tehcir, Bahriye, Amasya, İngiltere, Hasan Tahsin, Duyun-u Umumiye, Havza, Ermeniler, Amerikan, Musul, Rusya, Doğu Anadolu, Anadolu ve Rumeli )

1-) 1870’de siyasi birliğini kuran İtalya, sömürgecilik rekabetine katıldı. Fransa; Tunus, Cezayir ve Fas’ı; ……………….. ise Mısır’ı işgal etmişti. İtalya da Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’daki son toprağı olan …………………… yöneldi ve Osmanlı Devleti’ne ültimatom vererek bu toprakların kendisine teslim edilmesini istedi. Osmanlı Devleti bu isteği kabul etmeyince İtalya, Osmanlı’ya savaş ilan etti. (1911)

2-) ……………………………. İdaresinin kurulmasından sonra da borç­lanmaya devam edilmiş, 1886’dan 1908’e kadar 11 iç ve dış borçlanma yapılarak yaklaşık 37.000.000 Osmanlı lirası borç alınmıştır.

3-) Osmanlı ordusu çok zor koşullarda …………………… cephesinde Ruslarla savaşırken Rusların kış­kırttığı …………………., seferberlik çağırısına uymayıp dağa çıkarak çete faaliyetlerinde bulunmuşlardı. Özellikle Hınçak ve Taşnak Komiteleri’nin öncü­lüğündeki Ermeniler Kayseri, Maraş, Muş, Di­yarbakır, Van yörelerinde isyanlar çıkarmışlardı Ruslara casusluk yapmanın yanında Osmanlı ordusunu arkadan vurmuşlar, yolları ve köprüleri imha ederek Rus işgallerini kolaylaştırmışlardı. Rusların işgal ettikleri yerlerde çocuk, kadın yaşlı demeden savunmasız insanlara karşı katliamlar yapmışlardı. Osmanlı Devleti bu olayları bir önlem olarak ……………….. Kanununu çıkarmıştır.

4-) Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalan­masından sonra işgal edilen ilk Osmanlı toprağı …………………. olmuştur.

5-) Paris Barış Konferansı’nda İtalya’ya ayrılan payların bir bölümünün ………………..… verilmesi ile ……………….. savaştan çekilmesi I. Dünya Savaşı öncesi yapılan “payla­şım tasarılarında” değişikliklere neden olmuştur.

6-) Mustafa Kemal Paşa’nın, Türk ulusunu işgallere karşı protesto mitingleri ile milli uyanışa çağrısı …………………… Genelgesi ile başlamıştır.

7-) 15 Mayıs 1919 sabahında, bir İngiliz gemisinin desteğindeki Yunan ordusu İzmir’e asker çıkardı. İzmirli Rumlar, ellerinde Yunan bayrakları ve çiçeklerle işgalci Yunan ordusunu karşıladılar. Yunan askerleri alkışlar ve “zito” (yaşa) nidalarıyla ilerlerken bu duruma katlanamayan Hukuk-u Beşer gazetesi yazarı ………………………….., silahını ateşleyerek Yunan bayrağını taşıyan askeri vurdu. Böylece İzmir’de ilk silahlı direniş başladı.

😎 Erzurum Kongresi, …………………………….. Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ile …………………… Muhafaza-i Hukuk Cemiyetinin katkılarıyla toplanmıştır.

9-) …………………… Kongresi başlarken …………………… mandası ve Mustafa Kemal’in kongre başkanı seçilmesi konuları büyük tartışmalara yol açtı.

10-) Sivas Kongresinde ülkedeki bütün ……………….. cemiyetler, ……………………………………… Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirildi.

11-) İstanbul hükümeti Sivas Kongresinden sonra ………………….. Nazırı Salih Paşa’yı Temsil Heyeti ile görüşmek amacıyla …………………….. gönderme kararı aldı.

Puanlamalar soruların yanında yazmaktadır. Süre bir ders saatidir. Tarihe adını yazdıranlar ezber yapanlar değil, ezber bozanlardır. Başarılar dilerim.
Ahmet ÖZBAY
Tarih Öğretmeni          

2021-2022 12. Sınıf İnkılap Tarihi 1. Dönem 1.Yazılı Cevap Anahtarı

1-) Bilgi: 28 Haziran 1914’te Avusturya-Macaristan Veliahtı Franz Ferdinand (Franz Ferdinand) ve eşi, bir Sırp milliyetçisi tarafından suikast sonucu öldürüldü.

 • Soru: Bu olay hangi savaşa neden olmuştur? Yazınız. (3 puan)
 • I.Dünya Savaşı

2-) Bilgi: Sırbistan, Bulgaristan ve Yunanistan’ın da savaşa katılmasıyla birlikte Osmanlı Devleti kısa sürede yenilgiye uğradı. Bulgarlar, Kırklareli ve Edirne’yi işgal edip Çatalca’ya kadar ilerledi. Yunanlılar, Selanik’i ele geçirip Ege Adaları’nı işgal etti. Sırplar, Üsküp ve arkasından Manastır’ı işgal etti. Karadağlılar, İşkodra’yı ele geçirdi. Bütün bu gelişmeler yaşanırken Arnavutluk bağımsızlığını ilan etti. Büyük devletlerin arabuluculuğu neticesinde yapılan Londra Antlaşması (30 Mayıs 1913) ile Osmanlı Devleti, Midye- Enez hattının batısında kalan topraklarını kaybetti.

Soru: Yukarıdaki bilgiler hangi olayla ilgilidir? Yazınız. (3 puan)

ı.Balkan Savaşı

3-) Bilgi: Almanya, Alsas Loren’i Fransa’ya bırakmış, ağır toprak kayıplarına uğramış, tüm sömürgelerini kay­betmiş, ağır ekonomik ve askeri yükümlülük­ler altına girmişti.

Soru: 28 Haziran 1919’ta Almanya ile İtilaf Devletleri arasında imzalanan antlaşmanın adını yazınız. (3 puan)

Versay Ant.

4-) Esra öğretmen 12-A sınıfına Mustafa Kemal Atatürk’ün askerlik hayatıyla ilgili bildiklerinizi söyleyin demiş ve söz alan öğrenciler şu cevapları vermiştir.

Fidan: 1905’te ilk görev yeri olan Manastır’a atanmıştır.

Hüseyin: 1911 yılında Trablusgarp Savaşına katılmıştır.

Esin: Kafkas Cephesinde Almanlardan Muş ve Bitlis’i geri almıştır.

Ayşe: Mustafa Kemal’in, kolağası rütbesi ile katıldığı Hareket Ordusu İstanbul’da Meşrutiyet karşıtlarını engelledi.

Akif: 1921’de Sakarya Savaşı’nı komuta etmiştir.

a) Esra öğretmenin sorusuna hangi öğrenciler doğru cevap vermiştir? (4 puan)

Hüseyin, Ayşe, Akif

b) Yanlış cevap veren öğrencilerinin yanlışlarını düzeltiniz. (6 puan)

Fidan: 1905’te ilk görev yeri olan Şam’a atanmıştır.

Esin: Kafkas Cephesinde Ruslardan Muş ve Bitlis’i geri almıştır.

5-) Bilgi: İtilaf Devletleri güvenliklerini teh­dit edici bir durum ortaya çıktığı takdirde stratejik yerleri işgal edebileceklerdir.

Soru: Yukarıdaki bilgi hangi antlaşmanın maddesidir? Bu antlaşmanın taraflarını yazınız. (6 puan)

 • Mondros Ateşkesinin 7. Maddesi
 • Osmanlı X İtilaf Devletleri

6-) Bilgi: Vatanın bütünlüğü ve ulusun bağımsızlığı tehlikededir.

Osmanlı Hükümeti, üzerine aldığı görevleri yerine getirememektedir.

Soru: Yukarıdaki kararlar nerede alınmıştır? Kurtuluş Savaşı açısından bu kararları değerlendiriniz. (6 puan)

7-) Bilgi:  Sivas Kongresi, İstanbul Hükümeti’nin tüm engelleme çaba­larına karşın toplanmıştır. Kongre sonucunda seçilen Temsil Kurulu padişaha bağlılık bildirirken Damat Ferit Hükümeti’ne ve uygulamalarına tümden karşı çıkarak hükümet ile olan tüm bağları koparmıştır.

Soru:  a) İstanbul Hükümeti Sivas Kongresini engellemek için kimi görevlendirmiştir? (2 puan)

 • Elazığ Valisi Ali Galip

Soru:  Osmanlı Mebuslar Meclisi İstanbul’da açılınca Temsil Heyeti çalışmalarına devam etmek için merkezini nereye taşımıştır? (2 puan)

 • Ankara

Soru:  Temsil Heyetinin görevi ne zaman sona ermiştir? (2 puan)

 • BMM’nin açılmasıyla

😎 Bilgi:  “Akdeniz’de İngilizlerden kaçan Goben ve Breslav adlı iki Alman gemisi Osmanlılara sığınmıştı, Tarafsız görünen Osmanlıların bu gemilere el koyması mürettabatını ülke dışına çıkarmaları gerekirken Osmanlı Devleti bu gemileri satın aldıklarını ileri sürerek Goben’e Yavuz, Breslav’a Midilli adlarını vermişlerdi. Enver Paşa’nın izni ile Karadeniz’e çıkan, Alman Generali Şuson komutasındaki bu gemilerin, Rusların Sivastopol ve Odessa limanlarını bombalaması ile Ruslar Osmanlı Devleti’ne savaş ilan etmişler.”

 1. Paragrafta anlatılan olay sonucu Osmanlı Devletinin dâhil olduğu savaş hangisidir? (2 puan)
 • Bu savaşa Osmanlı Devleti hangi grup içinde dâhil olmuştur? (2 puan)
 • İttifak
 • Hangi cephede Ruslar ile mücadele edilmiştir? (2 puan)
 • Kafkas

B-) Boşlukları tarihi bilgiler doğrultusunda doldurunuz. [Her boşluk 3 puan]

(Kelimeler: Trabzon, İtalya, Erzurum, Yunanistan, Ruslar, Tehcir, Bahriye, Amasya, İngiltere, Hasan Tahsin, Duyun-u Umumiye, Havza, Ermeniler, Amerikan, Musul, Rusya, Doğu Anadolu, Anadolu ve Rumeli, Kafkas, milli)

1-) 1870’de siyasi birliğini kuran İtalya, sömürgecilik rekabetine katıldı. Fransa; Tunus, Cezayir ve Fas’ı; İngiltere ise Mısır’ı işgal etmişti. İtalya da Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’daki son toprağı olan Trablusgarp yöneldi ve Osmanlı Devleti’ne ültimatom vererek bu toprakların kendisine teslim edilmesini istedi. Osmanlı Devleti bu isteği kabul etmeyince İtalya, Osmanlı’ya savaş ilan etti. (1911)

2-) Duyun-u Umumiye İdaresinin kurulmasından sonra da borç­lanmaya devam edilmiş, 1886’dan 1908’e kadar 11 iç ve dış borçlanma yapılarak yaklaşık 37.000.000 Osmanlı lirası borç alınmıştır.

3-) Osmanlı ordusu çok zor koşullarda Kafkas cephesinde Ruslarla savaşırken Rusların kış­kırttığı Ermeniler, seferberlik çağırısına uymayıp dağa çıkarak çete faaliyetlerinde bulunmuşlardı. Özellikle Hınçak ve Taşnak Komiteleri’nin öncü­lüğündeki Ermeniler Kayseri, Maraş, Muş, Di­yarbakır, Van yörelerinde isyanlar çıkarmışlardı Ruslara casusluk yapmanın yanında Osmanlı ordusunu arkadan vurmuşlar, yolları ve köprüleri imha ederek Rus işgallerini kolaylaştırmışlardı. Rusların işgal ettikleri yerlerde çocuk, kadın yaşlı demeden savunmasız insanlara karşı katliamlar yapmışlardı. Osmanlı Devleti bu olayları bir önlem olarak Tehcir Kanununu çıkarmıştır.

4-) Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalan­masından sonra işgal edilen ilk Osmanlı toprağı Musul olmuştur.

5-) Paris Barış Konferansı’nda İtalya’ya ayrılan payların bir bölümünün Yunanistan’a  verilmesi ile Ruslar’ın  savaştan çekilmesi I. Dünya Savaşı öncesi yapılan “payla­şım tasarılarında” değişikliklere neden olmuştur.

6-) Mustafa Kemal Paşa’nın, Türk ulusunu işgallere karşı protesto mitingleri ile milli uyanışa çağrısı Havza Genelgesi ile başlamıştır.

7-) 15 Mayıs 1919 sabahında, bir İngiliz gemisinin desteğindeki Yunan ordusu İzmir’e asker çıkardı. İzmirli Rumlar, ellerinde Yunan bayrakları ve çiçeklerle işgalci Yunan ordusunu karşıladılar. Yunan askerleri alkışlar ve “zito” (yaşa) nidalarıyla ilerlerken bu duruma katlanamayan Hukuk-u Beşer gazetesi yazarı Hasan Tahsin, silahını ateşleyerek Yunan bayrağını taşıyan askeri vurdu. Böylece İzmir’de ilk silahlı direniş başladı.

😎 Erzurum Kongresi, Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ile Trabzon Muhafaza-i Hukuk Cemiyetinin katkılarıyla toplanmıştır.

9-) Erzurum Kongresi başlarken Amerikan mandası ve Mustafa Kemal’in kongre başkanı seçilmesi konuları büyük tartışmalara yol açtı.

10-) Sivas Kongresinde ülkedeki bütün milli cemiyetler, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirildi.

11-) İstanbul hükümeti Sivas Kongresinden sonra Bahriye Nazırı Salih Paşa’yı Temsil Heyeti ile görüşmek amacıyla Amasya’ya  gönderme kararı aldı.

12. Sınıf T.C İnkılap Tarihi 1. Dönem 1.Yazılı Soru ve Cevapları isimli yazımız hakkındaki görüşlerinizi yorum kısmından bize yazabilirsiniz. İyi çalışmalar. Diğer sınıflar ve diğer sınavlar için aşağıdaki bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın