Son Yazılar
Home / Yazılı Sınav Örnekleri / 11. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 3.Yazılı

11. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 3.Yazılı

A. Aşağıdaki açıklama ve kavramları eşleştiriniz. (Kavram’ın numarasını tablodaki “nu yaz” sütununa doğru şekilde yazınız.) [3’er puan]

NU 

KAVRAM NU YAZ

AÇIKLAMA

1 Tümülüs

7

Türklerin en eski kültür bölgesi
2 Balbal

5

Kubbeli tapınaklarda duvar ile kubbe arasındaki bağlantıyı sağlamak için kullanılan üçgenler 
3 Fresko

6

Orta Asya’daki eski Türk mezarlarına verilen isimdir.

4 Pazırık

1

Bir mezar ya da mezarlık içeren, toprak yığılarak oluşturulmuş tepeciklere verilen isimdir.
5 Stupa

3

Duvar resimleri
6 Kurgan

9

Yapının ön yüzünde bir kemer dizisi ile dışa açılan üstü örtülü uzunlamasına mekân
7 Afanesyova 

2

Öldürülmüş düşmanları temsil eden mezar taşı 
8 Portal

10

İki sütun veya ayağı birbirine bağlayan öge
9 Revak

4

Dünyanın en eski ve ilk düğümlü halısı
10 Kemer

8

Ana kapı

 B. Aşağıdaki boşlukları size verilen kelimelerle doldurunuz. [3’er puan]

Kelimeler: Karahanlılar, Gazneliler, Mengücekliler, Saltuklular, Danişmentliler, Eyvanlı tip, kübizm, sürrealizm, resim, hendese, barok, rokoko, minberler, çifte, minareler, türbe, kümbet, külliye, kervansaray, medrese. 

 1. İlk defa Karahanlılar tarafından yapılan kervansaraylara “ribat” adı verilmiştir.
 2. Unesco Dünya Mirası Listesinde de yer alan Divriği Ulu Camii Mengücekliler dönemine aittir.
 3. Büyük Selçuklular, Karahanlılar ve Gaznelilere göre daha büyük çapta camiler yapmışlardır. Bu dönemde sonraki dönemlere temel teşkil edecek olan “eyvanlı tip” cami sitili gelişmiştir.
 4. Tarih boyunca minareler; barış zamanlarında namaza çağırmanın yanında savaş zamanlarında bir gözcü kulesi olma görevini üstlenmişlerdir.
 5. yüzyıldan itibaren Anadolu’da medrese ve camilerin ana giriş kapılarında “Devlet” i sembolize ettiği anlayışı ve ihtişamlı görünmesi amacıyla çifte minareler yapılmıştır.
 6. Konik veya piramit bir külahla örtülen mezarlara kümbet denir.
 7. Bir caminin çevresinde cami ile birlikte kurulmuş, medrese, imaret, sebil, kitaplık ve hastane gibi çeşitli yapılar bütününe külliye denir.
 8. Yüzyılın başında Fransa’da kullanılan kavisli çizgileri bol, gösterişli sanat üslubuna rokoko denir.
 9. Osman Hamdi Bey tarafından açılan Osmanlı Devletindeki ilk resim okulu Sanayiinefîse Mektebidir.
 10. Yüzyılın başlarında ortaya çıkan ve sanatçının objeyi tek noktadan resmetmek yerine pek çok noktadan bakarak objeyi daha geniş anlamda gözler önüne serme sanatına kübizm denir. 

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. [4’er puan] 

 1. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçuklu ve beylikler döneminde Anadolu da kurulan medreselerden değildir?

A) Süleyman pervane medresesi

B) Caca Bey medresesi

C) Gök Medrese

D) Sahn-ı Seman

E) Karatay medresesi

 1. Aşağıdaki sanat dallarından hangisi Osmanlılar döneminde gelişme göstermemiştir?

a)Minyatür               b)Hat            c)Tezhip              d)Ahşap İşlemeciliği            e)Heykel

 1. Kelime manası altınlamak olan ve kitapların kenarlarının süslenmesi olan sanat aşağıdakilerden hangisidir?

a)Minyatür        b) Tezhip         c) Hat              d)Ahşap İşlemeciliği     e)Heykel

 1. Gül Koklayan Fatih” portresi hangi sanatçıya aittir?

a)Şeker Ahmet Paşa

b)Osman Hamdi Bey

c)Hatip Mehmet Efendi

d)Nakkaş Sinan Bey

e)Hacı Arif Bey

 1. Aşağıdakilerden hangisi Erzurum’da bulunan tarihi bir eser değildir?

a)Döner Kümbet (Kayseri’de)

b)Kale Mescidi

c)Tepsi Minare

d)Üç Kümbetler

e)Çifte Minareli Medrese

 1. Salâtı ümmiyenin bestecisi olan ve yüz Türk Lirasının arkasında resmi bulunan Osmanlı döneminde yaşamış müzisyen kimdir?

a) Zekai Dede

b) Itri

c) Şeyh Hamdullah

d)Abdülkadir Meragi

e) Dede Efendi

 1. Avrupalıların mavi çinilerle bezenmiş olmasından dolayı “Blue Mosque” diye isimlendirdikleri camimiz hangisidir?

a)Sultan Ahmet Camii

b)İstanbul Bayezid Camii

c)Hüdavendigar Camii

d)Yeşil Camii

e)Şehzade Camii

 1. Mimar Sinan’ın ustalık eserim dediği camii hangisidir?

a)Sultan Ahmet Camii

b)İstanbul Bayezid Camii

c)Selimiye Camii

d)Süleymaniye Camii

e)Şehzade Camii

 1. Aşağıdakilerden hangisi Karahanlılar dönemine ait bir eserdir?

a)Çifte Minareli Medrese

b)Bursa Ulu Camii

c)Yeşil Camii

d)Kalan Minaresi

e)Damgan Minaresi

 1. Aşağıdaki eserlerin hangisinde Avrupa sanat akımlarının etkisi görülmez?

A)Topkapı Sarayı         

B)Yıldız Sarayı

C)Beylerbeyi Sarayı

D)Dolmabahçe Sarayı

E)Çırağan Sarayı

Sorular için buraya tıklayınız.

Diğer 11. Sınıf Tarih Dersi sınavlarımız için buraya tıklayınız.

Yasal Uyarı: İzinsiz kullanımı ve yayımlanması yasaktır. Yasağa uymayanlar için hukuki işlem yapılacaktır.Bir Cevap Yazın