Son Yazılar
Home / Yazılı Sınav Örnekleri / 11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Cevap Anahtarı

11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Cevap Anahtarı

CEVAPLAR (KISMEN ZOR OLAN SINAV)

Sınav soruları için bu bağlantıyı tıklayınız.

1. Durum: Yıldırım Bayezid, Ankara Savaşında esir düşmüştür. Yıldırım Bayezid’in aile üyeleri hakkında aşağıdaki bilgiler mevcuttur.

I.Murat döneminde Osmanlı Devletinde yapılan veraset sistemindeki değişiklik dikkate alındığında yukarıdaki duruma göre aşağıdakilerden hangileri tahtın varisidir? Nedenini açıklayınız.
Şehzade İsa Çelebi
Şehzade Mustafa Çelebi
Şehzade Musa Çelebi
Şehzade Mehmet Çelebi
Fatıma Hanım
İrhondu Hanım
I. Murat Hüdavendigar
Şehzade Yakup Çelebi

Cevap: Şehzade İsa Çelebi, Şehzade Mustafa Çelebi, Şehzade Musa Çelebi, Şehzade Mehmet Çelebi tahta geçme hakkı vardır. Çünkü I. Murat veraset sisteminde yapmış olduğu değişiklikle “Ülke padişah ve oğullarındır” anlayışını getirdi. Yukarıdaki isimlerden ilk dördü I. Bayezid’in oğlu, sonraki ikisi kızları, I. Murat babası, Yakup Çelebi’de kardeşidir.

2. İslamiyet önce Türk Devletlerinde görülen “kurultay” yapısının demokratik özellikler taşıdığına kanıt olarak neler söylenebilir?
Cevap:
• Üyelerinin temsilci niteliğinin olması
• Kağanı seçme ve denetleme yetkisinin olması
• Siyasi, ekonomik, kültürel işlerin kurultayda görüşülüp karara bağlanması

3. İlk Türk Devletlerinde ordunun özellikleri nelerdir?
Cevap:
• Türk toplumunda ordu-millet anlayışı görülmüştür. Askerlik ayrıcalıklı bir meslek sayılmamış eli silah tutan kadın-erkek herkes asker sayılmıştır.
• Türklerde ilk düzenli ordu Mete Han zamanında oluşturmuştur. Mete Han kurmuş olduğu bu orduyu onluk sisteme göre tasarlamıştır.
• Orduyu hakan komuta etmiştir. Hakanın sefere çıkmadığı zamanlarda ise onun yerine yabgu veya tigin orduyu yönetmiştir.
• Türk ordusu merkez sağ ve sol olmak üzere üç sistemli bir yapıya sahipti.
• Türkler savaşlarda ok, yay, mızrak, süngü, kılıç, kalkan ve kargı kullanmışlardır.
• En önemli savaş usulleri sahte ricat ve pusuydu.

4. İslam Dünyasında siyasi liderliğin Türklerin eline geçme sürecini anlatınız.
Cevap:
Abbasi halifesinin Şii Büveyhoğulları baskısında kalması ve Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Tuğrul Bey’in iki sefer Bağdat Seferine çıkarak halifeyi baskıdan kurtarması sonucu İslam dünyasının siyasi liderliği Türklere geçti. Abbasi Halifesi Tuğrul Bey’e Doğunun ve Batının Sultanı unvanını verdi. Siyasi yetkilerini devrederek Tuğrul Bey’in siyasi üstünlüğünü kabul etti.

5. Türk İslam devletlerinde görülen gulam sistemi hakkında bilgi veriniz.
Cevap:
Bu sisteme göre çoğu Türklerden olmak üzere satın alınan veya savaşlarda esir alınan çocuklar gulamhane adı verilen yere gönderilirdi. Bu çocuklar burada askeri, yönetim ve protokol kuralları bakımından yetiştirilirdi. Askeri eğitim alan çocuklar hükümdarın özel ordusu olan (Gulemanısaray) ve ordunun asıl önemli kısmı olan Hassa Ordusu’nu oluşturuyorlardı.

6. Osmanlı Devletinde eyalet ordusu ile yeniçeri askerleri arasındaki farklı yönlerini yazınız.
Cevap:
Yeniçeriler Tımarlı Sipahiler
Yaya Atlı
Barış zamanında İstanbul’da yaşarlar. Barış zamanında kendilerine ayrılmış topraklarda yaşarlar.
İstanbul’un güvenliğini sağlarlar. Kırsal bölgelerin güvenliğini sağlarlar.
Devşirme kökenlidirler. Türk ve Müslüman’dırlar.
Hazineden maaş alırlar. Tımarlardan toplanan vergilerle geçimlerini sağlarlar.

7. Ayan Meclisi ile Mebusan Meclisi arasındaki farkları yazınız.

Cevap:

Mebusan Meclisi
*Üyeleri halk tarafından her elli bin erkek nüfusa bir temsilci gelecek biçimde bir seçim belirlendi.
*Bu meclise gelenler vilayet meclislerinin üyeleriydi.
*Çalışmalarını açık oturumlarda yürütürlerdi.
*Padişah gerektiğinde meclisi fesh edebilirdi.
Ayan Meclisi
*Üyeleri padişah taraflından seçilir ve ömür boyu görevde kalırlardı.
*Üye sayısı Mebusan meclisi üyelerinin üçte birini aşamazdı.
*Önemli görevler yapmış bürokratlarla birkaç ulema sınıf üyesinden oluşmaktaydı.
*Çalışmalarını kapalı oturumlarda yürütürdü.

8. II. Mahmut Döneminde devlet yönetimiyle alakalı yapılan yenileşme hareketlerini maddeler halinde yazınız.

Cevap:
• Divan-ı Hümayun ve Bab-ı Ali kaldırılarak yerine Heyet-i Vükela ya da Nezaretler kuruldu. Kubbealtı vezirliği tamamen kaldırıldı.
• Sened-i İttifak: 1808 de II. Mahmut döneminde Sadrazam Alemdar Mustafa Paşa´nın katkıları ile ayanlarla Padişah II. Mahmut arasında imzalanmıştır. Osmanlı da padişahın yetkileri ilk defa sınırlandırılmıştır.
• II. Mahmut 1826 yılında Yeniçeri Ocağını kaldırarak yerine Batı tarzında Asakir-i Mansure-i Muhammediye adında bir ordu kurdu.
• Günümüz Genelkurmay Başkanlığı yetkileri sahip Seraskerlik makamı kuruldu.
• Devlet işlerinin kolaylaştırılması için yeni meclisler kuruldu.
• Taşra teşkilatında ise tımar sistemi kaldırıldı ve tüm asker ve memurlara maaş bağlandı.
• Mahalle ve köy muhtarlıkları kuruldu.
• İç güvenliği sağlamak için redif adı verilen ordu kuruldu.

9. 1909 ‘da Kanuni Esaside “Temel Hak ve Hürriyetlerle” ilgili yapılan değişiklikleri yazınız.

Cevap: Kanun dışı tutuklanma yasaklanmış
Sansür yasağı kaldırılmış
Toplanma ve dernek kurma hakları tanınmış
Padişahın sürgün yetkisi kaldırılmıştır.

10. 1921 Anayasasının genel özelliklerini yazınız.
Cevap:
• Savaş dönemi anayasasıdır.
• 24 maddelik kısa bir anayasadır.
• Meclis hükümeti sistemi vardır. Yani hükümet üyelerini meclis seçer herhangi bir parti yoktur.
• Güçler birliği ilkesi görülür.
• Temel hak ve özgürlüklere yer vermemiştir.

9. Sınıf Tarih Dersi Yazılı Sınav Örnekleri
10. Sınıf Tarih Dersi Yazılı Sınav Örnekleri
11. Sınıf Tarih Dersi Yazılı Sınav Örnekleri
11. Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Dersi Dersi Yazılı Sınav Örnekleri
12. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Yazılı Sınav Örnekleri
12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi Yazılı Sınav Örnekleri

11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Cevap Anahtarı ile ilgili yazımız hakkındaki görüşlerinizi veya sorularınızı yorum kısmından bize yazabilirsiniz.

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazıların/içeriklerin tüm hakları “tarihyolu.com” aittir. Kaynak gösterilse dahi yazının/içeriğin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan yazının bir bölümü, alıntılanan yazıya/içeriğe aktif link verilerek kullanılabilir.

3 Yorumlar

  1. seçmeli tarih-11 dersi 1.dönem 1. yazılı soruları lazım

Bir Cevap Yazın