Son Yazılar
Home / Yazılı Sınav Örnekleri / 11. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi 1.Dönem 1.Yazılı

11. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi 1.Dönem 1.Yazılı

Yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrencilerimize başarılar getirmesini diliyoruz. Bu sene tarihyolu.com eğitim sitesi olarak bir ilke imza atıyoruz. Yazılı sınav sorularını öğrenci seviyelerine göre zorluk derecelerine ayırdık. Aşağıdaki 11. sınıflar Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi dersi için hazırlamış olduğumuz sınavımızı  orta zorlukta sorulardan  hazırlamaya çalıştık. En azından bizce öyle. 🙂 

Yorumlarınızı ve eleştirilerinizi bekliyoruz. İstekleriniz ve ilkelerimiz doğrultusunda sitemizi güncellemeye devam edeceğiz. Tüm öğrencilerimize başarılar dileriz…

A-) Aşağıdaki soruları açıklayarak cevaplayınız. (10*4=40 puan)

 1. Şemsi Efendi Okulunu dönemindeki diğer okullardan ayıran özellikleri yazınız.
 1. Gümrü Antlaşmasının özelliklerini (önemini) yazınız.
 1. Mondros Ateşkes Antlaşmasının 7. Ve 24. Maddelerini yazarak, yorumlayınız.
 1. I. Dünya Savaşının genel nedenleri yazınız. 

B-) Aşağıdaki kavramları kısaca açıklayınız.  (5*4=20 puan) 

Hareket Ordusu 

Misak-ı Milli 

Manda Sistemi 

Tehcir Kanunu 

Başkomutanlık Yasası 

C-) Aşağıdaki soruları kısaca açıklayınız. (15*2=30 puan)

 1. ABD Başkanı I. Dünya Savaşına girmeden önce hazırladığı 14 maddelik prensipler bütününe verilen isim?
 1. Dünya Savaşı’ndan ilk çekilen ve rejim değişikliği yaşayan devletin ismi?
 1. İzmir’in işgali sırasında ilk kurşunu atan yurtsever kimdir?
 1. Dünya Savaşı’nda taraf değiştiren devletin ismi?
 1. TBMM’nin oluşturduğu düzenli ordunun Yunan ordusuna karşı ilk askeri başarısını yazınız.
 1. (26–30 Ağustos 1922) yılları arasında yapılan Yunan kuvvetlerinin yenildiği savaşın ismini yazınız.
 1. İtilaf Devletleri’nin, İtalya’nın kararlı tutumu sonucunda TBMM’yi çağırmak zorunda kaldıkları konferansı yazınız.
 1. Sakarya Savaşı sonrası Fransa ile yapılan antlaşmayı yazınız.
 1. Gizli antlaşmalarla kazandıklarını Paris Barış Konferansı’nda Yunanlara kaptıran devlet?
 1. Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın silahlı kısmının tamamlanması barış yolunun açılmasını sağlayan antlaşmayı yazınız.
 1. Manda ve himaye nerede kesin olarak reddedilmiştir?
 1. Mustafa Kemal Paşa’nın, Kafkas Cephesinde nereleri geri almıştır?
 1. Kurtuluş Savaşı’nın amaç, gerekçe ve yöntemi nerede belirlenmiştir?
 1. Eskişehir – Kütahya Muharebelerindeki yenilgiden sonra TBMM’nin nereye taşınması gündeme gelmiştir?
 1. Ankara’nın elçi gönderdiği ve Ankara’ya elçi gönderen ilk devletleri yazınız. 

D-) Aşağıdaki cümleleri “Doğru” ve “Yanlış” olarak değerlendiriniz. (2*5=10 puan)

Bilgi Doğru/Yanlış Yanlışsa Doğrusunu yazınız
Mustafa Kemal’in Selanik Askeri Rüştüriyesi’ne girme isteğine babası şiddetle karşı çıkmıştır.
“Bab–ı Ali Baskını” İttihat ve Terakki Partisi’ne karşı yapılan bir askeri darbedir.
31 Mart’daki Ayaklanma rejime karşı yapılmıştır.
Yunanların 12 Adayı işgal edeceğinden çekinildiği için Balkan Savaşları sonuçlanıncaya kadar geçici olarak Almanlara bırakılmıştır.
Doğu Cephesinin komutanı İsmet İnönü’dür.

 

İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir

Sen kendini bilmezsin, ya nice okumaktır

Okumaktan mani ne, kişi Hakkı bilmektir

Çün okudun bilemedin, ha bir kuru emektir 

Yunus Emre

NOT: Puanlamalar soruların yanında yazmaktadır.

Süre 40 dakikadır.

BAŞARILAR DİLERİM.

Yasal Uyarı: İzinsiz kullanımı ve yayımlanması yasaktır. Yasağa uymayanlar için hukuki işlem yapılacaktır.

9. Sınıf Tarih Dersi Yazılı Sınav Örnekleri
10. Sınıf Tarih Dersi Yazılı Sınav Örnekleri
11. Sınıf Tarih Dersi Yazılı Sınav Örnekleri
11. Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Dersi Dersi Yazılı Sınav Örnekleri
12. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Yazılı Sınav Örnekleri
12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi Yazılı Sınav Örnekleri

Cevap Anahtarı

A-) Aşağıdaki soruları açıklayarak cevaplayınız. (10*4=40 puan) 

 1. Şemsi Efendi Okulunu dönemindeki diğer okullardan ayıran özellikleri yazınız.

Şemsi Efendi Okulu klasik yöntemlerin dışında bir öğretim vermekteydi. Sıbyan ve mahalle mekteplerinde din ağırlıklı bir eğitim verilirken bu okulda pozitif bilimler ağırlıktaydı. O dönem için çağdaş sayabileceğimiz tarzda okulda masa, sıra, tahta, tebeşir  ve okuma levhaları bulunmaktaydı. Ders aralarında teneffüsler bulunmakta, çocuklar bu arada bahçede oyun oynamaktaydılar.  Öte yandan Şemsi Efendi’nin öğrencilerini sıra düzeni içinde şehir içi gezilere de götürürdü. O, bu tür gözlem ve inceleme gezileri ile eğitimi okul binası dışına çıkarmak suretiyle, öğrencilerini hayata daha bilgili ve bilinçli hazırlamaktaydı.

 1. Gümrü Antlaşmasının özelliklerini (önemini) yazınız.
 • TBMM’yi ve Misak-ı Milli’yi ilk tanıyan devlet Ermenistan’dır.
 • Ermeni meselesi sona erdi. Ermeniler toprak talebinden vazgeçmiştir.
 • Doğu Cephesi kapandı. Ve buradaki birlikler batı cephesine kaydırıldı.
 • TBMM’nin ilk sıyası ve askeri başarısıdır.
 • Sevr Antlaşmasının kendisine verdiği haklardan vazgeçen ilk devlet Ermenistan olmuştur.
 1. Mondros Ateşkes Antlaşmasının 7. Ve 24. Maddelerini yazarak, yorumlayınız.
 • İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehlikede gördükleri herhangi bir stratejik bölgeyi işgal edebileceklerdir (7. madde).
 • Vilayetisitte’de (Altı Doğu Anadolu ili: Sivas, Erzurum, Bitlis, Van, Diyarbakır, Elazığ) herhangi bir karışıklık çıkarsa İtilaf Devletleri bu bölgeleri işgal edebilecektir (24. madde).
 • Ateşkesin 7. Maddesi ile işgallere hukuki zemin hazırlamayı, 24. Madde ile Doğu Anadolu’da bir Ermeni Devleti kurmayı amaçlamışlardır.
 1. Dünya Savaşının genel nedenleri yazınız. 
 • Fransız İhtilali’nın getirmiş olduğu Milliyetçilik akımı
 • Sanayi İnkılâbının sonucunda hammadde ve pazar arayışının sömürgecilik faaliyetlerini hızlandırması
 • Hammadde ve pazar arayışının devletlerarası rekabete dönüşmesi
 • Devletlerarası bloklaşma ve silahlanma yarışı 

B-) Aşağıdaki kavramları kısaca açıklayınız.  (5*4=20 puan) 

Hareket Ordusu: 31 Mart Vakasını bastıran ordu. 

Misak-ı Milli: TBMM’de kabul edilen milli sınırlar. 

Manda Sistemi: I.Dünya Savaşından sonra İngiltere ve Fransa’nın öncülüğünde yapılan sömürgeciliğe yeni verilen ad.

Tehcir Kanunu: I.Dünya Savaşı sırasında Ermenilerin Doğu Anadolu’dan Suriye civarına zorunlu göçe tabii tutulması.

Başkomutanlık Yasası: Eskişehir-Kütahya Savaşlarından sonra Mustafa Kemal Atatürk’e verilen yetki. 

C-) Aşağıdaki soruları kısaca açıklayınız. (15*2=30 puan) 

 1. ABD Başkanı I. Dünya Savaşına girmeden önce hazırladığı 14 maddelik prensipler bütünü?

Wilson İlkeleri

 1. Dünya Savaşı’ndan ilk çekilen ve rejim değişikliği yaşayan devlet?

SSCB

 1. İzmir’in işgali sırasında ilk kurşunu atan yurtsever?

Hasan Tahsin

 1. Dünya Savaşı’nda ilk ve tek taraf değiştiren devlet?

İtalya

 1. TBMM’nin oluşturduğu düzenli ordunun Yunan ordusuna karşı ilk askeri başarısı?

I.İnönü

 1. (26–30 Ağustos 1922) yılları arasında yapılan Yunan kuvvetlerinin yenildiği savaş?

Büyük Taarruz

 1. İtilaf Devletleri’nin, İtalya’nın kararlı tutumu sonucunda TBMM’yi çağırmak zorunda kaldıkları konferans?

Londra

 1. Sakarya Savaşı sonrası Fransa ile yapılan antlaşma?

Ankara

 1. Gizli antlaşmalarla kazandıklarını Paris Barış Konferansı’nda Yunanlara kaptıran devlet?

İtalya

 1. Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın silahlı kısmının tamamlanması barış yolunun açılması?

Mudanya Ateşkes Antlaşması

 1. Manda ve himaye nerede kesin olarak reddedilmiştir?

Sivas Kongresi

 1. Mustafa Kemal Paşa’nın, Kafkas Cephesinde nereleri geri almıştır?

Muş, Bitlis

 1. Kurtuluş Savaşı’nın amaç, gerekçe ve yöntemi nerede belirlenmiştir?

Amasya Genelgesi

 1. Eskişehir – Kütahya Muharebelerindeki yenilgiden sonra TBMM’nin nereye taşınması gündeme gelmiştir?

Kayseri

 1. Ankara’nın elçi gönderdiği ve Ankara’ya elçi gönderen ilk devletleri yazınız.

SSCB, Gürcistan 

D-) Aşağıdaki cümleleri “Doğru” ve “Yanlış” olarak değerlendiriniz.

Bilgi Doğru/Yanlış Yanlışsa Doğrusunu yazınız
Mustafa Kemal’in Selanik Askeri Rüştüriyesi’ne girme isteğine babası şiddetle karşı çıkmıştır. Yanlış Annesi istememekteydi. Babası önceden vefat etmişti.
“Bab–ı Ali Baskını” İttihat ve Terakki Partisi’ne karşı yapılan bir askeri darbedir. Yanlış Bu baskın ile İttihat ve Terakki Partisi hükümeti devirmiştir.
31 Mart’daki Ayaklanma rejime karşı yapılmıştır. Doğru  
Yunanların 12 Adayı işgal edeceğinden çekinildiği için Balkan Savaşları sonuçlanıncaya kadar geçici olarak Almanlara bırakılmıştır. Yanlış İtalyanlara bırakılmıştır.
Doğu Cephesinin komutanı İsmet İnönü’dür. Yanlış Kazım Karabekir’dir.

NOT: Puanlamalar soruların yanında yazmaktadır.

Süre 40 dakikadır.

BAŞARILAR DİLERİM.

  …

Yasal Uyarı: İzinsiz kullanımı ve yayımlanması yasaktır. Yasağa uymayanlar için hukuki işlem yapılacaktır.

5 Yorumlar

 1. Merhaba ben 11. Sınıf öğrencisiyim. sınav için çalışıyorum sorular hakkında genel bir fikre sahip olmak istediğimden sitenize girdim kendi çapımda cevapladım ama emin de olamadım o yüzden cevap anahtarı istedim

 2. 11.sınıf öğrencisiyim ,yarın sınav var bende bu yazılıyı çözdüm cevap anahtarını alabilirmiyim?

 3. Merhaba sorular için teşekkürler ancak cevaplarında emin olamadım lütfen yollayabilir misiniz yarın sınavım var

Bir Cevap Yazın