Son Yazılar
Home / Yazılı Sınav Örnekleri / 10. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 2. Yazılı

10. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 2. Yazılı

2018-2019 yılında geçilen yeni müfredat dikkate alınarak hazırlanan sınavımıza ulaşmak için bu bağlantıyı tıklayınız.

NOT: Aşağıda yer alan sorular eski müfredata göredir. Siteden kaldırmama nedenimiz soruların örnek olarak arşivde yer almasıdır. 

1-I.Meşrutiyetin ilanında etkili olan grup hangisidir?

a)Genç Osmanlılar

b)İttihat ve Terakki

c)Ayanlar

d)Yabancı elçiler

e)Muhtarlar

2-Türk tarihinin ilk anayasa metni aşağıdakilerden hangisidir?

a)Kanunuesasi

b)1982

c)1924

d)1961

e) Teşkilatı Esasi

3-II.Meşrutiyetin ilanı sırasında Bosna-Hersek’i topraklarına katan devlet hangisidir?

a)Lehistan

b)Rusya

c)Avusturya

d)Almanya

e)Hollanda

4-Berlin Antlaşmasında arabulucuk eden İngiltere’ye Rus işgali bitinceye kadar hangi bölge verilmiştir?

a)Girit

b)Musul

c)Mısır

d)Kıbrıs

e)Mora

5-Osmanlı tarihinde rejime karşı gerçekleştirilen ilk ayaklanma hangisidir?

a)Bozoklu Celal

b)31 Mart Ayaklanması

c)Mehmet Ali Paşa İsyanı

d)Tepelendi Ali Paşa İsyanı

e) Canberdi Gazali

6-Aşağıdakilerden hangisi 1909’da Kanuni Esaside yapılan değişiklerden birisi değildir?

a)Hükümet meclise karşı sorumludur.

b)Padişahın veto yetkisine sınırlama getirilmiştir.

c)Vatandaşlar toplantı yapma hakkına sahiptir.

d)Padişahın sürgün yetkisi yoktur.

e)Padişah tüm yetkisini hükümete devretmiştir.

7-Osmanlı Devleti’nde çok partili hayata ilk kez ne zaman geçilmiştir?

a) Tanzimat Dönemi

b)Islahat Fermanı

c)I.Meşrutiyet

d)Cumhuriyetin ilanı

e)II.Meşrutiyet

8-Aşağıdakilerden hangisi batıcılık fikrini savunan aydınlardan birisidir?

a)Mehmet Akif

b)Namık Kemal

c)Mithat Paşa

d)Ömer Seyfettin

e)Celal Nuri

9-Tanzimat fermanının hazırlanmasında ve yayınlamasında etkili olan devlet adamı kimdir?

a)Mustafa Reşit Paşa

b)Itri

c)Gazi Osman Paşa

d)Tiryaki Hasan Paşa

e)Damat İbrahim Paşa

10-Divan örgütünün kaldırılarak bakanlık sistemine geçilmesi hangi padişah dönemindedir?

a) Abdülhamid

b) II. Mahmut

c) III. Murat

d) II. Osman

e) Abdülaziz

11-Senedi ittifak padişah ile kimler arasında yapılmıştır?

 a)Genç Osmanlılar

b)İttihat ve Terakki

c)Ayanlar

d)Yabancı elçiler

e)Muhtarlar

12-Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut dönemi olaylarından birisi değildir?

a)Müsadere sistemi kaldırılmıştır.

b)İlk kez Avrupa’ya öğrenci gönderilmiştir.

c)İstanbul’da ilköğretim zorunlu hale getirilmiştir.

d)Danıştay kurulmuştur.

e)Yeniçeri Ocağı kaldırılmıştır.

13-Sırpların özerk olduğu antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

a) Edirne Antlaşması

b) Berlin Antlaşması

c) Paris Antlaşması

d) Bükreş Antlaşması

e) Kütahya Antlaşması

14-Aşağıdakilerden hangisi Kırım Savaşında Osmanlı devletinin yanında yer alan devletlerden birisi değildir?

a)Fransa

b)İngiltere

c)Rusya

d)Avusturya

e)İtalya(Piyomente)

15-Boğazlar Sorunu’nun ortaya çıkmasına neden olan antlaşma hangisidir?

a) Kütahya 1833

b) Hünkar İskelesi Antlaşması

c) Berlin Antlaşması

d) Balta Limanı Antlaşması

e) Londra Boğazlar Sözleşmesi

16-İlk Rum isyanı nerede meydana gelmiştir?

a)Girit

b)Boğdan

c)Eflak

d)Selanik

e)Mora

17-Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinde yaşayan azınlıkların isyan sebepleri arasında yer almaz?

a)Balkanlarda meydana gelen savaşların ortaya çıkardığı huzursuzluk

b)Yerel idarecilerin kötü yönetimi

c)Rusya’nın kışkırtması

d)Milliyetçilik akımı

e)Osmanlı’nın geleneksel fetih siyaseti

18-Aşağıdakilerden hangisi XIX. Yy.da bağımsızlık kazanan devletlerden değildir?

a)Yunanistan

b)Karadağ

c)Romanya

d)Arnavutluk

e)Sırbistan

19-Osmanlı Devletinde 1881’de kurulan Duyun’u Umumiye  İdaresi aşağıdakilerden hangisine ters düşmektedir?

a)Toprak bütünlüğüne

b)Devletçilik görüşüne

c)Ekonomik bağımsızlığa

d)Türkçülük

e)Kanuniesasiye

20-1881’de Mısır’ı işgal eden devlet hangisidir?

a)Fransa

b)İngiltere

c)Rusya

d)Avusturya

e)İtalya

21-Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut Döneminde kurulmamıştır?

a)Mektebi Harbiye

b)Feshane

c)İrad-ı Cedit Hazinesi

d)Eşkinci Ocağı

e)Mektebi Tıbbiye

22-Osmanlı Devletinin ilk resmi gazetesi hangisidir?

a)Diyojen

b)Takvimi Vekayi

c)Vekayıtıbbiye

d)Tercümanıahval

e)Tasviriefkar

23-Duyunu Umumiye İdaresi hangi kararname ile kurulmuştur?

a)Muharrem

b)Senedi ittifak

c)I.Meşrutiyet

d)Tanzimat

e)Islahat

24- Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile Osmanlı Devleti Avrupa Devleti sayılmıştır?

a) Paris

b) Berlin

c) Kütahya

d) İstanbul

e) Kasrı Şirin

25- Plevne Savunmasını yapan Türk komutanı kimdir?

a) Gazi Osman Paşa

b) Gazi Ahmet Paşa

c)Cezzar Ahmet Paşa

d)Tiryaki Hasan Paşa

e) Fevzi Çakmak

NOT: Sınav süresi 40 dakikadır.

Her sorunun doğru cevabı 4 puandır.

Başarılar dilerim.

Ahmet ÖZBAY

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazıların/içeriklerin tüm hakları “tarihyolu.com” aittir. Kaynak gösterilse dahi yazının/içeriğin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan yazının bir bölümü, alıntılanan yazıya/içeriğe aktif link verilerek kullanılabilir.

Bir Cevap Yazın