Son Yazılar
Home / Yazılı Sınav Örnekleri / 10. SINIF TARİH DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI

10. SINIF TARİH DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI

Açıklama:

Sınava hazırlanırken neden tarihyolu.com sitesine bakmalısınız? Diğer sitelerden farkı nedir? İşte sizler tarafından sık sorulan sorular:

1-) Soruları kim hazırlamıştır? Sorular hazırlanırken hangi kriterler dikkate alınmıştır?
 • Sorular branş öğretmenimiz tarafından hazırlanmıştır.
 • Herhangi bir yerden kopyala-yapıştır değildir. O yüzden sorular gerçek sınavınıza yakın ve konu dağılımı eşittir.
 • Ölçme değerlendirme kriterleri dikkate alınarak hazırlanmıştır.
 • Sorular ezber sistemine karşıdır.
 • Sorulara verdiğiniz yanıtları, cevap anahtarından kontrol edebilirsiniz.
2-) 10. Sınıf Tarih Dersi 1. dönem 1.yazılı sınav konuları nelerdir? Hangi konulara çalışmalıyım:

10. Sınıf Tarih dersi 1. dönem 1.yazılı sınav konuları şunlardır:

1. Ünite Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
 • 1072-1308 Yılları Arasında Başlıca Siyasi Gelişmeler
 • Oğuz Göçleri ve Anadolu
 • Anadolu’nun İlk Fatihleri
 • Anadolu’nun Türkleşmesi
 • Haçlılar Karşısında Türkler
 • Anadolu’da Moğol İstilası

NOT: Öğretmenizin sınava dahil ettiği konulara dikkat ederek çalışınız.

10. Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 1.Yazılı Soruları

Size verilen kelimeleri kullanarak aşağıdaki boşlukları doldurunuz. (30 puan)

Kelimeler:  Meliküs-Sevâhil,  İznik, Çaka Bey, Konya, Kudüs, Trabzon, Cezeri, atabey, Reisül Bahr, Emirül Ümera, Beylerbeyi, Süleyman Şah, Bizans, Hıttın,
 • I.Haçlı Seferi sonucu Selçuklu Devletinin başkenti …………………… ……………………. taşındı.
 • Selahaddin Eyyübi ……………… Savaşında Haçlıları yenerek ……………………. geri aldı.
 • Sefere katılanlar deniz yolu ile İstanbul’a gelmişler ve ……………… taht kavgalarına karışmışlar, şehri yağmalayarak İstanbul’da “Latin Krallığı” kurmuşlardır (1204). Bunun üzerine Bizans İmparatorluğu parçalanmış, Bizans hanedanı soylularından bir kol …………………. giderek “İznik Rum İmparatorluğu’nu” (1204 – 1261),diğer bir kol ise ……………….. giderek “Trabzon Rum İmparatorluğu’nu” (1204 – 1461) kurmuşlardır.
 • Artuklular döneminde yaşayan sibernetiğin kurucusu sayılan bilim insanı ……………………..
 • Selçuklularda vilayetlere yetişmesi için gönderilen meliklerin yetişmesinde görevli olan kişilere ………………… denir.
 • Donanma kumandanlarına  ……………….veya sahillerin kumandanı……………… anlamında  denirdi.
 • Ordusunun başkumandanı ……………………. veya  ………….……….. unvanı taşırdı.
 • Tarihte bilinen ilk Türk denizcisi ……………………
 • Türkiye Selçuklu Devleti, Anadolu fatihi olarak tanınan …………….……… tarafından kurulmuştur.

Malazgirt ve Kösedağ Savaşlarının ardından Anadolu’da kurulan Türk Beyliklerinin isimlerini (5 madde) yazınız. (10 puan)

Malazgirt:
Kösedağ:

Verilen savaşlarla ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. (Malazgirt,  Kösedağ, Miryakefalon, Yassı Çemen, Pasinler)

 MalazgirtKösedağMiryakefalonYassı ÇemenPasinler
Kronolojik olarak sıralayınız. (5 puan)       
Hangi devletler arasında olduğunu yazınız. (10 puan)     
Sonuçlarından ya da önemlerinden bir tanesini yazınız. (10 puan)                 

Anadolu’da kurulan ilk beyliklerin ortak özellikleri nelerdir? (10 puan)

Aşağıda Haçlı Seferlerinin neden ve sonuçları karışık olarak verilmiştir. Verilenleri tabloda doğru yerlere yerleştirelim. (25 puan)

 1. Hıristiyanların, Hz. Ömer döneminden itibaren Müslümanların elinde bulunan başta “Kudüs” olmak üzere “Kutsal” yerleri almak istemeleri
 2. Avrupa’da kiliseye ve din adamlarına duyulan güven sarsıldı
 3. Kluni Tarikatı’nın Hıristiyanları, Müslümanlara karşı kışkırtması. Bu dönemde halkın körü körüne Kiliseye bağlı oluşları
 4. Yoksulluk içindeki Avrupalıların doğunun zenginlik kaynaklarını ele geçirmek istemeleri
 5. Doğu ticaret yollarına sahip olmak istemeleri
 6. Doğu- Batı ticareti gelişti, Akdeniz limanları önem kazandı (Marsilya, Cenova, Venedik)
 7. Malazgirt Savaşı’ndan sonra Türk baskısı altına giren Bizanslıların, Avrupalıları Türklere karşı kışkırtması
 8. Soyluların fethedecekleri topraklarda kendi Krallıklarını kurmak istemeleri
 9. Katolik ve Ortodoks kiliseleri arasındaki ayrılıklar arttı
 10. Türkleri Anadolu’dan çıkarmak istemeleri
 11. Haçlılarla yapılan mücadeleler daha sonraki dönemde başlayacak Moğol saldırıları karşısında İslam dünyasını güçsüz bıraktı.
 12. Seferler sırasında binlerce senyör ve şövalyenin ölmesi Avrupa’da feodalitenin (derebeylik) zayıflamasına neden olmuştur.
DİNİ NEDENLEREKONOMİK NEDENLERSİYASİ NEDENLER
     
DİNİ SONUÇLAREKONOMİK SONUÇLARSİYASİ SONUÇLAR
     

“2021-2022 eğitim öğretim yılı 10. Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 1.Yazılı soruları” yazımız hakkında soru ve görüşlerinizi yorum kısmından yazabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın