Son Haberler
Anasayfa / Yazılı Sınav Örnekleri / 10. Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 2. Yazılı

10. Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 2. Yazılı

1.Osmanlı Devleti tarımda sürekliliği sağlamak için aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmiştir?

A)Devlet arazilerinin memurlara dağıtılması

B)Müslümanlardan öşür vergisi alınması

C)Toprakların devlete ait olması

D)Toprağı 3 yıl boş bırakandan geri alınması

E)Toprakların bir kısmının vakıflara verilmesi

2.Aşağıdaki Padişahlardan hangisi döneminde Divan-ı Hümayun’a padişahların başkanlık etmesi uygulaması sona ermiştir?

A) II. Mehmet           B) Orhan Bey                 C) Kanuni                D) Yavuz                   E) II. Murat

3.Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinde ilmiye sınıfının üyelerinden birisi değildir?

A)Kadı               B)Şeyhülislam     C)Müderris              D)Defterdar              E)Kazasker

4.Aşağıdaki savaşlardan hangisi Yavuz Sultan Selim döneminde olmamıştır ?

A) Çaldıran Savaşı B) Turnadağı Savaşı  C) Mohaç Savaşı D) Ridaniye SavaşıE) Mercidabık Savaşı

5.İstanbul’un fethi sırasında İtalya’ya kaçan Bizanslı âlimler halka eski Latinceyi öğretmeye başladılar. Bu da antik eserlerin okunmasını kolaylaştırdı.

Bu gelişme Avrupa’da aşağıdakilerden hangisinin doğmasında etkili olmuştur?

A) Coğrafî keşiflerin

B) Fransız İhtilâlinin

C) Reform hareketlerinin

D) Sanayi İnkılâbının

E) Rönesans hareketlerinin

6.Mona Lisa ve Son Akşam Yemeği gibi tablolarıyla bilinen Rönesans döneminin en ünlü ressamı kimdir?

A)Shakespeare     B)Erasmus      C)Michelangelo          D)Leonardo da Vinci            E)Montaigne

7.Rönesans ilk olarak hangi ülkede başlamıştır?

A)İtalya                B)Fransa               C)Almanya             D)İngiltere                 E)İspanya

8.Kanuni Sultan Süleyman zamanında İran ile imzalanan 1555 Amasya antlaşması ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

A) İran ile imzalanan ilk resmi antlaşmadır.

B) Doğuda en geniş sınırlara ulaşılan antlaşmadır.

C) Bugünkü Türkiye – İran sınırını çizen antlaşmadır.

D) Osmanlı Devleti’nin bir başka devletle imzaladığı ilk antlaşmadır.

E) İran ile imzalanan son antlaşmadır

9.Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Kuruluş dönemi olaylarından biri değildir?

A) Otlukbeli Savaşı

B) Yeniçeri Ocağı’nın kurulması

C) İznik ve İzmit’in alınması

D) İlk defa Rumeli’ye geçilmesi

E) İlk paranın(bakır para)bastırılması

10.Osmanlı Devleti fethettiği yerlere Anadolu’dan getirdiği Türk ve Müslüman halkı yerleştirmiş, fethedilen yerlerdeki halka hoşgörülü  davranmıştır.

Osmanlı Devleti’nin bu faaliyetlerinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Ortodoksları,Katoliklere karşı desteklemek.

B)Fethedilen yerlerdeki Türk nüfusunu artırarak Balkanlarda kalıcı hale gelmek

C)Tekfurları Bizans’a karşı ayaklandırmak.

D)Devletin çok uluslu hale gelmesini sağlamak.

E)İstanbul’un fethini kolaylaştırmak

 11.Aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisi savaş meydanında şehit edilmiştir?

A) Orhan Bey B)Yıldırım Bayezid C) Çelebi Mehmet                D)II.Murad            E) I.Murad

12.Karadeniz’in bir Türk gölü haline gelmesi aşağıdaki yerlerden hangisinin fethiyle gerçekleşmiştir ?

A) İstanbul           B) Amasra            C) Rodos                      D) Kırım              E) Azak

13.Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi keşiflerin sonuçlarından değildir?

A)Atlas Okyanusu’ndaki limanların önem kazanması

B)Akdeniz limanlarının önemini kaybetmesi

C)Keşfedilen yerlere Avrupa’dan göçlerin başlaması

D)Avrupa’nın ekonomik durumunun bozulması

E)Yeni ticaret yollarının bulunması

14.Osmanlı Devletinin Yükselme Döneminde 1533 de Avusturya ile yapılan İstanbul Antlaşması ile Avusturya yıllık vergi ödeme yükümlülüğü altına girmiş protokol gereği Avusturya Arşidükü Osmanlı sadrazamına denk sayılmıştır.
Buna göre ulaşılacak en doğru yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Balkanlarda Türk egemenliği kesinleşmiştir.

B)Avusturya karşısında ekonomik, siyasi üstünlük sağlanmıştır.

C)Ticaret yollarının denetimi Osmanlının eline geçmiştir.

D)Avusturya’nın kapitülasyonlardan yararlanması sağlanmıştır.

E)Avusturya Osmanlı devletine karşı üstün duruma geçmiştir.

15.Aşağıdaki olaylardan hangisi sonucunda  Akdeniz bir Türk gölü olmuştur?

A)İnebahtı Deniz Savaşı

B)Mohaç Meydan Savaşı

C)Preveze Deniz Zaferi

D)Çaldıran Savaşı

E)İstanbul’un Fethi

16.Aşağıdakilerden hangisi Fatih döneminde İstanbul ‘un Fethi için yapılan hazırlıklardan biri değildir?

A) Edirne de dönemin en büyük topları döktürülmüştür.

B) 400 parçalık donanma oluşturulmuştur.

C)Boğazları kontrol altına almak amacıyla Rumeli Hisarı yaptırılmıştır.

D) Avrupa devletlerinin yardımını engellemek amacıyla Balkanlara kuvvet gönderilmiştir.

E)Avrupalı devletlerden yardım alındı.

 17.Aşağıdakilerden hangisi Divan-ı Hümayundaki görevlilerden biri değildir?

A)Kazasker

B)Defterdar

C)Nişancı

D)Veziriazam

E)Subaşı

 18.Aşağıdaki Divan-ı Hümayun görevlilerinden hangisi tapu kadastro kayıtlarını tutar,dış ülkelerle olan yazışmaları düzenler,padişahın fermanlarını mühürlerdi?

A)Defterdar

B)Nişancı

C)Kaptanıderya

D)Şeyhulislam

E)Kadıasker

19.Osmanlı Devleti’nde esnafların oluşturduğu birlik aşağıdakilerden hangisidir?

A)Derbent           B)Lonca Teşkilatı           C)Vakıflar            D)Darülaceze        E)İmarethaneler

 20.Osmanlı Devleti’nde ülke yönetiminde padişahtan sonra en yetkili kişi kimdir?

A)Sadrazam      B)Vezir       C)Kazasker                       D)Defterdar          E)Nişancı

 21.İstanbul’un alınmasından sonra, Fatih’in Hıristiyanlarla ilgili uygulaması, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

A) İstanbul’daki Hıristiyanların şehri terk etmesi sağlanmıştır
B) Her cemaate mezhep hürriyeti tanınarak patrikliklerin yeniden kurulması sağlanmıştır
C) İstanbul’daki bütün kiliseler, cami yapılmıştır
D) Ortodoks Patrikliği kaldırılmıştır
E) Ortodoks ve Katolik kiliseleri birleştirilmiştir

 22.Fatih Döneminde ilk kapitülasyonlar hangi devlete verilmiştir?

A)Venedik            B)Fransa               C)İngiltere            D)Hollanda          E)Belçika

23.Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı ordusunda Yeniçerilerin silahlarının yapım,onarım ve korunmasıyla görevli askeri sınıftır?
A)Acemi ocağı

B)Topçu ocağı

C)Cebeci ocağı

D)Humbaracı ocağı

E)Lağımcı ocağı

 24.Aşağıdaki kişi ve durum eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A)Osman Bey => Bakır para

B) I. Murat => Edirne’nin başkent yapılması

C)Yıldırım Bayezıd => İstanbul’un ilk kez kuşatılması

D)Çelebi Mehmet => Fetret devrinin sona ermesi

E) Kanuni => Yeniçeri ocağının kurulması

 25.Aşağıdaki savaşlardan hangisi Kanuni Sultan Süleyman’ın son seferidir? 

A) Almanya                  B) Rodos             C)Zigetvar                  D) II. Kosova                     E)II. Viyana

 NOT: Her sorunun doğru cevabı 4 puandır.

Süre 40 dakikadır.

BAŞARILAR DİLERİM.

………………………………

Ben asil bir ailenin evladı olmakla değil, asil bir milletin evladı olmakla gururluyum.
ATTİLA HAN

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazıların/içeriklerin tüm hakları “tarihyolu.com” aittir. Kaynak gösterilse dahi yazının/içeriğin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan yazının bir bölümü, alıntılanan yazıya/içeriğe aktif link verilerek kullanılabilir.

[Toplam:2    Ortalama:2/5]

Hakkında admin

22 yorum

 1. Cevaplar yok

 2. cevaplar???

 3. kardeş hep aynı sorular biraz değişik sorun !!

 4. cevapları niye yollamıyosunuz probleminiz ne

  • YORUM YAPARKEN KİM OLDUĞUNUZU YAZDIĞINIZDA (öğrencimisin, inmisin), CEVAPLARI NE AMAÇLA İSTEDİĞİNİZİ BELİRTİĞİNİZDE VE BU İSTEKLERİ İNSAN GİBİ EDEPLİCE İSTEDİĞİNİZDE ELİMİZDEN GELDİĞİNCE YARDIMCI OLUYORUZ.
   Bu nasıl bir saygısızlıktır, kendini ifade edememektir. Bizim bir problemimiz yok, burası ücretsiz bir site ve neyi yayımlayacağımıza biz karar veririz. BİZİ ÇALIŞANINIZ SANDINIZ HERHALDE!

 5. Soruları ne amaçla sorabiliriz sizce ? tabikide cevapları öğrenmek. Testi çözdük eyvallah doğrumuzu yanlışımızı nerden bileceğiz ? Neden siteler cevaplarını koymuyor anlamıyorum.

  • Düşüncenize saygı duyuyorum lakin bilmediğiniz şeyler var. Yorum yazdığınızda da e-postanıza zaten cevap anahtarını gönderiyorum. İkincisi kalıcı öğrenme için kişilerin cevapları kendinin bulması daha önemli. Bizim amacımız bellek doldurmak değil, öğrencilerimizin üretici olmalarına katkı sağlamak.

 6. çalışa bilmek için cevap anahtarına ihtiyacımvar gönderebilirmisiniz burdaki bütün 10. sınıf 1. dönem 2. yazılı sorularının teşekkür ederim

 7. cevaplarımı kontrol etmek istiyorum, gönderirseniz sevinirim.

 8. Cevap anahtarını atarmısın

 9. Cevap anahtarını atarmısın lütfen

 10. İyi günler sorularınızı çözdüm cevapları kontrol edebilmem için cevap anahtarını yollayabilirseniz çok sevinirim öğrenciyim.

 11. İyi günler sorularınızı çözdüm cevapları kontrol edebilmem için cevap anahtarını yollayabilirseniz çok sevinirim öğrenciyim..

 12. Cevap anahtarını e-postalarınıza gönderdim başarılar dilerim.

 13. cevap anahtarı atarmısınız?

 14. cevap anahtarı atarmısınız??

 15. Sorulari cozdum rica etsem cevaplari yollayabilirmisiniz

 16. Sorulari cozdum ama cevaplari fln kontrol etmem lazim rica etsem yollayabilirmisiniz

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*