Son Yazılar
Home / Yazılı Sınav Örnekleri / Uluslar Arası İlişkiler 2. Dönem 1. Yazılı

Uluslar Arası İlişkiler 2. Dönem 1. Yazılı

S-1) Aşağıdakilerden hangisi petrol ihraç eden ülkelerden birisi değildir? [5 puan]

a)İran

b)Irak

c)Türkiye

d)Katar

e)Cezayir

S-2)Aşağıdakilerden hangisi ekonomik amaçlı örgütlerden birisidir? [5 puan]

a)IMF (Uluslar arası Para Fonu)

b)Arap Birliği

c)Birleşmiş Milletler

d)NATO (Kuzey Atlantik Paktı)

e)BAB (Batı Avrupa Birliği)

S-3) Aşağıdakilerden hangisi üniter devletlerden birisi değildir? [5 puan]

a)İtalya

b)Rusya

c)Türkiye

d)Japonya

e)Yunanistan

S-4) Uluslar arası ilişkilerde, bağımsız karar alabilme ve bağımsız hareket edebilme kabiliyetine sahip ve diğer aktörleri etkileyebilen siyasal birimlere aktör denir. Aşağıdakilerden hangisi bu aktörlerden değildir? [5 puan]

a)Askeri otoriter rejimler

b)Ulusal baskı ve çıkar grupları

c)Uluslar arası örgütler

d)Devletler

e)Bireyler

S-5) Aşağıdakilerden hangisi devletlerin dış politika amaçlarından birisi değildir? [5 puan]

a)Saygınlık

b)Refah

c)Güvenlik

d)Özerklik

e)Diplomasi

S-6) Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler güvenlik konseyinin daimi üyelerinden birisi değildir? [5 puan]

a)İngiltere

b)Fransa

c)ABD

d)Türkiye

e)Rusya

S-7) Cumhurbaşkanın görevlerinden üç tanesini yazınız. [15 puan]

S-8) TBMM’nin görevlerinden üç tanesini yazınız. [15 puan]

S-9)1961 Viyana Sözleşmesine göre diplomatik temsilcilerin görevlerinden üçünü yazınız. [15 puan]

S-10) Çok uluslu şirketlerden ikisini yazınız. [10 puan]

S-11) Aşağıdaki tabloda verilen örgütlere Türkiye’nin üye olup/olmadığını karşılarına [X] işaretleyiniz. [15 puan]

 

ULUSLAR ARASI ÖRGÜTLER TÜRKİYE ÜYE TÜRKİYE ÜYE DEĞİL
BM [Birleşmiş Milletler]
NATO [Kuzey Atlantik Paktı]
OAPEC [Petrol İhraç Eden Arap Ülkeleri]
NAFTA [Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi
AB [Avrupa Birliği]

NOT: Puanlamalar soruların yanında yazmaktadır.

Süre 40 dakikadır.

BAŞARILAR DİLERİM.

Ahmet ÖZBAY


 CEVAP ANAHTARI

S-1) Aşağıdakilerden hangisi petrol ihraç eden ülkelerden birisi değildir? [5 puan]

a)İran

b)Irak

c)Türkiye

d)Katar

e)Cezayir

S-2)Aşağıdakilerden hangisi ekonomik amaçlı örgütlerden birisidir? [5 puan]

a)IMF (Uluslar arası Para Fonu)

b)Arap Birliği

c)Birleşmiş Milletler

d)NATO (Kuzey Atlantik Paktı)

e)BAB (Batı Avrupa Birliği)

S-3) Aşağıdakilerden hangisi üniter devletlerden birisi değildir? [5 puan]

a)İtalya

b)Rusya

c)Türkiye

d)Japonya

e)Yunanistan

S-4) Uluslar arası ilişkilerde, bağımsız karar alabilme ve bağımsız hareket edebilme kabiliyetine sahip ve diğer aktörleri etkileyebilen siyasal birimlere aktör denir. Aşağıdakilerden hangisi bu aktörlerden değildir? [5 puan]

a)Askeri otoriter rejimler

b)Ulusal baskı ve çıkar grupları

c)Uluslar arası örgütler

d)Devletler

e)Bireyler

S-5) Aşağıdakilerden hangisi devletlerin dış politika amaçlarından birisi değildir? [5 puan]

a)Saygınlık

b)Refah

c)Güvenlik

d)Özerklik

e)Diplomasi

S-6) Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler güvenlik konseyinin daimi üyelerinden birisi değildir? [5 puan]

a)İngiltere

b)Fransa

c)ABD

d)Türkiye

e)Rusya

S-7) Cumhurbaşkanın görevlerinden üç tanesini yazınız. [15 puan]

Kanunları yayınlamak

Kabineyi onaylamak

Yabancı ülkelere büyükelçi atamak 

S-8) TBMM’nin görevlerinden üç tanesini yazınız. [15 puan]

Savaş ilanına karar vermek

Türk silahlı kuvvetlerinin kullanılmasına karar vermek

Uluslar arası antlaşmaların yürürlüğe konulmasına karar vermek

S-9)1961 Viyana Sözleşmesine göre diplomatik temsilcilerin görevlerinden üçünü yazınız. [15 puan]

Temsil etmek

Bilgi toplamak

Vatandaşların hak ve çıkarlarını korumak

S-10) Çok uluslu şirketlerden ikisini yazınız. [10 puan]

Microsoft

General Motors

S-11) Aşağıdaki tabloda verilen örgütlere Türkiye’nin üye olup/olmadığını karşılarına [X] işaretleyiniz. [15 puan]

 

ULUSLAR ARASI ÖRGÜTLER TÜRKİYE ÜYE TÜRKİYE ÜYE DEĞİL
BM [Birleşmiş Milletler]

X

 
NATO [Kuzey Atlantik Paktı]

X

 
OAPEC [Petrol İhraç Eden Arap Ülkeleri]  

X

NAFTA [Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi  

X

AB [Avrupa Birliği]  

X

Bir Yorum

  1. Teşekkürler admin. Sayende sınıfça 50 aldık.

Bir Cevap Yazın