Home / 11.Sınıf Seçmeli Tarih / TANZİMAT SONRASI OSMANLI TOPLUM YAPISINDA DEĞİŞMELER

TANZİMAT SONRASI OSMANLI TOPLUM YAPISINDA DEĞİŞMELER

Tanzimat Dönemi ve Sonrasında Osmanlı Toplumu

★ Osmanlı padişahı II. Mahmut’la birlikte “tebaakavramı ortaya çıkmıştı. Yani II. Mahmut, Müslüman olsun ya da olmasın tüm Osmanlı halkı için “tebaam” (halkım) diyordu.

II. Mahmut 
Ben tebaamdan Müslümanları camideHıristiyanları kilisede, Yahudileri havrada görmek isterim. Aralarında başka bir fark yoktur”

★ Osmanlı Devleti’nde gayrimüslimler ayrı tutulmamış ve tek bir halk tanımı yapılmıştır. Ayrıca “hoşgörü” kavramı da göze çarpmaktadır.

★ Ayrıca 1839 yılında ilân edilen Tanzimat Fermanı ile Müslüman – gayrimüslim ayrımı yapılmaksızın vazife ve haklar yönüyle tüm vatandaşlar eşit sayılmıştır.

★ Yine bu fermanla dil, din, ırk ve mezhep farkı gözetilmeksizin herkesin can ve mal güvenliği devlet garantisi altına alınmıştır.

BİLGİ NOTU: Osmanlı Devleti aslında bu uygulama ile tek tip vatandaşlık oluşturmayı hedeflemiştir.

★ Tanzimat Fermanı’nın devamı niteliğinde 1856yılında Islahat Fermanı yayımlanmıştır.

★ Islahat Fermanı’na göre Müslümanların yanında gayrimüslimler de;

✓ Devlet memuru olabileceklerdi.

✓ Banka, okul, hastane açabileceklerdi.

✓ Şirket kurabileceklerdi.

✓ Kilise yapabileceklerdi.

★ Osmanlı, aslında bu uygulamalar ile kaynaşmış bir toplum oluşturmayı hedeflemişti.

Toplumsal Değişim:

★ Osmanlı toplumsal yaşamında değişmeler18. ve 19. yüzyılda kendini göstermeye başlamıştır. Çünkü bu dönemler Osmanlı için yenilgi ve toprak kayıplarının bol olduğu yüzyıllardı.

★ Toprak kaybına paralel olarak Kırım, Kafkasya, Balkanlar, Eflak ve Boğdan gibi yerlerden göçler yaşanmıştır bu göçlerle.

★ Anadolu’ya iki yüzyılda yaklaşık olarak 2 milyon iki yüz bin insan gelmiştir.

★ Osmanlı Devleti, bu göçle gelen insanların yerleşimi için 1860 yılında “Muhacirin Komisyonu” nu kurmuştur.

BİLGİ NOTU: Osmanlı Devleti’nin toprak kaybetmesinden dolayı sınırları daralırken Anadolu’daki Türk – Müslüman nüfus sayısı da artmıştır.

★ İstanbul’da mesire yerleri olarak halk genellikle Çamlıca, Beykoz ve Kâğıthane’yi kullanıyorlardı. Bu yerlerde eğlenceler tertipleniyordu. Ayrıca bazı büyük şehirlerde Ramazan akşamlarında Karagöz, meddah ve orta oyunu oynanıyordu.

Bir Cevap Yazın