Son Yazılar
Home / Yazılı Sınav Örnekleri / Sanat Tarihi 2. Dönem 2. Yazılı

Sanat Tarihi 2. Dönem 2. Yazılı

A) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız. (5’er puan) 

1) Aşağıdaki eserlerden hangisi realizm akımını temsil eder?

A) Renoir – Şemsiyeler

B) Courbet – Taş Kıranlar

C) Degas – Bale Okulu

D) Van Gogh – Ayçiçekleri

E) Cezanne – Elmalı Portakallı Natürmort

2) Bulunan yeni boyama tekniğiyle ışık içindeki temel renklerin küçük noktalar hâlinde yanyana kullanılarak

bütünlük sağlandığı akım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kübizm

B) Sürrealizm

C) Realizm

D) Puantilizm (noktacılık)

E) Fovizm

3) Aşağıdaki ressamlardan hangisinin eseri, empresyonizme adını vermiştir?

A) Claude Monet

B) Edouard Manet

C) Auguste Renoir

D) Alfred Sisley

E) Edgar Degas

4) “Çizgiler yerine, renge dayalı bir anlatım vardır. Renkler tüpten çıktığı gibi kullanılır. Sert ve çarpıcı ifadeler kullanılmıştır. Akımın adı “vahşi hayvan, yırtıcı” anlamlarına gelir.” Yukarıda hangi akımın özellikleri anlatılmıştır?

A) Kübizm

B) Fovizm

C) Empresyonizm

D) Ekspresyonizm

E) Dadaizm

5) İtalyan ressam, fütürizm akımının kurucularındandır. Eserlerine, modern insanın ruhsal yaşantısını, hareket hâlindeki ögeleri ve görüntüleri aktarmıştır.

Yukarıda sözü edilen ressam, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Piet Mondrian

B) Gino Severini

C) Umberto Boccioni

D) Luigi Russola

E) Oscar Kokoschka

6) Bir dünya görüşü olan akım, insanın iç dünyasıyla ilgili heyecan, tutku, acı ve korkuların en gizli yönleriyle dışa aktarılmasıdır.

Yukarıda sözü edilen akım, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fütürizm

B) Soyut resim

C) Dadaizm

D) Kübizm

E) Ekspresyonizm

7) Aşağıdaki sanatçılardan hangisi, kübizmden etkilenmiş, resimlerinde ele aldığı konuları yatay ve dikey doğru parçalarına ayırmış ve renkleri soluk boyayarak soyut bir anlatım oluşturmuştur?

A) Piet Mondrian

B) Jackson Pollock

C) Robert Delaunay

D) Vassily Kandinsky

E) Edvard Munch

8) Aşağıdaki akımlardan hangisinde resimli romanlar, afişler, gazete ve dergilerde yer alan anlatımlarla, her türlü endüstri atığı ve ürün malzeme olarak kullanılmıştır?

A) Sürrealizm

B) Metafizik

C) Dadaizm

D) Soyut sanat

E) Pop Art

9) Aşağıdaki sanatçılardan hangisi metafizik akımın resimdeki temsilcisidir?

A) Paul Klee

B) Piet Mondrian

C) Giorgio de Chirico

D) Umberto Boccioni

E) Hans Jean Arp

10) “Dadaizm’in öncü sanatçısıdır ve hacimli soyut kompozisyonları vardır.”

Yukarıda sözü edilen ressam, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hans Jean Arp

B) Paul Klee

C) Marc Chagall

D) Kasimir Malevich

E) JacksonPollock

B) Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz. (4’er puan) 

1) Gustave Courbet,……………………………. akımının kurucusu kabul edilir.

2) Millet’nin …………………………….. adlı tablosu, köylülerin ve işçilerin çalışmalarını realist tarzda gösterir.

3) Degas’nın resimlerinde en çok işlediği konu, ………………………………… dir.

4) Puantilizm (noktacılık) üslubunu ilk uygulayan ……………………………’dır.

5) …………………………, doğadaki her nesnenin aslında geometrik (üçgen, kare, daire ve silindir vb.) bir biçime sahip olduğunu savunmuştur. 

C) Aşağıdaki soruları cevaplayınız. (15’er puan)

  1.  Sürrealizm hakkında bilgi veriniz.
  2. Kübizm hakkında bilgi veriniz.

NOT: Puanlamalar soruların yanında yazmaktadır.

Süre 40 dakikadır.

BAŞARILAR DİLERİM.

Ahmet ÖZBAY

CEVAPLAR

1-B/2-D/3-A4-B/5-C/6-E/7-A/8-E/9-C/10-A

1) realizm

2) “Tarlada Çalışanlar”

3) “Balerinler”

4) Georges Seurat

5) Cezanne

KÜBİZM

“Doğada ne varsa küreye, koniye ve silindire göre biçimlenir.” diyen ve 1906’da ölen CEZANNE (Sezan)’ın anısına 1907’de Paris’te büyük bir sergi açılmıştır. CEZANNE’ın olgunluk dönemi resimlerini sergide izleyen genç sanatçılar, çok etkilendikleri bu eserleri yorumlamıştır. Bu inceleme ve yorumlar İspanyol Pablo PİCASSO (Pikasso) ve Fransız Georges BRAQUE (Brak)’ta ilk meyvelerini vermiştir. 1908’te BRAQUE’ın, CEZANNE’ın etkisinde kalarak yaptığı resimler, eleştirmen VAUXELLES tarafından “Kübik acayiplik” olarak adlandırılmıştır. Aynı yıl PİCASSO’nun CEZANNE’dan esinlenerek kübik biçimlerle yaptığı resimlerde eşyalar, geometrik biçimlere dönüşmüştür

SÜRREALİZM (GERÇEKÜSTÜCÜLÜK)

Sürrealist manifesto, psikanalizci Sigmund FREUD (Furoyt)’un etkisiyle Andre BRETON tarafından 1924’te yazılmıştır. Dadaizm ve metafizik gibi sanat anlayışları sürrealizmin öncüsü sayılmaktadır. Sürrealist sanatçılar da Dadaistler gibi sanatın bilinen bütün değerlerini yıkmayı hedeflemişlerdir. Sürrealistlerin temel ilgi alanı bilinçaltıdır  Onlara göre bilinçaltı inanılmaz derecede yaratıcılıkla dolu geniş bir alandır. O zamana kadar var olan mantığın yerini FREUD’un bilinçaltı, düş, sayıklama ve çıldırma hâli almalıdır. Sürrealizm ile bilinen evrenin yanı sıra, insanın hayal gücü, içe doğma ve mantık dışı dünya da yararlanılacak birer kaynak olarak görülmüştür.

KAYNAK: TARİH YOLU tarihyolu.com

Bir Cevap Yazın