Son Yazılar
Home / Yazılı Sınav Örnekleri / Sanat Tarihi 2. Dönem 1. Yazılı

Sanat Tarihi 2. Dönem 1. Yazılı

A) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız. (5’er puan) 

1) Aşağıdakilerden hangisi realist sanatçılardan birisi değildir?

A) Honore DAUMİER

B) Andre BRETON

C) MİLLET

D) Gustave COURBET

E) Jean Francois

2) Natürmort resim, ilk kez aşağıdaki dönemlerden hangisinde ortaya çıkmıştır?

A) Barok

B) Neoklasisizm

C) Romantizm

D) Maniyerizm

E) Empresyonizm

3) İtalya’daki “Santa Maria Kilisesi”, aşağıdaki dönemlerden hangisinin özelliklerini taşır?

A) Romantizm

B) Rönesans

C) Rokoko

D) Barok

E) Neoklasisizm

4) Aşağıdakilerden hangisi neoklasik dönemin önemli sanatçılarındandır?

A) Pieter Paul Rubens

B) Rembrant

C) El Greco

D) Jan Wermeer

E) Dominique İngres

5) Aşağıdakilerden hangisinde figürlerde oran-orantının bozulduğu ve güzellik anlayışının değiştiği görülür?

A) Neoklasisizm

B) Barok

C) Maniyerizm

D) Romantizm

E) Rokoko

B) Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz. (5’er puan) 

1) Maniyerist Akımın El Greco’dan sonra en önemli temsilcisi, ………………………………………..’dır.

2) Türkçe karşılığı “düzgün olmayan inciler” anlamına gelen sanat akımına …………………………..denir.

3) Barok heykelinin en büyük temsilcisi………………………………………………….’dir..

4) Jacques Louis David, ……………………………….dönemin önemli ressamlarındandır.

5) ………………………………………… akımı, neoklasik akıma tepki olarak doğmuştur.

C) Aşağıdaki soruları cevaplayınız. (25’er puan)

1) Realizm hakkında bilgi veriniz.

2) Empresyonizm (izlenimcilik) hakkında bilgi veriniz.

NOT: Puanlamalar soruların yanında yazmaktadır.

Süre 40 dakikadır.

BAŞARILAR DİLERİM.

Ahmet ÖZBAY

CEVAPLAR

1-B/2-A/3-D/4-E/5-C

1) Michelangelo

2) barok

3) Lorenzo Bernini

4) neoklasik

5) romantizm

REALİZM (GERÇEKÇİLİK)

19. yüzyılın ikinci yarısında bilimsel gelişmelerin hız kazanmasıyla endüstri de gelişmiştir. Bunun sonucunda ortaya çıkan toplumsal sınıflar, yeni gerçeklere uymayı seçmişlerdir. Bazı sanatçılar toplumla ilgili fikirlerin savunulmasında sanatın işlevinin gerekliliğine inanmışlardır. Bu dönemde sanatçılar, romantizm akımının duygular dünyasını terk ederek hayal gücü yerine gözle görülür, elle tutulur gerçeklere yönelmiştir. Realizm akımı, düş ürünü görüntüler yerine gerçeği, gündelik yaşam vermeyi amaçlar. Realizm akımının öncüsü Fransız ressam Gustav COURBET (Kurbe)’nin gerçekte var olan şeyleri yansıtmak düşüncesini “Ben hiç melek çizmedim; çünkü hiç melek görmedim.” sözü açıklamaktadır.

EMPRESYONİZM (İZLENİMCİLİK)

1874’te NADAR’ın Paris’teki atölyesinde genç kuşak sanatçıların resimleri sergilenmiştir. Ziyaretçiler sergiyi alaycı çehreleriyle dolaşırken bir resmin önünde durup kahkahayı koyverdikten sonra uzaklaşmışlardır. O günkü gözler için belli belirsiz lekelerden ibaret

olan bu resmin altında “İmpression-Soleil Levant” (İzlenim-Gün Doğumu) yazılıdır. O sırada 34 yaşında olan resmin yaratıcısı bir kenarda durarak Paris’in ünlü sanat eleştirmenlerinin eseri hakkında söylediği alaycı sözleri sineye çekmek zorunda kalmıştır. Kimi “Baş aşağı asılsa da değerinden bir şey kaybetmez.”, kimi “Ressam değil, badanacı mübarek, sanki eline fırçayı alıp duvarlara rastgele sürmüş.” diyerek düşüncesini açıklamıştır. Bir kenarda sessiz sedasız bu sözleri dinleyen ressam, Claude MONET (Mone)’dir.

KAYNAK: TARİH YOLU tarihyolu.com

Bir Cevap Yazın