Son Yazılar
Home / Öğretmenler İçin Doküman / Onur Kurulu Yıl Sonu Raporları

Onur Kurulu Yıl Sonu Raporları

Onur Kurulunda görevli öğretmenlerin sene sonu yapması gereken işlemleri ve formları bu yazımızda bulabilirsiniz.

1- Aşağıdaki örneği verilen dilekçeler sınıf rehber öğretmenlerine dağıtılır.

……………………………………………………………….. LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ

(Onur Kurulu Başkanlığına)

Aşağıda sınıf, numara ve isimleri yazılı öğrencilerin, karşılarına belirttiğim nedenlerden dolayı Onur Belgesi ile ödüllendirilmesini istiyorum.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

                10/06/2019

             Adı Soyadı İmza

……. Sınıf Rehber Öğretmeni

Sıra No Sınıfı No Adı Soyadı İstek (Aşağıdaki şıklardan bir Tanesi)
1        
2        
3        
4        
5        

Onur belgesi ile ödüllendirme

MADDE 161- (1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu puan şartına bağlı kalmadan;

a) Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanarak örnek olmak,

b) Bilimsel projelerle sosyal etkinliklere katılmak, bu çalışmalarda liderlik yapmak, yapılan etkinliklerde eğitime katkıda bulunmak ve üstün başarı göstermek,

c) Okul araç-gereç ve donanımlarıyla çevreyi koruma ve gözetmede davranışlarıyla örnek olmak,

ç) Görgü kurallarına uymada ve insan ilişkilerinde örnek olmak,

d) Trafik kurallarına uymada örnek davranışlar sergilemek,

e) Bilişim araçlarını kullanmada iyi örnek olacak davranışlar sergilemek,

f) Okula ve derslere düzenli olarak gelmek, bu yönde arkadaşlarına iyi örnek olmak,

g) (Değişik:RG-1/7/2015-29403) Zorunlu göç mağdurları, mülteci ve sığınmacılar, gazi ve şehit yakınları, doğal afetlerden etkilenenler, yaşlı, yetim, öksüz, güçsüz, engelli ve benzeri durumda olanlar ile diğer yardıma ihtiyaç duyanlara yönelik yürütülen toplum hizmetlerinde görev almak,

ğ) Alınan sağlık ve güvenlik tedbirlerine uyarak konuyla ilgili örnek davranışlar sergilemek gibi davranışlardan örnek oluşturacak bir ya da birkaçını gösteren davranış puanı indirilmemiş öğrencileri; öğretim yılı içinde herhangi bir ödül alıp almadığına bakılmaksızın öğrenci, öğretmen veya okul yönetiminin teklifi, onur kurulunun uygun görüşü doğrultusunda onur belgesiyle ödüllendirir. Bir öğretim yılı içinde iki ve daha fazla onur belgesi alan öğrencilere okulun onur listesinde yer verilir.

(2) Ayrıca öğretmenler kurulu, ders yılı başında yukarıda belirtilen davranışların dışında da onur belgesiyle ödüllendirilebilecek davranışları belirler. Belirlenen davranışlar okul yönetimince onur kuruluyla okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna bildirilir.

NOT:

1-İstek kısmına MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 161. Maddesinin a-b-c-ç-d-e-f-g-ğ maddelerinden biri yazılacaktır.( Örnek: Madde 161- a, Madde 161-g gibi)

2- Bu belge 12.06.2019 Çarşamba  günü mesai bitimine kadar Onur Kurulu Başkanı ……………………  teslim edilecektir.

2-Dilekçeler sınıf rehber öğretmenlerden alınıp, disiplin kuruluna aşağıdaki formatta gönderilir.

………………………….. LİSESİ ÖDÜL VE DİSİPLİN KURULUNA

Aşağıda isimleri yazılı öğrencilerimiz sınıf rehber öğretmenleri tarafından onur belgesi almaları için dilekçe ile onur kuruluna bildirilmiştir. Öğrencilerin onur belgesi almalarına engel bir disiplin cezaları bulunup bulunmadığına dair araştırmanın yapılarak onur kuruluna bildirilmesi rica olunur.

Öğrencinin Numarası Öğrencinin Sınıfı Öğrencinin Adı Soyadı
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Öğretmenin İsmi

Onur Kurulu Başkanı

3-Disiplin kurulundan gelen yazı da onur belgesi almasına engel olmayan öğrenciler tespit edilir.

…………………………………………….LİSESİ ONUR KURULUNA

Aşağıda isimleri yazılı öğrencilerin 2018-2019 eğitim-öğretim yılı 2.döneminde disiplin cezası bulunmamaktadır.

Öğrencinin Numarası Öğrencinin Sınıfı Öğrencinin Adı ve Soyadı
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ

…………….                                                                            ………………                                                          ……………..

4- Aşağıdaki örnekteki gibi bir belge hazırlanıp, okul müdürünün onayına sunulur.

……………………………LİSESİ 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

2.DÖNEM ONUR BELGESİ ALAN ÖĞRENCİ LİSTESİ

Öğrencinin Numarası Öğrencinin Sınıfı Öğrencinin Adı ve Soyadı Öğrencinin Onur belgesini almasını gerektiren davranış maddeleri
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Onur belgesi ile ödüllendirme

MADDE 161- (1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu puan şartına bağlı kalmadan;

a) Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanarak örnek olmak,

b) Bilimsel projelerle sosyal etkinliklere katılmak, bu çalışmalarda liderlik yapmak, yapılan etkinliklerde eğitime katkıda bulunmak ve üstün başarı göstermek,

c) Okul araç-gereç ve donanımlarıyla çevreyi koruma ve gözetmede davranışlarıyla örnek olmak,

ç) Görgü kurallarına uymada ve insan ilişkilerinde örnek olmak,

d) Trafik kurallarına uymada örnek davranışlar sergilemek,

e) Bilişim araçlarını kullanmada iyi örnek olacak davranışlar sergilemek,

f) Okula ve derslere düzenli olarak gelmek, bu yönde arkadaşlarına iyi örnek olmak,

g) (Değişik:RG-1/7/2015-29403) Zorunlu göç mağdurları, mülteci ve sığınmacılar, gazi ve şehit yakınları, doğal afetlerden etkilenenler, yaşlı, yetim, öksüz, güçsüz, engelli ve benzeri durumda olanlar ile diğer yardıma ihtiyaç duyanlara yönelik yürütülen toplum hizmetlerinde görev almak,

ğ) Alınan sağlık ve güvenlik tedbirlerine uyarak konuyla ilgili örnek davranışlar sergilemek gibi davranışlardan örnek oluşturacak bir ya da birkaçını gösteren davranış puanı indirilmemiş öğrencileri; öğretim yılı içinde herhangi bir ödül alıp almadığına bakılmaksızın öğrenci, öğretmen veya okul yönetiminin teklifi, onur kurulunun uygun görüşü doğrultusunda onur belgesiyle ödüllendirir. Bir öğretim yılı içinde iki ve daha fazla onur belgesi alan öğrencilere okulun onur listesinde yer verilir.

(2) Ayrıca öğretmenler kurulu, ders yılı başında yukarıda belirtilen davranışların dışında da onur belgesiyle ödüllendirilebilecek davranışları belirler. Belirlenen davranışlar okul yönetimince onur kuruluyla okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna bildirilir.

     …………………..                                                                                                              ………………………..

Onur Kurulu Başkanı                                                                                                        Okul Müdürü

5- Tutanaklar Onur Kurulu defterine yapıştırılır. Disiplin kurulu raporu Disiplin Kurulu defterine yapıştırılır.

Bir Cevap Yazın