Son Yazılar
Home / Yazılı Sınav Örnekleri / Demokrasi Dersi 1.dönem 1.yazılı

Demokrasi Dersi 1.dönem 1.yazılı

SORULAR

Aşağıdaki ifadelerin yanına doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. [4’er puan]

1-Doğrudan demokrasilerde vatandaşlar yasaların hazırlanması ve kabul edilmesi sürecine aktif olarak katılırlar. Yasanın kabulü için halk oylaması yapılır. [   ]

2-Farklı türden de olsa tüm demokrasilerde yargılama, yönetme ve yasama gücü, eşit haklara sahip vatandaşların elindedir. Vatandaş isterse bir suçlu serbest kalabilir. [   ]

3-İnsanların bireysel farklılıklara sahip olması eşit olmadıklarının göstergesidir. [   ]

4-Katılımcı demokrasi anlayışı, vatandaşların kamusal işler konusunda konuşma, kanaat oluşturma ve karar verme süreçlerine katılımını yaygınlaştırmak ve kolaylaştırmak ister. [   ]

5-Aktif vatandaş, hiçbir şeyi devletten ya a başkalarından beklemez; yapılması gerekeni talep eder. “Ben ne yapabilirim ki” diye düşünür. [   ]

6-“Devlet benim” sözü mutlak monarşiyi ifade eder. [   ]

7-Başkanlık sisteminde yasama organında görev alanlar yürütme organında da görev alabilir. [   ]

8-Türkiye’de Cumhuriyetin ilanıyla birlikte “kabine sistemi” terk edilerek, “meclis hükümeti” sistemine geçilmiştir. [   ]

9-Genel ve eşit oy hakkı; cinsiyet, bölge ve sosyoekonomik düzey ayrımı olmaksızın herkesin seçimlerde eşit oy kullanabilmesi anlamına gelir. [   ]

10-Çoğulcu sistemde devlet, grupların birbirine baskı kurmasını engeller, hatta gruplar arasında bir denge kurar. [   ]

Aşağıdaki kavramları doğru bir şekilde eşleştiriniz. [4’er puan]

[   ] Demokratik                                                             [ 1 ] Dine dayalı yönetim

[   ] Aristokratik                                                             [ 2 ] Birkaç kişi yönetimde etkindir.

[   ] Teokratik                                                                  [ 3 ] Halkın hak ve özgürlüklerine dayalı yönetim

[   ] Totaliter                                                                    [ 4 ] Seçkinlerin kararına dayalı yönetim

[   ] Oligarşi                                                                     [ 5 ] Devlete mutlak itaate dayalı

 Aşağıdaki soruları cevaplayınız. [10’ar puan]

1-) Demokratik değerler nelerdir? Maddeler halinde yazınız.

2-) Özgürlük nedir, sınırı var mıdır? Açıklayınız.

3-)Temsili demokrasiyi açıklayınız.

4-) Katılım ve dijital vatandaşlık hakkında bilgi veriniz.

 NOT:  Süre 40 dakikadır.

BAŞARILAR DİLERİM.

 İnsanın yapabileceği en büyük fenalık, kendine olan güvenini kaybetmesidir.”

3 Yorumlar

  1. teşekkür ederim çok iyi bir yazılı soruları devamını beklerim

  2. Sırasıyla
    D-Y-Y-D-Y
    D-Y-Y-D-D
    Eşleştirme
    3-4-1-5-2

Bir Cevap Yazın