Son Yazılar
Home / 9. Sınıf Tarih (Sayfa 8)

9. Sınıf Tarih

Sümerler

Asya kökenli bir kavimdir. Site adı verilen şehir devletleri halinde yaşamışlardır. Şehir devletlerinin en önemlileri Ur, Lagaş, Eridu ve Kaş’tır. Şehirlerin başındaki krallara “patesi veya ensi” adı verilmiştir. Patesi çevresindeki sitelere sahip olursa lugal kalma unvanını alırdı. Kral aynı zamanda başrahip, başyargıç ve başkomutandır. Devlet yönetiminde krala yardımcı olan danışma …

Daha Fazla Oku

Mezopotamya Uygarlığı

Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan, toprakları verimli araziye iki nehir arası anlamına gelen “Mezopotamya” denmiştir. Mezopotamya uygarlığının temellerini Sümerler atmış daha sonra bu coğrafya da Asurlar, Elamlar, Babiller ve Akadlar devlet kurmuşlardır. Bölge birçok kavim tarafından istilalara uğramıştır. Bölgede taş az bulunduğundan dolayı günümüze kalan eser sayısı azdır. Sümerler …

Daha Fazla Oku

Tarih Öncesi Çağlar

İnsanlık tarihinin uzun bir zamanı kapsaması tarihçilerin bu zaman dilimini “çağ” adı verilen bölümlere ayırmasına neden olmuştur.        Yazının icadından önceki dönemlere “Tarih Öncesi Çağlar” ismi verilirken yazının icadından sonraki döneme “Tarihi Çağlar” denmiştir. Üç Çağ Sistemi C. W. Thomsen (Tamsın) 1836 yılında ilk defa “Üç Çağ Sistemi”ni …

Daha Fazla Oku

Tarihin Diğer Bilimlerle İlişkisi

TARİH BİLİMİNİN DİĞER BİLİMLERLE İLİŞKİSİ Tarih olay ve olguları incelerken diğer bilim dallarından da faydalanır. Tarihe temel oluşturan belgelerin çeşitliliği, diğer bilim dallarından yararlanmayı zorunlu hale getirmiştir. Tarihe yardımcı olan bilim dallarının başlıcaları şunlardır. Coğrafya: Tarihi olayların yerinin belirlenmesi ve olayın olduğu coğrafyanın iklimi, bitki örtüsü, arazi yapısının olay üzerindeki …

Daha Fazla Oku

Tarihi Bilgilerin Değişebilirlik Özelliği

TARİHİ BİLGİLERİN DEĞİŞEBİLİRLİK ÖZELLİĞİ Tarih kesin bilgilerden oluşmaz. Tarihe ait bilgilerimiz var olan belgeler ışığında edindiğimiz bilgilerdir. Yeni belgelerin ortaya çıkması var olan bilgilerimizin değişmesine neden olabilir. Yeni bulunan belgeler tarihi bilgilerimizi değiştirebilir  veya güçlendirir. Örneğin Osmanlılarda ilk paranın Orhan Bey dönemine ait olduğu bilinmekteydi ancak yapılan son çalışmalar neticesinde …

Daha Fazla Oku

9. SINIF TARİH DERSİ KONULARI

1.ÜNİTE TARİH BİLİMİ ÜNİTE KAVRAMLARI TARİH BİLİMİNE GİRİŞ TARİHİN KONUSU OLAY OLGU KAVRAMLARI TARİH BİLİMİNİN YÖNTEMİ TARİH ARAŞTIRMALARINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR TARİHİN TASNİFİ ZAMAN VE TAKVİM ATATÜRK’ÜN TARİH ÖĞRENİMİNE VERDİĞİ ÖNEM TARİHİ OLAYLARIN DEĞİŞEBİLİR ÖZELLİĞİ TARİHE ADANMIŞ BİR ÖMÜR HALİL İNALCIK TARİH YAZICILIĞI TÜRKLERDE TARİH YAZICILIĞI TARİHİN DİĞER BİLİMLERLE İLİŞKİSİ …

Daha Fazla Oku