Son Yazılar
Home / Yazılı Sınav Örnekleri / 9. Sınıf Tarih Dersi 2.Dönem 2.Yazılı

9. Sınıf Tarih Dersi 2.Dönem 2.Yazılı

Diğer 9. sınıf tarih sınavları için tıklayınız.

Bu testi çözüp kendini denemek ister misin? 

Evet diyorsan testi çevrimiçi çözmek için buraya tıklayarak sınava başlayabilirsin…

1-Hicaz bölgesine hâkim olan ilk Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?

a) Tolunoğulları

b) İhşitler

c) Eyyübiler

d) Osmanlılar

e) Memlüklüler

2-Aşağıdakilerden hangisi Karahanlıların İslamiyeti benimsemelerine rağmen ulusal kimliklerini koruduklarını gösteren kanıtlardan birisi değildir?

a) Hükümdarların han, hakan gibi unvanlar kullanması

b) Türkçenin resmi dil olması

c)Dini terimlerin Türkçe karşılıklarını kullanmaları

d) Türk dilinin korunması için eserler vermeleri

e) Ribat adı verilen kervansaraylar yapmaları

3-Aşağıdakilerden hangisi Karahanlıların genel özelliklerinden birisi değildir?

a) Uygur alfabesini kullanmışlardır.

b) Karluk, Yağma, Çiğil Türkleri tarafından kurulmuşlardır.

c) İlk burslu eğitim sistemini başlatmışlardır.

d) İslamiyeti benimsemişlerdir.

e) Alp Tigin tarafından Gazne şehrinde kurulmuşlardır.

4-Hindistan’da İslamiyetin yayılmasını sağlayan Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?

a) Gazneliler

b) Tolunoğulları

c) Karahanlılar

d) Osmanlılar

e) Selçuklular

5-Selçuklular ile Bizans arasında yapılan ilk savaş aşağıdakilerden hangisidir?

a) Dandanakan

b) Malazgirt

c) Pasinler

d) Miryakefalon

e) Koyunhisar

6-Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam devletlerinde kullanılan hakimiyet sembollerinden birisi değildir?

a) Taht

b) Hutbe

c) Tuğra

d) Kadir

e) Sancak

7-Büyük Selçuklularda ilk para hangi hükümdar döneminde basılmıştır?

a) Alparslan

b)Melikşah

c) Kılıçarsalan

d) Tuğrul Bey

e) Selçuk Bey

8-Büyük Selçuklularda Devletin iç ve dış yazışmalarını yürüten divan aşağıdakilerden hangisidir?

a) Divan-ı Arz

b) Divan-ı İnşa

c) Divan- Mezalim

d) Divan-ı İstifa

e) Divan-ı Saltanat

9-Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam devletlerindeki saray görevlilerinden birisi değildir?

a) Çaşnigir

b) Silahtar

c) Dizdar

d) Emir-i Ahur

e) Emir-i Alem

10- Türk-İslam devletlerinde kadıların başkanına ne ad verilir?

a) Fütüvvet

b) Ahi

c) Lonca

d) Serhenk

e) Kadı’l Kudat

11-I.Küçük yaşta esir edilen çoçuklardan oluşur.

II.Sarayda eğitim görürler.

III.Barış zamanında başkentin güvenliğinden sorumludurlar.

Yukarıda özellikleri verilen Selçuklu ordusunun hangi bölümüdür?

a)Hassa Ordusu

b) Guleman-ı Saray

c) Eyalet askerleri

d) Türkmenler

e) Bağlı Beylik askerleri

12- Türk-İslam devletlerinde gayri Müslimlerin askerlik yapmamaları karşılığı alınan vergi aşağıdakilerden hangisidir?

a)Cizye

b) Ağnam

c) Haraç

d)Öşür

e)Avarız

13- Türk-İslam devletlerinde tıp üzerine çalışmalar yapan ve tıp üzerine El Kanun-i Fit-Tıb adlı eseri kaleme alan ünlü bilgin kimdir?

a) Farabi

b) Gazali

c) Biruni

d) İbn-i Sina

e) Harezmi

14-Aşağıdakilerden hangisi ikta sisteminin faydalarından birisi değildir?

a) Üretimin sürekliliği sağlanır.

b) Devlet hazinesinden para harcanmadan ordunun ihtiyaçları karşılanır.

c) Devlet hazinesinden para harcanmadan memurlara maaş verilir.

d) Taşranın güvenliği sağlanır.

e) Esnafların giderleri artar.

15-Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam devletlerinde hazinenin gelir kaynaklarından birisi değildir?

a) Vergiler

b) Ganimet gelirleri

c) Petrol gelirleri

d) Gümrük gelirleri

e) Bağlı beyliklerin ödediği vergiler

16-Haçlıları yenerek Kudüs’ü ele geçiren Türk hükümdarı kimdir?

a) Gazneli Mahmut

b) Selahattin Eyyubi

c) Alparaslan

d) Melikşah

e) Bilge Kağan

17-Hangi Haçlı seferi sonucu İstanbul yağmalanmış ve Haçlılar burada Latin Krallığı kurmuşlardır?

a) I. Haçlı Seferi

b) II. Haçlı Seferi

c) III. Haçlı Seferi

d) IV. Haçlı Seferi

e) V. Haçlı Seferi

18-Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferlerinin dinsel sonuçlarından birisidir?

a) Burjuva sınıfı güç kazanmıştır.

b) Kiliseye duyulan güven sarsılmıştır.

c) Türklerin Batıya ilerleyişi bir süreliğine durmuştur.

d) Feodalite rejimi Ortadoğu’da yayılmıştır.

e) Doğu- Batı ticareti gelişmiştir.

19-Aşağıdakilerden hangisi Anadoluda kurulan ilk Türk beyliklerinden birisi değildir?

a) Osmanlılar

b) Danişmentliler

c) Artuklular

d) Çaka Bayliği

e) Mengücekliler

20-Erzurum ve çevresine hakim olan ilk Türk Beyliği aşağıdakilerden hangisidir?

a) Saltuklular

b) Danişmentliler

c) Artuklular

d) Çaka Bayliği

e) Mengücekliler

21-Aşağıdakilerden hangisinde Anadolunun kapıları Türklere açılmıştır?

a) Pasinler

b) Malazgirt

c) Miryakefalon

d) Yassı Çimen

e) Kösedağ

22-Anadolu Selçuklu Devletinde posta ve haberleşme görevlerini yürüten divan aşağıdakilerden hangisidir?

a) Niyabet-i saltanat

b) Divan-ı Arz

c) Divan-ı Berid

d) Divan-ı İnşa

e) Divan-ı Pervane

23- Anadolu Selçuklu Devletinde kale komutanlarına ne isim verilir?

a) Kadı

b) Subaşı

c) Dizdar

d) Muhtesip

e)Naib

24- Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçuklularının ticareti geliştirmek için ele geçirdiği liman şehirlerinden birisi değildir?

a) Antalya

b) Sinop

c) Suğdak

d) Konya

e) Samsun

25- Anadolu Selçuklularında arazi topraklarını düzenlemek kimin görevidir?

a) Emirül Ümera

b) Reisül Bahr

c) Kadı-l Kudat

d) Kadı Leşker

e) Pervaneci

NOT: Sınav süresi 40 dakikadır.

Her sorunun doğru cevabı 4 puandır.

Başarılar dilerim.

Ahmet ÖZBAY

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazıların/içeriklerin tüm hakları “tarihyolu.com” aittir. Kaynak gösterilse dahi yazının/içeriğin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan yazının bir bölümü, alıntılanan yazıya/içeriğe aktif link verilerek kullanılabilir.

2 Yorumlar

  1. cevaplar nerde

Bir Cevap Yazın