Son Yazılar
Home / Yazılı Sınav Örnekleri / 9. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 2. Yazılı (Yeni Müfredata Göre)

9. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 2. Yazılı (Yeni Müfredata Göre)

Test Soruları (5’er puan)

 1.Türklerin İslam Devleti içerisinde valilik, komutanlık gibi görevlere getirilmesi ve Türkler için Avasım ve Samarra şehirlerinin kurulması aşağıdakilerden hangisinin döneminde gerçekleşmiştir?

a) Hz. Muhammed

b) Hz. Ali

c) Emeviler

d) Abbasiler

e) Hz. Osman

2. Ünlü İspanyol yazar Cervantes‘in Endülüs Emevileri için söylediği “İspanya’ya doğru düşünceyi ve bilimi öğreten onlardır” sözü aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

a) Avrupa’ya bilimin Türkler tarafından yayıldığı

b) İslam kültür ve biliminin Avrupa’yı etkilediği

c) Emevilerin Avrupa’ya uzun yıllar hâkim olduğu

d) İslam mimarisinin Avrupa’yı etkilediği

e) Hoşgörülü yönetimin toplumu kaynaştırması

3. İslam tarihinde Hz. Muhammed’in vefatından sonra devlet başkanı olan kişilere Halife denmiştir. Başlangıçta seçimle gelen halifeler sonraki dönemlerde saltanat yoluyla iş başına gelmişlerdir. Aşağıdaki halifelerden hangisi iş başına farklı bir yöntemle gelmiştir? 

a) Hz. Ebubekir

b) Hz. Ömer

c) Harun Reşid

d) Hz. Osman

e) Hz. Ali

 4. İslam mimarisinde,

I. Farklı üslup ve tarzların ortaya çıkması

II. Süslemelerde hat örneklerinin yaygınlaşması

III. Dini mimariye önem verilmesi

durumlarından hangileri fethedilen yerin kültürel özelliklerinden faydalanıldığının göstergesidir?

a) Yalnız I

b) Yalnız II

c) Yalnız III

d) I ve III

e) I ve II 

5. Karahanlılarda Türk kültürünü Arap kültürüne karşı korumak için aşağıdakilerden hangisinin yapıldığı savunulabilir?

a) Ribat adı verilen kervansaraylar yapmak

b) Selçuklulara karşı Gaznelilerle ittifak kurmak

c) Türkçeyi resmi dil ilan etmek

d) Uygurlara son vermek

e) İslam dinini Orta Asya’da yaymak

6. İslamiyetin Türkler arasında yayılmasında İslam dininin özelikleri dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisinin bir etkisi olduğu söylenemez?

a) Ruhbanlığın olmaması

b) Aile ve sosyal yaşam anlayışı

c) Gaza ve Cihat

d) Namaz kılmanın farz olması

e) Kurban kesme 

7. Hutbe okutmak, nevbet çaldırmak, taht, çetr gibi ifadelerin aşağıdakilerden hangisini sembolize ettiği söylenebilir?

a) Hükümdarlığı

b) Dini Yapıyı

c) Hukuki Yapıyı

d) Halifeliği

e) Askeri gücü

8. Gazneliler yıkılma sürecine girmişlerdir.

Büyük Selçuklu Devleti Horasan’a yerleşmeye başlamıştır.

Yukarıda sonuçlarından bazıları verilen savaş aşağıdakilerden hangisidir?

a)Malazgirt

b) Dandanakan

c) Miryakefalon

d) Katvan

e) Kösedağ 

 9. Karahanlılar döneminde;

I. Ribat

II. Kümbet

III. Medrese

IV. Kervansaray

yapılan mimari yapıların hangileri ticaretin gelişmesine katkı sağladığı söylenebilir?

a) II ve III

b) II ve IV

c) I ve III

d) I ve II

e) I ve IV

10. I. Tuğrul Bey’in Bağdat seferine çıkması

II. Gazneli Mahmut’un Hindistan’a 17 sefer düzenlemesi

III. Alparslan’ın Malazgirt Savaşını kazanması

Yukarıdakilerden hangisinde Büyük Selçuklu Devletinin Abbasi Halifesini koruduğu söylenebilir?

a) Yalnız I

b) Yalnız II

c) Yalnız III

d) I ve III

e) I ve II 

Kısa Cevaplı Sorular (4’er puan)

 1. Öğretmen: Melikşah dönemi devletin her bakımdan en parlak dönemi olmuştur. Taht yüzünden kardeşi Kavurd’un çıkardığı isyanı bastırmıştır.

 Öğretmen’in bahsettiği devleti yazınız. 

  1. Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlamaları hangi savaşın sonuçları arasındadır? 
  1. Bilgi: İslamiyet öncesi Türk edebiyatını, tarihini, mitolojisini, folklorunu aydınlatan ve yabancılara özellikle Araplara Türkçeyi öğretmek için yazılmıştır. 

Yukarıda bahsi geçen eser ve yazarı kimdir? 

  1. Hz. Ömer döneminde fethedilen Kudüs’ün cizye vergisi ödemesi karşılığında İslam Devletine bağlanması toplumda hangi dini unsurların yaşadığının kanıtıdır?
  1. Divan’da alınan kararlarla ilgili son sözün sultana ait olması divanın nasıl bir yapıda olduğunu gösterir? 

Eşleştirme Soruları (3’er puan) 

Aşağıda verilen eşleştirmeleri doğru bir şekilde yapınız.

1 İslamiyeti kabul eden Oğuzlara verilen isim A Gulam
2 Emeviler döneminde Arap olmayan Müslümanlara verilen isim B Endülüs
3 Gaznelilerde savaşlarda esir alınan ve yetiştirilen askeri sınıf C Farabi
4 Tarihte bilinen ilk Türk mutasavvıfı D Hasan Sabbah
5 Müslümanların fethinden sonra İspanya’ya verdikleri ad E Türkmen
6 Avrupa’da Avicenna olarak bilinen el-Kanun Fi’t-Tıb kitabının yazarı F Talas
7 Aristo’nun eserlerini inceleyerek yeni yorumlar getirdiği için ikinci öğretmen (Muallim-i Sani) unvanı alan Müslüman düşünür G Ahmet Yesevi
8 Batınilerin lideri olan kişi H Mevali
9 Türkler arasında İslamiyetin yayılmasını sağlayan savaş I Tuğrul Bey
10 Abbasi halifesinin Doğunun ve Batının Sultanı unvanı verdiği Selçuklu sultanı İ İbn-i Sina

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9. Sınıf Tarih Dersi Yazılı Sınav Örnekleri
10. Sınıf Tarih Dersi Yazılı Sınav Örnekleri
11. Sınıf Tarih Dersi Yazılı Sınav Örnekleri
11. Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Dersi Dersi Yazılı Sınav Örnekleri
12. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Yazılı Sınav Örnekleri
12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi Yazılı Sınav Örnekleri

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazıların/içeriklerin tüm hakları “tarihyolu.com” aittir. Kaynak gösterilse dahi yazının/içeriğin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan yazının bir bölümü, alıntılanan yazıya/içeriğe aktif link verilerek kullanılabilir.

 

Bir Cevap Yazın