Son Yazılar
Home / Yazılı Sınav Örnekleri / 9. Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Cevap Anahtarı

9. Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Cevap Anahtarı

Orta zorlukta olan yazılı sınavımızın cevap anahtarıdır. Soruları görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

A) Aşağıdaki soruları cevaplayınız. (4*10=40 puan) 

  1. Cilalı Taş döneminde insanların tüketim alışkanlıklarında ne gibi değişiklikler olmuştur? Yazınız.

Cevap: İnsanlar tüketici konumdan üretici durumuna geçmişlerdir. Önceki dönemlerde doğada hazır bulduğu şeyleri tüketen insanoğlu Yeni Taş Döneminde tarımsal faaliyetlere başladı. 

  1. -Tarih öncesi dönemler dünyanın her yerinde aynı anda yaşanmıştır.

-Tarih öncesi dönemleri aydınlatan en önemli bilim dalı paleografyadır. 

Yukarıdaki cümleleri doğruluk açısından değerlendiriniz. (Doğru veya yanlış yazarak, bunu neye göre iddia ettiğinizi açıklayıcı bir biçimde yazınız.)

Cevap: Birinci cümle yanlıştır. Dönemler her toplumda aynı anda yaşanmamıştır. Kimi toplum maden devrinde iken kimisi taş devrindedir.

Cevap: İkinci cümle de yanlıştır. Çünkü tarih öncesi dönemi araştıran bir bilim insanı yazılı bilimlerden faydalanamaz. En çok arkeoloji biliminden faydalanılır.

  1. İskitler hakkında bilgi veriniz.

Cevap: İskitler MÖ 8. Yy da Orta Asya’dan göç etmişlerdir. Bir grup Karadeniz’in kuzeyine giderken bir grup Aral Gölü civarına yerleşmiştir. Yunanlılar, Karadeniz’in kuzeyine yerleşenlere “İskit” adını verirken Persler Aral Gölü yörelerine yerleşenlere “Saka” adını vermişlerdir.

Savaşçı bir toplum olan İskitler Mısırlılar, Kimmerler, Urartular, Asurlular ve Medlerle mücadele etmişlerdir.

İskit-Pers savaşları İskitlerin Alp Er Tunga, İranlıların da Şehname destanlarına konu olmuştur.

Ekonomilerin temelinin hayvancılığa dayalı olmasından konar göçer yaşamışlardır.

Altın gümüş işçiliğinde ilerlemişler, bozkırın kuyumcuları olarak anılmışlardır.

Eşyalarında hayvan motiflerini işlemişlerdir. Bu durum İskit sanatında hayvan üslubunun önemli yer tuttuğunu göstermektedir.

Alp Er Tunga’nın torunu Tomris (Temir) Türk tarihindeki ilk kadın hükümdardır.

Gök Tanrı dinine inanan İskitler, eşyaları ile birlikte gömülmüşlerdir. 

  1. Mezopotamya kavramını açıklayarak, bu bölgenin mimari açıdan özelliği nedir, yazınız.

Cevap: Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan, toprakları verimli araziye iki nehir arası anlamına gelen “Mezopotamya” denmiştir. Mezopotamya uygarlığının temellerini Sümerler atmış daha sonra bu coğrafya da Asurlar, Elamlar, Babiller ve Akadlar devlet kurmuşlardır.

Bölge birçok kavim tarafından istilalara uğramıştır.

Bölgede taş az bulunduğundan dolayı günümüze kalan eser sayısı azdır. 

B) Aşağıdaki kavramları kısaca açıklayınız. (5*4=20 puan) 

Firavun: Mısır uygarlığında krallara verilen ad.

Kadeş Antlaşması: Mısır ve Hititler arasında yapılan ilk yazılı antlaşma.

Hiyeroglif: Mısırlıların bulmuş olduğu resim yazısı.

Parşömen: Bergama Krallığının deriden üretmiş olduğu kağıt.

Helenizm: İskender’in Asya Seferi sonucu doğu ve Batı kültürlerinin birleşmesi sonucu ortaya çıkan uygarlık.

 C) Aşağıdaki ifadelerin doğru veya yanlış olduklarını belirtiniz. (20 puan) 

İfade

Doğru/Yanlış 

(2 puan)

Yanlışsa Doğrusu (2 puan)

Frigyalılar tarıma büyük önem vermişlerdir. Bu durum inanışları ve hukukları üzerinde de etkili olmuştur. Doğru  
Fenikeliler Kral Yolunu yapmışlardır. Yanlış Lidyalılar
Mısır uygarlığında ölüler mumyalanarak gömülmüştür. Doğru  
Persler ziggurat adı verilen tapınaklar yapmışlardır. Yanlış Sümerler
Tarihi devirlere geçen ilk uygarlık Sümerlerdir. Doğru  
Tavananna adı verilen Hitit Kraliçesi siyasi hayatta rol almıştır. Doğru  
Yunanlılardan kalan 12 Levha Kanunları Avrupa hukukunun temellerini oluşturur. Yanlış Romalılar

D) Aşağıdaki tabloda size İlk Çağ uygarlıklarına ait ilkler verilmiştir. Karşılarına bu ilkler hangi uygarlıklara ait onları yazınız. (10*2=20 puan)  

İLKLER

HANGİ UYGARLIK

Anayasa

Babil

Kâğıt, mürekkep, barut, pusula

Çin

Medeni hukuk

Hitit

Ay yılı takvimi

Sümer

Tek tanrılı inanç

İbrani

Alfabe

Fenike

Güneş yılı esaslı takvim

Mısır

Kütüphane

Asur

Para

Lidya

Federatif yapı

Urartu

9. Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Cevap Anahtarı ile ilgili yazımız hakkındaki görüşlerinizi veya sorularınızı yorum kısmından bize yazabilirsiniz.

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazıların/içeriklerin tüm hakları “tarihyolu.com” aittir. Kaynak gösterilse dahi yazının/içeriğin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan yazının bir bölümü, alıntılanan yazıya/içeriğe aktif link verilerek kullanılabilir.

Bir Yorum

  1. cevap lütfen cevap anahtarı yok..

Bir Cevap Yazın