Son Yazılar
Home / Yazılı Sınav Örnekleri / 9. Sınıf Tarih 1. Dönem 2. Yazılı

9. Sınıf Tarih 1. Dönem 2. Yazılı

1-Tarihin ilk yazılı antlaşmasını yapan Hititler bu antlaşmayı hangi devletle imzalamışlardır?
A) Mısır       B) Asur    C) Elam              D) Akad      E) Fenike

 2-Günümüzde kullandığımız Latin harflerini ilk kez alfabe haline getiren uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Miken Uygarlığı

B) Yunan Uygarlığı

C) Roma Uygarlığı

D) Fenike Uygarlığı

E) İskender uygarlığı

3- Kast sistemi ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Hint Uygarlığında görülen bir sosyal sınıflama sistemidir.

B) Kast sistemi sebebiyle Hintliler bir millet olamamışlardır.

C) Kast kurallarına uymayanlar en ağır şekilde cezalandırılır.

D) Her üye ancak kendi kastı içinde evlenebilir.

E) Kast sistemi içindeki sınıflar arası geçiş serbesttir

 4-Hangisi Mezopotamya uygarlıklarından değildir?

A) Elam               B)Asur                C)Babil              D)Fenike                E)Akad

 5-Asurlular ticaretle uğraşmış ve Mezopotamya medeniyetinin diğer ülkeler tarafından tanınmasını sağlamışlardır.

Asurluların Anadolu Kültürüne en önemli katkısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ticaret kolonileri kurmaları

B) Anadolu’ya yazıyı getirmeleri

C) Atlı askeri birlikler kurmaları

D) Ülkelerinde zengin bir kütüphane kurmaları

E) Kadeş antlaşmasının imzalanmasına neden olmaları

6- Neolitik dönemde Anadolu’nun önemli merkezlerinden biri olan Diyarbakır Çayönü’nde yapılan kazılar sonucu orak, bıçak ve tahıl öğütme taşları ortaya çıkarılmıştır.

Yukarıda verilen bilgilere göre öncelikle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılır?

A) Bölge toplumları savaşçıdır.

B) Nüfus yoğunluğu artmıştır.

C) Tarımsal üretim yapılmıştır.

D) Medeniyet gelişmiştir.

E) Nüfus artışı ile göçler başlamıştır

7-Tarih öncesi devirlerin aydınlatılması için yapılacak en önemli iş bu devirlere ait toprak altında kalan malzemelerin gün yüzüne çıkarılmasıdır.

Buna göre bir tarihçi tarih öncesi devirlerin aydınlatılmasında tarihe yardımcı aşağıdaki bilim dallarından en fazla hangisinden faydalanır?
A) Karbon 14

B) Arkeoloji

C) Paleografya

D) Antroponomi

E) Etnografya

8-Aşağıdaki destanlardan hangisi Sümerler’ e aittir?

A) Gılgamış                       B)Türeyiş                           C) Şu                       D) İlyada                 E) Manas

9- Tarım ve hayvancılığa çok önem vererek yasalarını buna göre düzenleyen ilkçağ Anadolu uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hititler                 B) İyonyalılar               C) Urartular              D) Frigyalılar             E) Lidya

10Anadolu medeniyetleriyle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinde I.’de verilenin II.’ye ortam hazırladığı savunulamaz?

A) I. Asurlu tüccarların Anadolu’ya yazıyı getirmesi              II. Anadolu’da tarih çağlarının başlaması

B) I. Hitit krallarının faaliyetlerini kayda geçirmesi             II. Anadolu’da tarih yazıcılığının başlaması

C) I. Perslerin Anadolu’yu istila etmesi                                    II. Anadolu uygarlığının daha ileri düzeye ulaşması

D) I. Kral yolunun yapılması                                                      II. Mezopotamya-Anadolu ticaretinin gelişmesi

E) I. İyonya’da özgür düşünce ortamının olması                  II. Pozitif bilimlerin gelişmesi

11- Aşağıdaki devletlerden hangisi inandıkları dini milli bir din haline getirmişlerdir?

A) Mısırlılar           B) Romalılar           C) Hititler                     D) İyonlılar                 E) İbraniler

12- Neolitik Dönem’de tarımsal faaliyetler başlamış ve insanlar tahıl üretimine geçmişlerdir.

Bu duruma bağlı olarak Neolitik Dönem’de,

I. El değirmeni

II. Orak ve saban

III. Deriden yapılmış giysi

türündeki eşyalardan hangilerinin kullanılmaya başladığı savunulabilir?

A) Yalnız I                 B) Yalnız II                   C) Yalnız III                  D) I ve II                E) II ve III

13-Makedonya Kralı İskender’in Doğu Seferi sonucu doğu kültürü ile batı kültürünün sentezi olan uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Helen Uygarlığı

B) Mısır Uygarlığı

C) Yunan Uygarlığı

D) Hrıstiyan Uygarlığı

E) Ege Uygarlığı

14-Aşağıdaki tarihlerden hangisi günümüze daha uzaktır ?

A) MÖ 444

B) MÖ 43

C) MÖ 180

D) MS 571

E) MÖ 654

15-  Polis adlı şehir devletleri kurmuşlardır.

Yukarıdaki hakkında bilgi verilen medeniyet hangisidir?

A)Yunan                B)Fenike                    C)Mısır               D)İbrani           E)Persler

16-Tarihte bilinen ilk düzenli orduyu kuran Mezopotamya uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sümerler                  B) Elamlar                C) Akadlar                     D) Asurlular            E) Babiller

17-Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya uygarlığına ait en eski kültür merkezidir?

A) Anav                   B) Afanesyevo                  C) Karasuk             D) Tagar               E) Andronova

18-Pers uygarlığında eyaletlerin başındaki yöneticilere (valilere) ne ad verilirdi?

A) Satrap                B) Med                    C) Zerdüşt                D) Ehrimen               E) Tema

19- Aşağıdakilerden hangisi Çinliler tarafından dünya kültür ve uygarlığına kazandırılan bir yenilik değildir?

A) Barut              B) Alfabe                C) Matbaa                   D) Mürekkep              E) Pusula

20- Aşağıdakilerden hangisi eski çağlarda Anadolu’yla ilgili doğru bir bilgi değildir?

A)Birçok medeniyete beşiklik etmiştir.

B)Frigyalılar Tarıma büyük önem vermişlerdir.

C)Yazı ilk kez Anadolu’da kullanılmıştır.

D)Tüccar bir toplum olan Lidyalılar   Kral Yolu’nu  yapmışlardır.

E)Urartularda mimari gelişmiştir.

21- Aşağıdaki medeniyetlerden hangisinin diğerlerine göre dışarıdan fazla etkilenmeden daha özgün olduğu savunulabilir?

 A) Sümerler                 B) Asurlar            C) Hititler               D) Lidyalılar             E) Mısırlılar

22- Aşağıdaki Uygarlığın hangisi karşısındaki terim ile ilgili değildir?

A) Mısırlılar – Firavun

B) Babilliler – Gılgamış Destanı

C) İyonlar – Tarihçi Heredot

D) İbraniler – Kudüs

E) Mikenler – Truva Savaşı

23- İlkçağ Anadolu uygarlıklarından Frigyalılar da yünden yapılan kilimlere ne ad verilirdi?

A) Kibele                   B) Fibula               C) Tapates                 D) Fabl            E) Megaron

24-Aşağıdakilerden hangisi Roma Uygarlığına ait doğru bir bilgi değildir?

 A) Milano Fermanı ile Hristiyanlığı serbest bırakmışlardır.

B) Parşömen kağıdını icat etmişlerdir.

C) Miladi takvimin gelişimine katkıda bulunmuşlardır.

D) 12 Levha Kanunlarını yapmışlardır.

E) Latin Alfabesinin gelişimine katkıda bulunmuşlardır.

 25- Doğu ülkeleri ile Batı ülkeleri arasında Kral Yolu’nu yaparak Ön Asya ticaretinde etkin hale gelen Lidyalılar ilk kez madeni parayı kullanmışlardır.

Aşağıdakilerden hangisi, bu gelişmenin doğal sonuçlarından biri olamaz?

A) Lidya ekonomisinin güçlenmesi

B) Değiş-tokuş usulünün kalkması

C) Ticaret hayatının canlanması

D) Devletlerarasındaki savaşların durması

E) Kültürel iletişimin hızlanması

 NOT: Her sorunun doğru cevabı 4 puandır.

Süre 40 dakikadır.

BAŞARILAR DİLERİM.

Ahmet ÖZBAY

Ben asil bir ailenin evladı olmakla değil, asil bir milletin evladı olmakla gururluyum.
ATTİLA HAN

CEVAPLAR:

1-A / 2-D / 3-E / 4-D /5-B / 6-C / 7-B / 8-A / 9-D / 10-C

11-E / 12-D / 13-A / 14-E / 15-A / 16-C / 17-A / 18-A / 19-B / 20-C

21-E / 22-B / 23-C / 24-B / 25-D

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazıların/içeriklerin tüm hakları “tarihyolu.com” aittir. Kaynak gösterilse dahi yazının/içeriğin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan yazının bir bölümü, alıntılanan yazıya/içeriğe aktif link verilerek kullanılabilir.

 

12 Yorumlar

  1. güzel sorulardı sağol gardaş asdasdasdasdasdasf

  2. eren 9.sınıf

    cok güzel sorular güzel hazırlanmış ama bidde cevap anahtarı olsaydı kendimizi güzell bir şekilde denerdik. onun dışında güzel :)))

  3. Bu sorular güzel

  4. HOCAM ÇIKTI ALABİLİR MİYİM ? ÇIKTI ALACAKLAR BELİRTSİN DEMİŞSİNİZ DE

  5. 20.sorunun cevabı doğru mu??

  6. Hoca, 25 soru doğrumudur

  7. Çok güzel maşallah yani 🙄

Bir Cevap Yazın