Son Yazılar
Home / Yazılı Sınav Örnekleri / 5. SINIFLAR SOSYAL BİLGİLER 1.DÖNEM 1.YAZILI SINAVI

5. SINIFLAR SOSYAL BİLGİLER 1.DÖNEM 1.YAZILI SINAVI

Açıklama:

Sınava hazırlanırken neden tarihyolu.com sitesine bakmalısınız? Diğer sitelerden farkı nedir? İşte sizler tarafından sık sorulan sorular:

1-) Soruları kim hazırlamıştır? Sorular hazırlanırken hangi kriterler dikkate alınmıştır?
 • Sorular branş öğretmenimiz tarafından hazırlanmıştır.
 • Herhangi bir yerden kopyala-yapıştır değildir. O yüzden sorular gerçek sınavınıza yakın ve konu dağılımı eşittir.
 • Ölçme değerlendirme kriterleri dikkate alınarak hazırlanmıştır.
 • Sorular ezber sistemine karşıdır.
 • Sorulara verdiğiniz yanıtları, cevap anahtarından kontrol edebilirsiniz.
2-) 5. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. dönem 1.yazılı sınav konuları nelerdir? Hangi konulara çalışmalıyım:

5. Sınıf Sosyal Bilgiler dersi 1. dönem 1.yazılı sınav konuları şunlardır:

1. Ünite Bir Bütünün Parçayısıyız
 • ETKİN BİR VATANDAŞIM
 • OLAYLARIN ÇOK BOYUTLULUĞU
 • ROLLERİMİZ, HAKLARIMIZ VE SORUMLULUKLARIMIZ VAR
 • HAKLARIMLA VARIM
2. Ünite Geçmişe Yolculuk
 • UYGARLIKLARI TANIYORUZ
 • ÜLKEMİZİN GÜZELLİKLERİ
 • ZENGİN KÜLTÜRÜMÜZ
 • ORTAK DEĞERLERİMİZ
 • GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KÜLTÜRÜMÜZ

NOT: Öğretmenizin sınava dahil ettiği konulara dikkat ederek çalışınız.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 1.Yazılı Sınav Soruları

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen kelimelerden uygun olanlar ile doldurunuz. (20 Puan)

HAK-MEZEPOTAMYA-PANKUŞ-ZİGGURAT- KAFKASYA-ANAL-15 YAŞ-SOSYAL BİLGİLER- 18 YAŞ- FEN BİLGİSİ

 • Sümerlilerin tapınaklarına ……………………………………………. adı verilir.
 • Fırat ile Dicle Nehirlerinin arasında kalan bölgeye ……………………………..…………. adı verilmiştir.
 • Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’ye göre, her birey …………………………….. yaşına kadar çocuk kabul edilir.
 • Tarihimizin ve kültürümüzün öğrenilmesinde ……………………………………… dersi önemli bir yere sahiptir.
 •  Herhangi bir şeyi yapabilme yetkisine ………………………………………………….. denir.
Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Doğru olanların başına “D” harfi yanlış olanların başına “Y” harfi koyunuz. (10 Puan)

(       ) Aile içinde bulunduğumuz ilk ve en önemli gruptur ve aynı zamanda kurumdur.

(       ) Katıldığımız gruplar değişse de sorumluluklarımız değişmez.

(       ) Çocuk haklarının korunması için Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF kurulmuştur..

(       ) ilk çağ uygarlıklarından İyonlular  bilimin gelişmesine katkı sağlamışlardır.

(       ) Dünyada bilinen ilk kütüphaneyi Ninova da Babilliler yaptırmıştır.

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları uygun şekilde cevaplayınız. (70 Puan)

1 ) Aşağıdakilerden hangisi, vatandaşlık görevlerini yerine getiren etkin bir  vatandaş tarafından söylenmiş olamaz?

A) Sorunlarımı çözerken başkalarının hak ve özgürlüklerini de göz önünde bulunduru­rum.

B) Sorunlarımın çözümünde yasalara uygun hareket ederim.

C) Etrafımda beni ilgilendirmeyen sorunlara aldırış etmem.

D) Bir vatandaş olarak haklarımı bilirim.

2) Sosyal Bilgiler dersi sayesinde eleştirel düşünebilmeyi öğrenir, kendi kararlarımızı verebilmenin

önemini anlar, ilgi ve yeteneklerimizin farkına varırız.

Buna göre Sosyal Bilgiler dersinin bireye sağladığı faydalarla ilgili,

       I. İlgi ve yeteneklerimizin farkına varmamızı sağlar.

       II. Etkin ve üretken bir yurttaş olmamıza yardımcı olur.

       III. Teknolojinin gelişimine ayak uydurmamızı sağlar.

yargılarından hangileri ne ulaşılabilir?

A) Yalnız III.       B) I ve II.          C) I ve III.            D) II ve III.

3) Aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin sorumluluklarından birisidir?

A) Hastanede tedavi olmak 
B) Okulda kantinden yararlanma 
C) Planlı ve düzenli çalışmak 
D) Barınma ihtiyacını karşılamak                         

4) Aşağıdaki çocuklardan hangisinin verdiği bilgi yanlıştır?

A)   Özge: Yazıyı kullanan ilk uygarlık Sümerlerdir. 

B)   Berna: Lidyalılar alışverişte parayı kullanan ilk uygarlıktır.

C)   Kübra: Frigler, Mezopotamya’da yaşamış uygarlıklardandır. 

D)   Büşra: Urartular tarım, sulama ve hayvancılıkta çok gelişmişlerdir.

5) Friglerde öküz öldürenin ve saban kıranın cezası ölümdü.Bu uygulama öncelikli olarak Friglerin aşağıdakilerden hangisine verdikleri önemin kanıtıdır?

A) Tarım
B) Ticaret
C) Madencilik              
D) Dokumacılık

6)   • Kral yolunu yapmışlardır.
      • Değiş-tokuş usulünü sona erdiren parayı icat etmişlerdir.

Bu bilgilere göre Lidyalılar aşağıdaki alanların hangisine katkı sağlamıştır?

A) Eğitim                       
B) Hukuk
C) Sanat                        
D) Ticaret 

7)  Ülkemizde devletin çeşitli kurumları, çocuk hakları ihlallerinin önlenmesi adına çeşitli tedbirler almaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu kurum ve kuruluşların başında yer almaktadır?
A) Tarım ve Orman Bakanlığı
B) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
C) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
D) Dışişleri Bakanlığı

8) Hititlerde devlet, askerî ve dinî yetkileri olan kral tarafından yönetilirdi. Kralın en önemli yardımcısı Tavananna adı verilen kraliçeydi. Tanrılara hesap vermek amacıyla anal adı verilen yıllıklar tutarlardı.

Buna göre Hitit uygarlığı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Kadın devlet yönetimine katılmıştır.
B) Yazılı belgeler oluşturmuşlardır.
C) Devlet yönetiminde din etkilidir.
D) Tek tanrılı bir din anlayışı vardır.


9 ) Tarihin bilinen ilk yazılı antlaşması Hititler ile Mısırlılar arasında imzalanmıştır.

Yukarıda bahsedilen tarihte bilinen ilk yazılı antlaşma hangisidir?

A) Hammurabi                 
B) Urgakina
C) Gılgamış                       
D) Kadeş

10)         Hangisi Mezopotamya uygarlığı değildir?

A) Asurlar                         
B) Sümerler              
C) Babiller                           
D) Hititler

11) Mezopotamya medeniyetlerinden olan Sümerler dört işlemi bulmuşlar ve dairenin alanını hesaplamayı başarmışlardır. Sümerler, tüm bunların yanında zaman hesaplamasında inanılmaz bir başarı elde ederek gelişmiş bir takvim kullanmaya başlamışlardır. Tarihte Ay yılına dayalı ilk takvim olan Sümer takviminde yıl 360 gün, aylar otuzar gün olarak hesaplanmıştır. Bütün bunlara ek olarak güneş saatini de ilk kez Sümerler bulmuştur.
Verilen metinde Sümerlerin aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile uğraştıklarına dair bir bilgi bulunmamaktadır?
A) Tarım                         
B) Geometri
C) Astronomi                 
D) Matematik                  

12) Haklarını ve sorumluluklarını bilen ve bunlara göre hareket eden kişiler etkin birer vatandaştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi etkin bir vatandaşın yapması gerekenlerden biri değildir?

A) Seçim zamanı geldiğinde oy kullanır.

B) Vergisini istediği zaman öder.

C) Askerlik görevini yerine getirir.

D) Kanunlara ve kurallara uyar.

13)

14) Alper okulda öğrenci iken futbol takımında kaptandır. Bu duruma göre Alper’in gruplarda üstlendiği roller için aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?

A) İnsanlar içinde yer aldıkları gruba göre rolleri değişebilir.

B) Alper okulda öğrenci rolündeyken futbol takımında kaptan rolündedir.

C) İnsanların içinde yer aldıkları gruplar değişse bile rolleri değişmez.

D) Alper farklı gruplar içinde farklı roller alabilir.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler dersi 1. dönem 1.yazılı” isimli yazımız hakkındaki görüşlerinizi yorum kısmından bize yazabilirsiniz. İyi çalışmalar. Diğer sınıflar ve diğer sınavlar için aşağıdaki bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın