Son Yazılar
Home / Yazılı Sınav Örnekleri / 2018-2019 10.Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Sınavı

2018-2019 10.Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Sınavı

  • Merhabalar değerli takipçi ve öğrencilerimiz. Yapılan müfredat değişikliği sonucu 10. sınıfta gördüğümüz Osmanlı tarihi dersi iki kısıma bölündü ve 10. ve 11. sınıflarda zorunlu ders olarak okutulmaktadır. Biz de sizler için müfredat değişikliklerini dikkate alarak sınav örneklerimiz güncelleyeceğiz. Lütfen bizi takipte kalın.
  • 10. Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 1.Yazılı sınavımızı kapsayan konularımız yıllık planımıza göre 1. ünitemiz olan “Yerleşme ve Devletleşme Süresince Selçuklu Türkiyesi” konularının tamamı ve 2. ünitemiz olan “Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti” ünitesi Anadolu’da Türk Siyasi Birliği Sağlanıyor konusuna kadar olan kısımdır.  Sınavımızı hazırlarken bu bölümlerden sorular sorduk. (Öğretmenleriniz işleyişe göre daha fazla ve daha az yerlerden sizleri sorumlu tutabilir.) Hazırlamış olduğumuz soruları dengeli bir şekilde dağıttık, sorular tüm konuları içermektedir.
 • İyi hazırlanmış bir sınavda sınıfın yarısından fazlası geçer not almalıdır. Sorularımızı hazırlarken buna dikkat ettik. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum.
NOT: www.tarihyolu.com tarih öğrenmeyi kolay ve eğlenceli hale getirmeyi amaçlamaktadır.

10.Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları

(Cevap anahtarı yazının devamındadır.)

A) Size verilen kelimeleri kullanarak aşağıdaki kısa cevaplı soruları cevaplayınız.

[Kayı, Yağıbasan, Harzemşahlar, İznik, İstanbul, El Cezeri, Nizamülmülk, Moğollar, Kösedağ, Ahi Evran, Eyyübiler, Memlükler, Konya, Ahi, Danişmetliler,]

1-)Türkiye Selçuklu Devletine başkentlik yapan şehirleri yazınız. (4 puan)

2-)XIII. Yüzyılda Anadolu’da esnaf birlikleri arasında yardımlaşma ve dayanışmayı sağlayan kuruluş ve bu kuruluşu kuran kişi kimdir? (4 puan)

3-)Türkiye Selçuklu Devletinin yıkılışına sebebiyet veren savaşı ve kiminle yapıldığını yazınız. (4 puan)

4-)Artuklular döneminde yaşayan sibernetiğin kurucusu sayılan bilim insanı kimdir? (2 puan)

5-)Moğolları tarihinde ilk kez yenilgiye uğratan Türk Devletini yazınız. (2 puan)

6-)Anadolu’da kurulan ilk medresenin ismini ve hangi beylik tarafından kurulduğunu yazınız. (4 puan)

7-)Osmanlı Beyliğini kuran Türk boyunun ismini yazınız. (2 puan)

B) Aşağıdaki sorularda doğru olan ifadeleri işaretleyiniz.

1-) Türkiye Selçuklu Devletinde ticareti geliştirmek için yaptığı faaliyetlere örnektir. (8 puan)

(       ) Venedik ile antlaşma yapılması

(       ) Kervansaraylar yapılması

(       ) Malazgirt Savaşının yapılması

(       ) Gümrük vergilerinin düşürülmesi

(       ) Hastanelerin yapılması

(       ) Zarara uğrayan tüccarın zararının devlet tarafından karşılanması

2-) Aşağıdaki beyliklerden hangileri Kösedağ Savaşından sonra kurulmuştur? İşaretleyiniz. (8 puan)

(       ) Osmanlı

(       ) Karamanoğulları

(       )Mengücekliler

(       )Sökmenliler

(       )Dulkadiroğulları

(       )Eretna Devleti

(       ) Danişmentliler

(       ) Çaka Beyliği

(       )Dilmaçoğulları

3-) Aşağıdaki savaşların hangileri bir Türk Devleti ve Bizans arasında olmuştur? İşaretleyiniz. (6 puan)[9 puan]

(       ) Malazgirt,  işaretlemişseniz hangi Türk devleti ile olduğunu [                               ] yazınız.

(       ) Kösedağ, işaretlemişseniz hangi Türk devleti ile olduğunu [                               ] yazınız.

(       ) Miryakefalon, işaretlemişseniz hangi Türk devleti ile olduğunu [                               ] yazınız.

(       ) Koyunhisar, işaretlemişseniz hangi Türk devleti ile olduğunu [                               ] yazınız.

(       ) Yassı Çemen, işaretlemişseniz hangi Türk devleti ile olduğunu [                               ] yazınız.

C-) Aşağıda yazılı cümlelerdeki yanlış ifadeleri düzeltiniz. (15 puan)

1-) Selçuklularda vilayetlere yetişmesi için gönderilen meliklerin yetişmesinde görevli olan kişilere subaşı denir.

2-) Malazgirt Savaşından sonra Anadolu’da kurulan ilk Türk beyliği Osmanlı Beyliğidir.

3-) Selçuklularda üç ayda bir devletten maaş alan ve sürekli olarak hükümdarın yanında bulanan askerlere Türkmenler denir.

4-) Hunat Hatun Medresesi 1205 yılında Kayseri’de Türkiye Selçukluları döneminde yaptırılan en önemli darüşşifadır.

5-) II. Haçlı Seferleri sonucu İstanbul yağmalanarak burada bir Latin İmparatorluğu kuruldu.

D-)Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.

1-) İlk Türk denizcisi olan Çaka Bey, kurduğu donanmasıyla Midilli, Sakız ve Rodos Adalarını fethetmiştir. Bir süre sonra ise Peçenekler ve Türkiye Selçuklu Devleti ile İstanbul’u kuşatmak için ittifak oluşturmuştur. Bizans’ın kışkırtmaları sonucu Çaka Bey’in damadı ve aynı zamanda Türkiye Selçuklu sultanı olan I. Kılıç Arslan, Çaka Bey’i öldürtmüştür.

Metine göre Bizans Türk Devletlerine karşı nasıl bir siyaset izlemiştir? (10 puan)

2-) Selahaddin Eyyubi’nin İslam dünyasına büyük bir üne sahip olmasında hangi faktörler etkili olmuştur? Yazınız. (10 puan)

3-) Hareketin meydana çıkış sebebi, Haçlı seferleri tarihi üzerinde çalışan ilim adamlarını meşgul eden en önemli konudur. Bu hareketi doğuran sebeplerin çeşitliliği üzerinde durulmasına rağmen Batı dünyası Haçlı seferlerinin asıl etkeninin dini unsurlar olduğu kanaatindedir. Halbuki Ortaçağ Avrupa toplumunu bu seferlere zorlayan unsurlar aslında siyasi, sosyal ve ekonomik sebeplerdir. Batılılarca ileri sürülen dini motif ise sadece itici bir güçtür. Çünkü Haçlı seferi düşüncesinin ortaya atıldığı sırada Avrupa’da yıllardan beri süregelen açlık, yoksulluk ve toprak azlığı gibi sıkıntıların doğurduğu kargaşanın yanında ücretli askerlik anlayışı ve kolonizatör bir taşma hareketi de başlamış bulunuyordu. Avrupa toplumu üzerinde en büyük etkiye sahip bulunan kilise hem düzenin bozukluğuna çare arıyor, hem de gittikçe artan gücünü Doğu’ya hâkim olmak için kullanmak istiyordu. Bu hareketin başlamasına öncülük eden kilisenin, Doğu’ya yapılacak bir seferin sağlayacağı faydaları topluma yayarken dini motifi ön plana çıkarması normaldi. Haçlı seferine katılanlara günahlarının affını ve uhrevi mükâfat vadeden kilise siyasi amacını gerçekleştirmek için dini motiften faydalanmıştır. “Kutsal toprakları kurtarma” sloganıyla Haçlı seferlerinin hedefini açıklamaktan ziyade gizlemek maksadıyla kullanılmıştır. (Kaynak: İslam Ansiklopedisi)

Aşağıdaki soruları yukarıdaki metine göre cevaplayınız.

1-) Haçlı Seferlerinin görünüşteki nedenini yazınız. (4 puan)

2-) Haçlı Seferlerinin başlamasında etkili olan kurumu yazınız. (4 puan)

3-) Haçlı Seferlerinin asıl nedenlerini yazınız. (4 puan)

2018-2019 10.Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Sınavı ile ilgili yazımız hakkındaki görüşlerinizi veya sorularınızı yorum kısmından bize yazabilirsiniz.

Yasal Uyarı: Öğrencilerimiz derslerinde kullanabilirler. İzinsiz olarak kullanımı ve yayımlanması yasaktır. Yasağa uymayanlar için hukuki işlem yapılacaktır.

-Cevap Anahtarı-

A) Size verilen kelimeleri kullanarak aşağıdaki kısa cevaplı soruları cevaplayınız.

[Kayı, Yağıbasan, Harzemşahlar, İznik, İstanbul, El Cezeri, Nizamülmülk, Moğollar, Kösedağ, Ahi Evran, Eyyübiler, Memlükler, Konya, Ahi, Danişmetliler,]

1-)Türkiye Selçuklu Devletine başkentlik yapan şehirleri yazınız. (4 puan)

İznik, Konya

2-)XIII. Yüzyılda Anadolu’da esnaf birlikleri arasında yardımlaşma ve dayanışmayı sağlayan kuruluş ve bu kuruluşu kuran kişi kimdir? (4 puan)

Ahi Teşkilatı, Ahi Evran

3-)Türkiye Selçuklu Devletinin yıkılışına sebebiyet veren savaşı ve kiminle yapıldığını yazınız. (4 puan)

Moğollar, Kösedağ

4-)Artuklular döneminde yaşayan sibernetiğin kurucusu sayılan bilim insanı kimdir? (2 puan)

El Cezeri

5-)Moğolları tarihinde ilk kez yenilgiye uğratan Türk Devletini yazınız. (2 puan)

Memlükler

6-)Anadolu’da kurulan ilk medresenin ismini ve hangi beylik tarafından kurulduğunu yazınız. (4 puan)

Tokat Niksar Yağıbasan Medresesi, Danişmentliler

7-)Osmanlı Beyliğini kuran Türk boyunun ismini yazınız. (2 puan)

Kayı Boyu

B) Aşağıdaki sorularda doğru olan ifadeleri işaretleyiniz.

1-) Türkiye Selçuklu Devletinde ticareti geliştirmek için yaptığı faaliyetlere örnektir. (8 puan)

( ✔ ) Venedik ile antlaşma yapılması

) Kervansaraylar yapılması

(       ) Malazgirt Savaşının yapılması

) Gümrük vergilerinin düşürülmesi

(       ) Hastanelerin yapılması

(     ) Zarara uğrayan tüccarın zararının devlet tarafından karşılanması

2-) Aşağıdaki beyliklerden hangileri Kösedağ Savaşından sonra kurulmuştur? İşaretleyiniz. (8 puan)

() Osmanlı      () Karamanoğulları     (       )Mengücekliler (       )Sökmenliler ()Dulkadiroğulları

()Eretna Devleti          (       ) Danişmentliler     (       ) Çaka Beyliği            (       )Dilmaçoğulları

3-) Aşağıdaki savaşların hangileri bir Türk Devleti ve Bizans arasında olmuştur? İşaretleyiniz. (6 puan)[9 puan]

) Malazgirt,  işaretlemişseniz hangi Türk devleti ile olduğunu [    Büyük Selçuklu    ] yazınız.

(       ) Kösedağ, işaretlemişseniz hangi Türk devleti ile olduğunu [                  ] yazınız.

(   ) Miryakefalon, işaretlemişseniz hangi Türk devleti ile olduğunu [          Türkiye Selçuklu                       ] yazınız.

  ) Koyunhisar, işaretlemişseniz hangi Türk devleti ile olduğunu [            Osmanlı              ] yazınız.

(       ) Yassı Çemen, işaretlemişseniz hangi Türk devleti ile olduğunu [                               ] yazınız.

C-) Aşağıda yazılı cümlelerdeki yanlış ifadeleri düzeltiniz. (15 puan)

1-) Selçuklularda vilayetlere yetişmesi için gönderilen meliklerin yetişmesinde görevli olan kişilere subaşı denir. [Atabey]

2-) Malazgirt Savaşından sonra Anadolu’da kurulan ilk Türk beyliği Osmanlı Beyliğidir. [Saltuklular]

3-) Selçuklularda üç ayda bir devletten maaş alan ve sürekli olarak hükümdarın yanında bulanan askerlere Türkmenler denir. [Hassa Askerleri]

4-) Hunat Hatun Medresesi 1205 yılında Kayseri’de Türkiye Selçukluları döneminde yaptırılan en önemli darüşşifadır. [Gevher Nesibe Hatun]

5-) II. Haçlı Seferleri sonucu İstanbul yağmalanarak burada bir Latin İmparatorluğu kuruldu. [IV. Haçlı Seferleri]

D-)Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1-) İlk Türk denizcisi olan Çaka Bey, kurduğu donanmasıyla Midilli, Sakız ve Rodos Adalarını fethetmiştir. Bir süre sonra ise Peçenekler ve Türkiye Selçuklu Devleti ile İstanbul’u kuşatmak için ittifak oluşturmuştur. Bizans’ın kışkırtmaları sonucu Çaka Bey’in damadı ve aynı zamanda Türkiye Selçuklu sultanı olan I. Kılıç Arslan, Çaka Bey’i öldürtmüştür.

Metine göre Bizans Türk Devletlerine karşı nasıl bir siyaset izlemiştir? (10 puan)

Bizans, iki Türk Devletini birbirine düşürmeyi başararak kendisine karşı kurulan ittifakı bozmuştur.

2-) Selahaddin Eyyubi’nin İslam dünyasına büyük bir üne sahip olmasında hangi faktörler etkili olmuştur? Yazınız. (10 puan)

Kudüs’ü Hıttin Savaşıyla Haçlılardan geri almış olması İslam Dünyasının takdirini toplamıştır.

3-) Hareketin meydana çıkış sebebi, Haçlı seferleri tarihi üzerinde çalışan ilim adamlarını meşgul eden en önemli konudur. Bu hareketi doğuran sebeplerin çeşitliliği üzerinde durulmasına rağmen Batı dünyası Haçlı seferlerinin asıl etkeninin dini unsurlar olduğu kanaatindedir. Halbuki Ortaçağ Avrupa toplumunu bu seferlere zorlayan unsurlar aslında siyasi, sosyal ve ekonomik sebeplerdir. Batılılarca ileri sürülen dini motif ise sadece itici bir güçtür. Çünkü Haçlı seferi düşüncesinin ortaya atıldığı sırada Avrupa’da yıllardan beri süregelen açlık, yoksulluk ve toprak azlığı gibi sıkıntıların doğurduğu kargaşanın yanında ücretli askerlik anlayışı ve kolonizatör bir taşma hareketi de başlamış bulunuyordu. Avrupa toplumu üzerinde en büyük etkiye sahip bulunan kilise hem düzenin bozukluğuna çare arıyor, hem de gittikçe artan gücünü Doğu’ya hâkim olmak için kullanmak istiyordu. Bu hareketin başlamasına öncülük eden kilisenin, Doğu’ya yapılacak bir seferin sağlayacağı faydaları topluma yayarken dini motifi ön plana çıkarması normaldi. Haçlı seferine katılanlara günahlarının affını ve uhrevi mükâfat vadeden kilise siyasi amacını gerçekleştirmek için dini motiften faydalanmıştır. “Kutsal toprakları kurtarma” sloganıyla Haçlı seferlerinin hedefini açıklamaktan ziyade gizlemek maksadıyla kullanılmıştır. (Kaynak: İslam Ansiklopedisi)

Aşağıdaki soruları yukarıdaki metine göre cevaplayınız.

1-) Haçlı Seferlerinin görünüşteki nedenini yazınız. (4 puan)

Dini nedenler

2-) Haçlı Seferlerinin başlamasında etkili olan kurumu yazınız. (4 puan)

Kiliseler ve Papalık

3-) Haçlı Seferlerinin asıl nedenlerini yazınız. (4 puan)

Doğu’nun zenginliklerini ele geçirme isteği

2018-2019 10.Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Sınavı Soru ve Cevapları ile ilgili yazımız hakkındaki görüşlerinizi veya sorularınızı yorum kısmından bize yazabilirsiniz.

Yasal Uyarı: Öğrencilerimiz derslerinde kullanabilirler. İzinsiz olarak kullanımı ve yayımlanması yasaktır. Yasağa uymayanlar için hukuki işlem yapılacaktır.

Kaynak: Tarih öğretmeni Ahmet Özbay tarafından tarih dersi müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

12 Yorumlar

 1. HOCAM ELLERİNİZE SAĞLIK ÇOK GÜZEL OLMUŞ.

 2. RİCA ETSEM E POSTA ATAR MISINIZ

 3. elinize sağlık soru tipleri gerçekten çok iyi olmuş

 4. Sayın hocam ellerinize sağlık,emeğinizde bereketolsun…

 5. Rica etsem 9-10-11-12.sınıf ilk sınav sorularını atabilir misiniz hazırlamak için yeterli vaktim yok sınav takviminde değişiklik olmadığı için ortak sınav olacak napacağımı şaşırdım

 6. çıktı nasıl alabilirim acaba?

 7. ellerinize sağlık

 8. Rica etsem bana 10. Sinif 1. Dönem 1.2. Ve 3. Yazililarini atar misiniz

Bir Cevap Yazın