Son Yazılar
Home / Yazılı Sınav Örnekleri / 2014-2015 Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2. Dönem 1. Yazılı

2014-2015 Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2. Dönem 1. Yazılı

A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. (10’ar puan)

1-)  Türk-Yunan ilişkilerinde yaşanan sorunları maddeler halinde yazınız.

2-) 1948 Arap-İsrail Savaşının neden ve sonuçlarını yazınız.

3-) Helsinki Nihai Senedi (Sonuç Belgesi) hakkında bilgi veriniz.

4-) Bandung Konferansının toplanma amacı nedir. Konferansta alınan kararlar nelerdir?

5-) Yumuşama sürecini başlatan gelişmeleri yazınız.

6-) OPEC’ in kuruluş amaçlarını ve dünya petrolü üzerindeki etkisini yazınız.

B. Aşağıdaki test sorularını cevaplayınız. (4’er puan)

1. Türkiye’de 1960-1980 yılları arasında uygulanan ekonomik sistem aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Liberal ekonomi

B) Devletçi ekonomi

C) İthal ikameci ekonomi

D) Karma ekonomi

E) Serbest piyasa ekonomisi

2. Aşağıdakilerden hangisi 1960-1980 arasında Türkiye deki sosyal hayata ait bir gelişme değildir?

A) Kırsaldan kente göçler başladı.

B) Arabesk filmler yapıldı.

C) Avrupa’ya işçi gönderilmeye başlandı.

D) Gecekondulaşma sayısı arttı.

E) Sendikal faaliyetler arttı.

3. Aşağıda verilenlerden hangisi Yumuşama Döneminde yapılan silahsızlanma antlaşmalarından biri değildir?

A) Helsinki Nihai Senedi

B) SALT-I Antlaşması

C) SALT-II Antlaşması

D) Dış Uzay Antlaşması

E) Camp David Anlaşmaları 

4. Türkiye’yi 1964’te ABD’den uzaklaştırarak SSCB’ye yaklaştıran en etkili olay aşağıdakilerden hangisidir?

A) Arap-Israil Savaşları

B) Kıbrıs meselesi

C) Ege Denizi sorunu

D) Vietnam Savaşı

E) Amerikan ambargosu

5. Aşağıdakilerden hangisi 1960-1980 yılları arasında dünyada bilim-teknik alanında ortaya çıkan gelişmelerin bir sonucu değildir?

A) Uydu aracılığıyla kıtalar arası haberleşmenin yapılması

B) İlk radio yayınının yapılması

C) İlk tıbbi görüntülemenin (MR) yapılması

D) İlk mikro işlemcinin kullanılmaya başlanması

E) İlk video kasetin kullanılması başlanması

  1. Aşağıdakilerden hangisi Küba Buhranı’nın çözümünü sağlayan gelişmelerden birisidir?

A) Berlin duvarının yıkılması

B) Salt I antlaşmasının imzalanması

C) Küba’nın BM’ye girmesi

D) SSCB-Küba ilişkilerinin gerginleşmesi

E) ABD’nin Türkiye’deki Jupiter Füzelerini sökmesi

C.Aşağıdaki soruları kısaca cevaplayınız.(2’şer puan)

Vietnam Savaşı’nı protesto eden ABD’li dünya şampiyonu boksör.

 

1964’te Tokin Körfezi’ndeki donanmasına yapılan saldırıyı gerekçe göstererek ABD’nin savaş açtığı devlet.

 

Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlamak amacıyla kurulan Rum tedhiş örgütü.

 

1960’ta kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Türk Cumhurbaşkanı Yardımcısı.

 

1961 Anayasası’nda Meclis’in yanında Meclis’le beraber görev yapan yasama organı.

 

Hindistan ve Pakistan arasında günümüzde de devam eden sorun.

 

ABD masa tenisi takımının Çin’e gitmesi sonucu gelişen siyasi olaylara verilen isim.

 

Yumuşama Döneminde Nato’nun askeri kanadından çekilen ülke.

KAYNAK: tarihyolu.com

Bir Cevap Yazın