Son Yazılar
Home / Yazılı Sınav Örnekleri / 9. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1.Yazılı

9. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1.Yazılı

Diğer 9. sınıf tarih sınavları için tıklayınız.

A) Aşağıdaki test sorularını cevaplayınız. (4’er puan)

  1. Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Arap yarımadası için doğru bir bilgi olamaz?

A) Kabile yaşantısı

B) Ukaz panayırı

C) Kan davalarının görülmesi

D) Siyasi birliğin olması

E) Ticari ilişkiler

I. Puta tapıcılık yaygındır.

II. Kız çocukları utanç kaynağıdır.

III. Köle ticareti yaygındır.

2. Yukarıda İslam öncesi Arabistan’da yaşanan durumlardan hangisi veya hangilerinin insan onur ve haklarına önem verildiğini göstermez?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) II ve III

E) I, II ve III

3. Aşağıdakilerden hangisi Mekkelilerin İslamiyete karşı çıkma nedenlerinden birisi değildir?

A) İslamiyet’in puta tapıcılığı reddetmesi

B) Mekkelilerin geleneklerine bağlı olmaları

C) İslamiyetin bütün insanlara gelmesi

D) Zenginlerin ekonomik çıkarlarını kaybetme korkusu

E) İslamiyetteki ahiret inancı

1 Müslümanlarla Mekkeliler arasında yapılan ilk savaştır. ?
2 Hz. Muhammed’in son seferidir. ?
3 Müslümanların kendi arasında yaptığı ilk savaştır. ?

4. Aşağıda tabloda verilen soruların karşılarına cevapları sırasıyla yazınız?

A) 1- Uhut 2-Hudeybiye 3- Cemel Vakası

B) 1-Bedir 2-Tebük 3-Cemel Vakası

C) 1-Bedir 2-Hendek 3-Sıffın Savaşı

D) 1-Uhut 2- Taif 3-Sıffın Savaşı

E) 1-Bedir 2-Taif 3-Cemel Vakası

5. Aşağıda tabloda verilen soruların karşılarına cevapları sırasıyla yazınız?

1 İslam savaş hukukunun belirlendiği savaştır.
2 Müslümanların son savunma savaşıdır.
3 Haram aylarda Kabe’de yapılan panayır.

A) 1- Uhut 2-Hudeybiye 3- Ukaz

B) 1-Bedir 2-Tebük 3-Cemel Vakası

C) 1-Bedir 2-Hendek 3-Ukaz

D) 1-Uhut 2- Hendek 3-Sıffın Savaşı

E) 1-Bedir 2-Tebük 3-Ukaz

I. Kuran’ı Kerim kitap haline getirilmiştir.

II. İslam Donanması kurulmuştur.

III. Bizans’la ilk savaş yapılmıştır.

6. Yukarıdakilerden hangisi Hz. Osman dönemi gelişmelerinden değildir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) I ve III

E) II ve III

7. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ömer Döneminde fethedilen yerlerden değildir?

A) Suriye

B) İran

C) Mısır

D) Kudüs

E) Horasan 

8. Müslümanların Hz. Ebubekir döneminde Arabistan dışında kazandığı ilk zafer hangisidir?

A) Yermük

B) Taif

C) Mute

D) Kasidiye

E) Celula

9. İslam dünyasında Hz. Hüseyin’in şehit edilmesi ile İslam dünyasındaki ayrılıkları kesinleştiren olay hangisidir?

A) Kerbela

B) Kufe

C) Hakem

D) Sıffın

E) Hariciler

10. İslam devletinin başkenti zamanla değişmiştir. Bu değişimleri sırasıyla yazınız?

Hz. Ali Emeviler Abbasiler

A) Kufe-Şam-Samarra

B) Şam-Bağdat-Samarra

C) Kufe-Şam-Bağdat

D) Bağdat-Şam-Avasım

E) Kufe-Şam-Avasım

Aşağıdaki soruları cevaplayınız. (10’ar puan)

  1. Mısırda kurulan Türk devletlerinin isimlerini yazınız.
  2. Türklerin İslamiyet’e girişlerini kolaylaştıran etkenlerden üç tanesini yazınız.
  3. Gazneli Mahmut dönemi faaliyetlerini anlatınız.
  4. Malazgirt Savaşının sonuçlarını yazınız.
  5. Tuğrul Bey dönemi gelişmelerinden ikisini yazınız.

Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.(2’şer puan)

✪ İstanbul’u kuşatan ilk Türk devleti ………………..AVARLAR

✪ Yöneticilerin Museviliği benimsediği Türk devleti ………………….HAZARLAR

✪ İlk Müslüman Türk boyu ……………………KARLUKLAR

✪ Orhun yazıtları ……………….. devletine aittir. KÖKTÜRKLER

✪ Elhamra Sarayı ………………………………. ait bir saraydır. BENİ AHMER DEVLETİNE

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazıların/içeriklerin tüm hakları “tarihyolu.com” aittir. Kaynak gösterilse dahi yazının/içeriğin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan yazının bir bölümü, alıntılanan yazıya/içeriğe aktif link verilerek kullanılabilir.

Bir Yorum

  1. Çok yaradı bir bir hoca sordu

Bir Cevap Yazın