Son Yazılar
Home / Tarih Dersi Etkinlik Örnekleri / 19. YÜZYIL OSMANLI SİYASİ TARİHİ KRONOLOJİSİ

19. YÜZYIL OSMANLI SİYASİ TARİHİ KRONOLOJİSİ

 • 1804 – Sırp İsyanı : İsyan eden ilk azınlık
 • 1805 – Mehmed Ali Paşa’nın Mısır’a vali olarak tayini
 • 1806 – Osmanlı-Rus Savaşı
 • 1807 – III. Selim’in tahttan indirilmesi ve Nizam-ı Cedid’in ilgası
 • 1808 – Alemdar Mustafa Paşa’nın müdahalesi, IV. Mustafa’nın tahttan indirilmesi, III. Selim’in katli, II. Mahmud’un tahta çıkması
 • 1808 – Sened-i İttifak: Devletin ayanlarla uzlaşması
 • 1808 – Yeniçeri Ayaklanması : Alemdarın Sonu
 • 1812 – 1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı
 • 1812 – Bükreş Antlaşması, Sırbistan’a ayrıcalık verilmesi
 • 1821 –Eflak ve Mora’da Rum isyanlarının başlaması (Şubat – Mart)
 • 1824 – Rum ayaklanmasını bastırmak üzere Mısır kuvvetlerinin çağrılması
 • 1826 – Vaka’yı Hayriye Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması, Asakir-i Mansure-i Muhammediyye’nin kurulması
 • 1827 – Mısır kuvvetlerinin (Kavalalı Mehmet Ali Paşa) Yunan İsyanını bastırmaları, Atina’nın teslimi
 • 1827 – Navarin Deniz Savaşı: Osmanlı-Mısır donanmasının yakılması (20 Kasım)
 • 1828 – Rusya’nın savaş ilan etmesi (26 Nisan) (1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı)
 • 1829 – Edirne Antlaşması : Yunanistan bağımsız, Sırplar özerk oldu.
 • 1830 – Fransızlar’ın Cezayir‘e saldırmaları ve ele geçirmeleri (5 Temmuz)
 • 1832 – Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa’nın isyanı
 • 1832 – Mısır kuvvetlerinin Konya’da Osmanlı ordusunu yenmeleri
 • 1833 – Mısır kuvvetlerinin Kütahya’ya kadar ilerlemeleri
 • 1833-Rus kuvvetlerinin yardım amacı ile Beykoz’a asker çıkartmaları ve Rus filosunun İstanbul’a gelmesi
 • 1833 – Mehmed Ali’nin uzlaşmaya zorlanması : Kütahya Antlaşması
 • 1833 – Mehmed Ali Paşaya karşı Osmanlı-Rus ittifakı : Hünkar İskelesi Antlaşması, Boğazlar’ın diğer devletlere kapatılması
 • 1838 – İngiltere ile Balta Limanı Ticaret Sözleşmesinin yapılması : Osmanlı ekonomisi dışa bağımlı hale gelmiştir.
 • 1839 – Kavalalı Mehmed Ali Paşa ile savaşın tekrar başlaması, Nizip Savaşı
 • 1839 – II. Mahmud’un vefatı üzerine Abdülmecid’in tahta çıkması.
 • 1839 – Tanzimat Fermanı’nın ilanı
 • 1840 – Londra Konferansı : Mısır Osmanlı toprağı kabul edilecek, babadan oğla geçmek kaydıyla Mısır valiliği Kavalalı’ya bırakılacak.
 • 1841 –Londra Boğazlar Antlaşması (13 Temmuz) : Boğazların statüsü ile ilgili ilk kez uluslar arası karar alınmıştır.
 • 1848- Macar Mültecileri Meselesi
 • 1853 – Osmanlı donanmasının Ruslar tarafından yakılması : Çeşme Baskını
 • 1853 – 1856 Kırım Harbi : İlk kez dış borç alınmıştır.
 • 1856 – Islahat Fermanı
 • 1856 – Paris Antlaşması : Osmanlı devleti Avrupa devleti sayılmıştır. Karadeniz tarafsız olmuştur.
 • 1867 – Sultan Abdülaziz’in Avrupa seyahati
 • 1869 – Kızıldeniz ile Akdeniz’i birleştiren Süveyş Kanalı’nın açılması
 • 1871 – Londra Konferansı : Paris Antlaşmasının, Rusya’nın Karadeniz’de donanma ve tersane bulundurmasının yasaklayan maddesi kaldırılmıştır.
 • 1876 – Meşrutiyetin ilanı
 • 1876 – Kanuni Esasi İlk Anayasa
 • 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı 93 Harbi
 • 1878 – Ayastefanos Antlaşması
 • 1878 – Berlin Antlaşması
 • 1878 – Sırbistan, Karadağ, Romanya bağımsız oldu.
 • 1878 – Kıbrıs’ın yönetimi İngiltere’yebırakıldı.
 • 1881 – Mustafa Kemal’in doğumu
 • 1881 – Fransa’nın Tunus’u işgal etmesi
 • 1881 – Muharrem Kararnamesi ile Duyun’u Umumiyenin kurulması
 • 1882 – İngiltere’nin Mısır’ı işgal etmesi
 • 1897 – Girit Halepa Fermanı ile özerk oldu.

Bir Cevap Yazın