Home / Yazılı Sınav Örnekleri / 12. SINIF TCİ. 2.DÖNEM 2.YAZILI

12. SINIF TCİ. 2.DÖNEM 2.YAZILI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 12. SINIF II. DÖNEM II. YAZILI SORULARI

1. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Türkiye’nin NATO’ya üye olmasında etkili olmuştur?
A) Berlin Buhranı’nın ortaya çıkışı
B) Demokrat Parti’nin iktidara gelmesi
C) Türkiye’nin Kore Savaşı’na katılması
D) Türkiye’de çok partili hayata geçilmesi
E) SSCB’nin Türkiye’den toprak talep etmesi

2. II. Dünya Savaşı’nda Maginot Hattı’nın düşmesiyle Almanların ele geçirdiği Avrupa ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Lüksemburg
B) Fransa
C) Hollanda
D) İsviçre
E) İtalya

3. Aşağıdakilerden hangisinde İngiltere ve ABD birlikte hareket etmek için anlaşma sağlayarak II. Dünya Savaşı’nda Balkanlarda Almanları durdurmak üzere harekete geçmişlerdir?

A) San Remo Konferansı
B) Arkadya Konferansı
C) Casablanca Konferansı
D) Yalta Konferansı
E) San Francisco Konferansı

4. Türkiye’de yirmi yedi yıl kesintisiz devam eden CHP iktidarından sonra 1950’de iktidara gelen siyasi parti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cumhuriyetçi Milliyet Partisi
B) Millet Partisi
C) Hürriyet Partisi
D) Demokrat Parti
E) Milli Selamet Partisi

5. ABD’nin, II. Dünya Savaşı’ndan sonra dünya liderliğini üstlenmek için özellikle Avrupa ülkelerine yaptığı geniş kapsamlı ekonomik yardım programı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Marshall Planı        B) Truman Doktrini
C) Litvinov Planı            D) Molotof Planı
E) Hoover Planı

6. Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı sonrasında kurulan devletlerden biridir?
A) İsrail
B) Japonya
C) Bulgaristan
D) Polonya
E) Çekoslovakya

7. ABD, II. Dünya Savaşı’na aşağıdaki olaylardan hangisinin sonucunda katılmıştır?
A) Atlantik Bildirisi’nin yayınlanması
B) Almanya’nın Polonya’yı işgali
C) Normandiya Çıkarması
D) Barbarossa Harekatı
E) Pearl Harbor Baskını

8. II. Dünya Savaşı’nda ABD’nin liderliğinde Fransa’daki Alman işgalini sonlandırmak için düzenlenen ve tarihin en büyük deniz çıkarmalarından biri olarak kabul edilen harekat aşağıdakilerden hangisidir? A) Kartal Harekatı
B) Pearl Harbor Baskını
C) Stalingrad Kuşatması
D) Barbarossa Harekatı
E) Normandiya Çıkarması

9. II. Dünya Savaşı sırasında yaşanan; – Pearl Harbor Baskını, – Stalingrad Kuşatması, – Normandiya Çıkarması, – Hiroşima ve Nagazaki’ye atom bombalarının atılması gelişmelerinin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Savaşın seyrini değiştirdikleri
B) Japonya’yı etkisiz hâle getirdikleri
C) Savaşın yayılmasına neden oldukları
D) Almanya’yı etkisiz hâle getirdikleri
E) Savaşın sona ermesini kolaylaştırdıkları

10. Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı’nın getirdiği ağır ekonomik şartlarda Türkiye’de izlenen ekonomi politikasının amaçlarından değildir?
A) Fiyat artışlarını frenlemek
B) Sosyal adaleti sağlamak
C) Karaborsacılığı önlemek
D) Büyümeyi hızlandırmak
E) Mal darlığını hafifletmek

11. I. Çin                   

II. Yugoslavya 

III. Belçika                                                        

 IV. Danimarka      

V. Kuzey Kore

Yukarıda verilen devletlerden hangilerinin Soğuk Savaş Dönemi’nde Doğu Bloku içinde yer aldığı söylenebilir?

A) I, II ve III
B) I, II ve V
C) II, III ve V
D) II, IV ve V
E) III, IV ve V

12. Soğuk savaş döneminde, aşağıdaki devletlerden hangisinin hükümeti SSCB’nin nüfuzu altına girmemiştir?
A) Romanya
B) Yunanistan
C) Polonya
D) Macaristan
E) Bulgaristan

13. Aşağıdakilerden hangisi ileride uluslararası örgütlenme olarak kurulan “Birleşmiş Milletler”in temelini oluşturmuştur?

A) Wilson ilkeleri Bildirisi
B) Atlantik Bildirisi
C) Truman Doktrini
D) Balfour Deklorasyonu
E) Münih Konferansı

14. II. Dünya Savaşı’nda Balkanlarda ilerleyen Alman orduları “Barbarossa Harekatı” ile aşağıdaki devletlerden hangisine saldırmışlardır?
A) Romanya
B) Yugoslavya
C) Yunanistan
D) Bulgaristan
E) Sovyetler Birliği

15. II. Dünya Savaşı Almanya’nın aşağıdaki hangi ülkeyi işgaliyle başlamıştır?
A) Fransa
B) Finlandiya
C) Polonya
D) Habeşistan
E) Çekoslovakya

16. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Demokrat Parti Dönemi’nde gerçekleşmemiştir?
A) Toprak reformu gerçekleştirilmiştir.
B) Kara yolu yapımına önem verilmiştir.
C) Tarımda modernleşmeye gidilmiştir.
D) Marshall yardımlarından yararlanılmıştır.
E) Liberal ekonomi modeli benimsenmiştir.

17. Bölgesel savunma ve güvenlik amaçlı kurulan Bağdat Paktı’nın adı aşağıdaki gelişmelerden hangisiyle CENTO olarak değiştirilmiştir? 

A) Türkiye’nin Atlantik Paktı’na katılımıyla 
B) İran’ın İslam Devrimi’nden sonra pakttan çekilmesiyle 
C) Rejim değişikliği sonucu Irak’ın pakttan çekilmesiyle 
D) İngiltere’nin Ortadoğu’dan çekilme kararı almasıyla 
E) Türkiye’nin paktın dönem başkanlığını üstlenmesiyle

18. I. Türkiye,

 II. Yunanistan,

III. İngiltere

Yukarıdaki devletlerden hangilerinin NATO’ya kuruluşundan daha sonra dahil olduğu söylenebilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II 
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

19. II. Dünya Savaşı sonrası dünyada görülen değişim Türkiye’yi de etkiledi. Değişen şartlar doğrultusunda Türkiye iç ve dış politikasını yeniden düzenledi. 1945-1950 yılları arası Türkiye’nin değişime ayak uydurmaya ve savaşın ülkedeki etkilerini azaltmaya çalıştığı bir dönem oldu. 1945-1950 yılları arası Türkiye’de;

 I. siyasi,

 II. ekonomik,

III. diplomatik alanlarından hangilerinde değişikliğe gidildiği söylenebilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III

20. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde büyük devletlerin üyeliğinin sürekliliği ve veto hakkına sahip oldukları kabul edilmiştir. Aşağıdaki devletlerden hangisinin veto hakkı yoktur?

 A) Çin
B) ABD
C) SSCB
D) Japonya
E) İngiltere

1 6 11 16 
2 7 12 17 
3 8 13 18 
4 9 14 19 
5 10 15 20 

SINAV SÜRESİ BİR DERS SAATİDİR. Her Soru 5 puandır. BAŞARILAR

Cevap anahtarı için yorum kısmından yazabilirsiniz. En kısa sürede e-posta olarak gönderilecektir.

14 Yorumlar

 1. Cevap Anahtarı lütfen

 2. İsmail Bataş

  Acaba 20.soruluk 2.kanaat 2.yazılı sınav çagdaş Türk ve dünya tarihi dersi dersi sınav sorularının cevaplarını rica edebilirmiyim

 3. cevap anahtarı var mı

 4. cevap anahtar var mı

 5. MERHABA 12.SINIF TC.TARİHİ DERSİ 2.DÖNEM 2.SINAV SORULARININ CVB ANAHTARI LÜTFEN….TEŞEKKÜRLER…

 6. cevap anahtarı

 7. cevap anahtarı

 8. Cevap anahtarı hızlı hocam

 9. Ali Erdem Şimşek

  İşe yarar sorular var

 10. Cvp anahtari lutfen

 11. Bugün itibariyle son mesaj atan arkadaşlara cevapları gönderdim. Başarılar dilerim.

Bir Cevap Yazın