Son Yazılar
Home / Yazılı Sınav Örnekleri / 12.Sınıf TC İnkılap Tarihi 1.Dönem 2.Yazılı Sınavı

12.Sınıf TC İnkılap Tarihi 1.Dönem 2.Yazılı Sınavı

A-) Aşağıdaki soruları kısaca cevaplayınız.[1-4. Sorular 3’er puan, 5.soru 5, 6. Soru 8, 7. Soru 9 puan]
1-) Bilgi: 28 Haziran 1914’te Avusturya-Macaristan Veliahtı Franz Ferdinand (Franz Ferdinand) ve eşi, bir Sırp milliyetçisi tarafından suikast sonucu öldürüldü.
Soru: Bu olay hangi savaşa neden olmuştur? Yazınız.

2-) Bilgi: Sırbistan, Bulgaristan ve Yunanistan’ın da savaşa katılmasıyla birlikte Osmanlı Devleti kısa sürede yenilgiye uğradı. Bulgarlar, Kırklareli ve Edirne’yi işgal edip Çatalca’ya kadar ilerledi. Yunanlılar, Selanik’i ele geçirip Ege Adaları’nı işgal etti. Sırplar, Üsküp ve arkasından Manastır’ı işgal etti. Karadağlılar, İşkodra’yı ele geçirdi. Bütün bu gelişmeler yaşanırken Arnavutluk bağımsızlığını ilan etti. Büyük devletlerin arabuluculuğu neticesinde yapılan Londra Antlaşması (30 Mayıs 1913) ile Osmanlı Devleti, Midye- Enez hattının batısında kalan topraklarını kaybetti.
Soru: Yukarıdaki bilgiler hangi olayla ilgilidir? Yazınız.

3-) Bilgi: Almanya, Alsas Loren’i Fransa’ya bırakmış, ağır toprak kayıplarına uğramış, tüm sömürgelerini kaybetmiş, ağır ekonomik ve askeri yükümlülükler altına girmişti.
Soru: 28 Haziran 1919’ta Almanya ile İtilaf Devletleri arasında imzalanan antlaşmanın adını yazınız.

4-) Havada bulut yok, bu ne dumandır
Mahlede ölü yok, bu ne figandır
Ana ben ölmedim, bu ne şivandır
Ano Yemen’dir, gülü çemendir
Giden gelmiyor, acep nedendir

Soru: Bu türkü hangi savaş için söylenmiştir? Yazınız.

5-) Bilgi: İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit edici bir durum ortaya çıktığı takdirde stratejik yerleri işgal edebileceklerdir.
Soru: Yukarıdaki bilgi hangi antlaşmanın maddesidir? Bu antlaşmanın taraflarını yazınız.

6-) Bilgi: Vatanın bütünlüğü ve ulusun bağımsızlığı tehlikededir.
Osmanlı Hükümeti, üzerine aldığı görevleri yerine getirememektedir.
Soru: Yukarıdaki kararlar nerede alınmıştır? Kurtuluş Savaşı açısından bu kararları değerlendiriniz.

7-) Bilgi: Sivas Kongresi, İstanbul Hükümeti’nin tüm engelleme çabalarına karşın toplanmıştır. Kongre sonucunda seçilen Temsil Kurulu padişaha bağlılık bildirirken Damat Ferit Hükümeti’ne ve uygulamalarına tümden karşı çıkarak hükümet ile olan tüm bağları koparmıştır.
Soru: İstanbul Hükümeti Sivas Kongresini engellemek için kimi görevlendirmiştir?

Soru: Osmanlı Mebuslar Meclisi İstanbul’da açılınca Temsil Heyeti çalışmalarına devam etmek için merkezini nereye taşımıştır?

Soru: Temsil Heyetinin görevi ne zaman sona ermiştir?

B-) Boşlukları tarihi bilgiler doğrultusunda doldurunuz. [Her boşluk 3 puan]

1-) 1870’de siyasi birliğini kuran İtalya, sömürgecilik rekabetine katıldı. Fransa; Tunus, Cezayir ve Fas’ı; ……………….. ise Mısır’ı işgal etmişti. İtalya da Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’daki son toprağı olan …………………… yöneldi ve Osmanlı Devleti’ne ültimatom vererek bu toprakların kendisine teslim edilmesini istedi. Osmanlı Devleti bu isteği kabul etmeyince İtalya, Osmanlı’ya savaş ilan etti. (1911)

2-) ……………………………. İdaresinin kurulmasından sonra da borçlanmaya devam edilmiş, 1886’dan 1908’e kadar 11 iç ve dış borçlanma yapılarak yaklaşık 37.000.000 Osmanlı lirası borç alınmıştır.

3-) Osmanlı ordusu çok zor koşullarda …………………… cephesinde Ruslarla savaşırken Rusların kışkırttığı …………………., seferberlik çağırısına uymayıp dağa çıkarak çete faaliyetlerinde bulunmuşlardı. Özellikle Hınçak ve Taşnak Komiteleri’nin öncülüğündeki Ermeniler Kayseri, Maraş, Muş, Diyarbakır, Van yörelerinde isyanlar çıkarmışlardı Ruslara casusluk yapmanın yanında Osmanlı ordusunu arkadan vurmuşlar, yolları ve köprüleri imha ederek Rus işgallerini kolaylaştırmışlardı. Rusların işgal ettikleri yerlerde çocuk, kadın yaşlı demeden savunmasız insanlara karşı katliamlar yapmışlardı. Osmanlı Devleti bu olayları bir önlem olarak ……………….. Kanununu çıkarmıştır.

4-) Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalan-masından sonra işgal edilen ilk Osmanlı toprağı …………………. olmuştur.

5-) Paris Barış Konferansı’nda İtalya’ya ayrılan payların bir bölümünün ………………..… verilmesi ile ……………….. savaştan çekilmesi I. Dünya Savaşı öncesi yapılan “paylaşım tasarılarında” değişikliklere neden olmuştur.
6-) Mustafa Kemal Paşa’nın, Türk ulusunu işgallere karşı protesto mitingleri ile milli uyanışa çağrısı …………………… Genelgesi ile başlamıştır.

7-) 15 Mayıs 1919 sabahında, bir İngiliz gemisinin desteğindeki Yunan ordusu İzmir’e asker çıkardı. İzmirli Rumlar, ellerinde Yunan bayrakları ve çiçeklerle işgalci Yunan ordusunu karşıladılar. Yunan askerleri alkışlar ve “zito” (yaşa) nidalarıyla ilerlerken bu duruma katlanamayan Hukuk-u Beşer gazetesi yazarı ………………………….., silahını ateşleyerek Yunan bayrağını taşıyan askeri vurdu. Böylece İzmir’de ilk silahlı direniş başladı.
8) Erzurum Kongresi, …………………………….. Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ile …………………… Muhafaza-i Hukuk Cemiyetinin katkılarıyla toplanmıştır.
9-) …………………… Kongresi başlarken …………………… mandası ve Mustafa Kemal’in kongre başkanı seçilmesi konuları büyük tartışmalara yol açtı.
10-) Sivas Kongresinde ülkedeki bütün ……………….. cemiyetler, ……………………………………… Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirildi.
11-) İstanbul hükümeti Sivas Kongresinden sonra ………………….. Nazırı Salih Paşa’yı Temsil Heyeti ile görüşmek amacıyla …………………….. gönderme kararı aldı.
12-) Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla millî ……………………. dayalı, tam bağımsızlığı hedefleyen yeni bir devlet kuruldu. Osmanlı Parlamentosunun aksine azınlık temsilcilerinin olmadığı bu meclis, millî bir nitelik taşımaktaydı. Kurtuluş mücadelesini yürüten ve başarıya ulaştıran bu I. BMM, hem yeni bir devlet kurması hem yeni bir anayasa kabul etmesi nedeniyle, ………………….. meclis özelliği taşımaktadır. Birinci meclis, savaş koşullarında kararların hızlı alınıp uygulanmasını sağlamak amacıyla ……………………….. ilkesini benimsemiştir.

Yasal Uyarı: Öğrencilerimiz derslerinde kullanabilirler. İzinsiz olarak kullanımı ve yayımlanması yasaktır. Yasağa uymayanlar için hukuki işlem yapılacaktır.

Bir Cevap Yazın