Son Yazılar
Home / Yazılı Sınav Örnekleri / 12. Sınıf TC İnkılap Tarihi 1.Dönem 1.Yazılı

12. Sınıf TC İnkılap Tarihi 1.Dönem 1.Yazılı

Müfredat programında yapılan değişiklikler sonucu 12. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi 12. sınıflara zorunlu ders olarak konuldu. Bu değişiklikleri dikkate alarak yazılı sorularımız güncelledik. Aşağıda 1.Dönem 1.Yazılı Sorularını bulabilirsiniz. Sınavı hazırlarken yıllık plana göre Kuvay-ı Milliye konusuna kadar olan kısımlardan sorular sorduk. Sorularımızı konular arasında dengeli bir şekilde dağıttık. Öğretmenlerinizin sizi sorumlu tuttukları yerleri dikkate alarak çalışınız. Başarılar diliyorum.

12. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi 1. Dönem 1.Yazılı Sınav Soruları

1-) Esra öğretmen 12-A sınıfına Mustafa Kemal Atatürk’ün askerlik hayatıyla ilgili bildiklerinizi söyleyin demiş ve söz alan öğrenciler şu cevapları vermiştir.
Fidan: 1905’te ilk görev yeri olan Manastır’a atanmıştır.
Hüseyin: 1909 yılında Trablusgarp Savaşına katılmıştır.
Esin: Kafkas Cephesinde Almanlardan Muş ve Bitlis’i geri almıştır.
Ayşe: Balkan Savaşlarından sonra 1913 yılında Sofya ateşemiliterliğine atanmıştır.
Akif: 1921’de Sakarya Savaşı’nı komuta etmiştir.
a) Esra öğretmenin sorusuna hangi öğrenciler doğru cevap vermiştir? (4 puan)

b) Yanlış cevap veren öğrencilerinin yanlışlarını düzeltiniz. (6 puan)

2-) Tarih ile ilgili bir bilgi yarışmasında Furkan finale çıkmak için yarışmaktadır. Kategoriler arasından “20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti” kategorisini seçmiştir. Furkan’ın finale çıkması için aşağıdaki sorulara ne cevap vermesi gerekir?
a) I. Dünya Savaşında Orta Asya Türleri ile birleşmek için açılan cephe hangisidir? (3 puan)
( ) Kanal         ( ) Kafkas         ( ) Suriye         ( ) Filistin            ( ) Galiçya
b) Çok uluslu devlet yapısına sahip olduğu için Panslavist politikadan en fazla etkilenen devlet? (3 puan)

c)Alsas-Loren bölgesini Almanlara kaptırıp Orta Avrupa’da ikinci plana düşen devlet? (3 puan)

d) Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’da kaybettiği son toprak neresidir? (3 puan)

3-) ………………………………. Cemiyeti 1908’de Meşrutiyet’in yeniden ilan edilmesinde ve meşruti idareye son vermek isteyen ……………………….. Vakasının bastırılmasında etkin rol oynamış bir cemiyettir. Demokratikleşme çabasında etkili olan bu cemiyet 1913’te ……………………. Baskını ile yönetime el koymuştur.
Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yerleri tarihi bilgiler doğrultusunda doldurunuz. (9 puan)
4-)Aşağıda size verilen cümleler yanlıştır. Yanlış olan kelimeler koyu renkte yazılmıştır. Bu yanlış bilgileri düzelterek cümleleri doğru bir şekilde yazınız.
a) I. Balkan Savaşları sonucunda en karlı çıkan devlet Yunanistan olmuştur. (3 puan)

b) I.Balkan savaşında yer almayıp II. Balkan savaşında yer alan ülke Sırbistan’dır. (3 puan)

c) I. Balkan Savaşı Karadağ’ın Bulgaristan’a saldırmasıyla başlamıştır. (3 puan)

d) II.Balkan savaşı sonucu Osmanlı Devleti’nin sınırları Midye-Enez hattına kadar gerilemiştir. (3 puan)

5-) Osmanlı Devleti’nin toprak kayıplarında Fransız Devrimi ve Sanayi Devrimi’nin etkileri bulunmaktadır. Aşağıda bu olaylara bağlı olarak kaybedilen yerler verilmiştir. Bu verilen yerleri doğru bir şekilde gruplandırınız. (10 puan)
Yerler: Trablusgarp, Bulgaristan, Arnavutluk, Yunanistan, Karadağ, Mısır, Cezayir, Sırbistan, Fas, Romanya
Fransız Devrimi sonucu elden çıkan topraklar:

Sanayi Devrimi sonucu elden çıkan topraklar:

6-) İtilaf Devletleri işgallere hukuki zemin hazırlamak için Mondros Ateşkes Antlaşmasına nasıl bir madde koydurmuştur? (5 puan)

7-) Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra İtilaf Devletlerince işgal edilen yerleri yazınız  (9 puan)

İngiltere:

Fransa:

İtalya:

8) Milli Mücadele döneminde azınlıklar tarafından kurulan Hınçak ve Taşnak Cemiyeti hangi bölgelerde faaliyetlerde bulunmuştur? İşaretleyiniz. (4 puan)
( ) Trakya                ( ) Doğu Anadolu            ( ) Çukurova             ( ) Batı Anadolu

9-) I. Her ulus kendi kaderini kendisi tayin etmelidir.
II. Boğazlar uluslararası bir komisyonun denetimine tabi tutulmalıdır.
III. Çoğunluğu Türk olan bölgelere egemenlik verilmelidir.
IV. Yenilen devletlerden savaş ve toprak tazminatı alınmamalıdır.
a) Yukarıda yer alan maddeler hangi uluslar arası sözleşmede geçmektedir? (4puan)

b)I. Dünya Savaşından sonra bu kararlara aykırı olarak alınan kararlardan birini yazınız. (5 puan)

10-) Paris Barış Konferansında İngiltere Akdeniz’de kendisine rakip olacak bir devlet istemiyordu. Bu yüzden daha önce gizli antlaşmalarda İtalya’ya verilmesi planlanan Batı Anadolu Yunanistan’a verilmiş, İtalya ve İngiltere arasında görüş ayrılıkları çıkmıştır. Bu durum Kurtuluş Savaşına nasıl tesir etmiş olabilir? Değerlendiriniz. (10 puan)

11-) I. Dünya Savaşı sonucu ABD nasıl bir siyaset izlemiştir? Yazınız.(10 puan)

Yasal Uyarı: Öğrencilerimiz derslerinde kullanabilirler. İzinsiz olarak kullanımı ve yayımlanması yasaktır. Yasağa uymayanlar için hukuki işlem yapılacaktır.

CEVAP ANAHTARI

1-) Esra öğretmen 12-A sınıfına Mustafa Kemal Atatürk’ün askerlik hayatıyla ilgili bildiklerinizi söyleyin demiş ve söz alan öğrenciler şu cevapları vermiştir.

Fidan: 1905’te ilk görev yeri olan Manastır’a atanmıştır.

Hüseyin: 1909 yılında Trablusgarp Savaşına katılmıştır.

Esin: Kafkas Cephesinde Almanlardan Muş ve Bitlis’i geri almıştır.

Ayşe: Balkan Savaşlarından sonra 1913 yılında Sofya ateşemiliterliğine atanmıştır.

Akif: 1921’de Sakarya Savaşı’nı komuta etmiştir. 

a) Esra öğretmenin sorusuna hangi öğrenciler doğru cevap vermiştir? (4 puan)

Ayşe, Akif

b) Yanlış cevap veren öğrencilerinin yanlışlarını düzeltiniz. (6 puan)

Fidan: 1905’te ilk görev yeri olan ŞAM’a atanmıştır.

Hüseyin: 1911 yılında Trablusgarp Savaşına katılmıştır.

Esin: Kafkas Cephesinde RUSLARDAN Muş ve Bitlis’i geri almıştır.

2-) Tarih ile ilgili bir bilgi yarışmasında Furkan finale çıkmak için yarışmaktadır. Kategoriler arasından “20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti” kategorisini seçmiştir. Furkan’ın finale çıkması için aşağıdaki sorulara ne cevap vermesi gerekir?

a) I. Dünya Savaşında Orta Asya Türleri ile birleşmek için açılan cephe hangisidir? (3 puan)

(    ) Kanal             (  X ) Kafkas                (    ) Suriye

(    ) Filistin          (     ) Galiçya

b) Çok uluslu devlet yapısına sahip olduğu için Panslavist politikadan en fazla etkilenen devlet? (3 puan)

Avusturya-Macaristan

c)Alsas-Loren bölgesini Almanlara kaptırıp Orta Avrupa’da ikinci plana düşen devlet? (3 puan)

Fransa

d) Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’da kaybettiği son toprak neresidir? (3 puan)

Trablusgarp

3-) ………………………………. Cemiyeti 1908’de Meşrutiyet’in yeniden ilan edilmesinde ve meşruti idareye son vermek isteyen ……………………….. Vakasının bastırılmasında etkin rol oynamış bir cemiyettir. Demokratikleşme çabasında etkili olan bu cemiyet 1913’te ……………………. Baskını ile yönetime el koymuştur.

Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yerleri tarihi bilgiler doğrultusunda doldurunuz. (9 puan)

İttihat ve Terakki, 31 Mart, Bab-ı Ali

4-)Aşağıda size verilen cümleler yanlıştır. Yanlış olan kelimeler koyu renkte yazılmıştır. Bu yanlış bilgileri düzelterek cümleleri doğru bir şekilde yazınız.

a) I. Balkan Savaşları sonucunda en karlı çıkan devlet Yunanistan olmuştur. (3 puan)

Bulgaristan

b) I.Balkan savaşında yer almayıp II. Balkan savaşında yer alan ülke Sırbistan’dır. (3 puan)

Romanya

c) I. Balkan Savaşı Karadağ’ın Bulgaristan’a saldırmasıyla başlamıştır. (3 puan)

Osmanlı Devletine

d) II.Balkan savaşı sonucu Osmanlı Devleti’nin sınırları Midye-Enez hattına kadar gerilemiştir. (3 puan)

Meriç Nehri 

5-) Osmanlı Devleti’nin toprak kayıplarında Fransız Devrimi ve Sanayi Devrimi’nin etkileri bulunmaktadır. Aşağıda bu olaylara bağlı olarak kaybedilen yerler verilmiştir. Bu verilen yerleri doğru bir şekilde gruplandırınız. (10 puan)

Yerler: Trablusgarp, Bulgaristan, Arnavutluk, Yunanistan, Karadağ, Mısır, Cezayir, Sırbistan, Fas, Romanya

Fransız Devrimi sonucu elden çıkan topraklar: Bulgaristan, Arnavutluk, Yunanistan, Karadağ, Sırbistan, Romanya

Sanayi Devrimi sonucu elden çıkan topraklar: Trablusgarp, Mısır, Cezayir, Fas

6-) İtilaf Devletleri işgallere hukuki zemin hazırlamak için Mondros Ateşkes Antlaşmasına nasıl bir madde koydurmuştur? (5 puan)

7.madde, İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit eden bir bölgeyi işgal edebilecektir. İşgallere hukuki zemin hazırlamıştır.

7-) Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra İtilaf Devletlerince işgal edilen yerleri yazınız  (9 puan)

İngiltere: Musul, Eskişehir, Merzifon, Amasya, Eskişehir, Kütahya, İzmit

Fransa: Antep, Urfa, Maraş, Adana, Hatay

İtalya: Antalya, Konya, Muğla

8) Milli Mücadele döneminde azınlıklar tarafından kurulan Hınçak ve Taşnak Cemiyeti hangi bölgelerde faaliyetlerde bulunmuştur? İşaretleyiniz. (4 puan)

(     ) Trakya                        ( X  ) Doğu Anadolu

( X ) Çukurova                   (     ) Batı Anadolu

9-) I. Her ulus kendi kaderini kendisi tayin etmelidir.

II. Boğazlar uluslararası bir komisyonun denetimine tabi tutulmalıdır.

III. Çoğunluğu Türk olan bölgelere egemenlik verilmelidir.

IV. Yenilen devletlerden savaş ve toprak tazminatı alınmamalıdır.

a) Yukarıda yer alan maddeler hangi uluslar arası sözleşmede geçmektedir? (4puan)

Wilson İlkeleri

b)I. Dünya Savaşından sonra bu kararlara aykırı olarak alınan kararlardan birini yazınız. (5 puan)

3. maddeye aykırı olarak Batı Anadolu’nun Yunanistan tarafından işgaline karar verilmiştir.

10-) Paris Barış Konferansında İngiltere Akdeniz’de kendisine rakip olacak bir devlet istemiyordu. Bu yüzden daha önce gizli antlaşmalarda İtalya’ya verilmesi planlanan Batı Anadolu Yunanistan’a verilmiş, İtalya ve İngiltere arasında görüş ayrılıkları çıkmıştır. Bu durum Kurtuluş Savaşına nasıl tesir etmiş olabilir? Değerlendiriniz. (10 puan)

Kurtuluş Savaşını olumlu etkilemiştir. Düzenli ordunun zaferleri arttıkça İtilaf Devletleri arasındaki görüş ayrılıkları devam etmiştir. Fransız ve İtalyanlar, İngilizlere rağmen Anadolu’dan çekilme kararı almışlardır.

11-) I. Dünya Savaşı sonucu ABD nasıl bir siyaset izlemiştir? Yazınız.

Milletler Cemiyeti’nin kurulmasını sağlamış ve Yalnızlık Politikasına geri dönmüş ve kendi kıtası dışındaki gelişmelere katılmamıştır.

Yasal Uyarı: Öğrencilerimiz derslerinde kullanabilirler. İzinsiz olarak kullanımı ve yayımlanması yasaktır. Yasağa uymayanlar için hukuki işlem yapılacaktır.<!–

Bir Cevap Yazın