Son Yazılar
Home / Yazılı Sınav Örnekleri / 12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi 2.Dönem 1.Yazılı (2018-2019)

12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi 2.Dönem 1.Yazılı (2018-2019)

SORULAR

1. Soru  

Öğretmenin “Türkiye Cumhuriyetinin Cumhuriyetçilik ilkesi üzerine kurulmasının önemi ve sonuçları nelerdir?” şeklindeki doğru ya da yanlış yanıt gerektiren sorulara Ayşe’nin vermiş olduğu yanıtlar şöyledir;

D

Y

Kanun önünde her yurttaş eşittir.

X

Sınıf ve zümre farkı yoktur.

X

Devletin ekonomideki payı azalmıştır.

X

Saltanat sistemi sona ermiştir.

X

Yabancı ideolojiler taklit edilmiştir.

X

  • Ayşe kaç soruya doğru yanıt vermiştir?
  • Sorulardan kaçının yanıtı doğru olmalıdır?
  • Cumhuriyetçilik ilkesi doğrultusunda yapılan iki inkılâp yazınız.

2. Soru 

Öğretmenin “Milliyetçilik ilkesi ile alakalı örnekler nelerdir?” şeklindeki sorusuna öğrenciler aşağıdaki yanıtları vermiştir;

Altay

Yabancı okulların denetim altına alınması

Hakan

Türk Tarih Kurumunun kurulması

Kaan

Kabotaj Kanunun çıkartılması

Murat

Miladi takvimin kabul edilmesi

Yalçın

Latin harflerinin kabul edilmesi

  • Doğru yanıt veren öğrencilerin isimlerini yazınız.
  • Milliyetçilik ilkesi doğrultusunda yapılan iki inkılâp yazınız.

3. Soru 

1924 Anayasasında yapılan değişiklerden ikisini yazınız.

4. Soru 

  • Din, dil, ırk ve cinsiyet gözetmeksizin bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına kanun önünde eşitlik getirildi.
  • Türk kadını toplumsal hayatta her türlü sosyal haklara kavuştu.
  • Türk kadını çeşitli mesleklerde çalışma hakkı kazandı.
  • Tek eşlilik kuralı getirildi.

Yukarıda bahsedilen yenilikler hangi kanunun kabul edilmesinin bir sonucudur? Bu kanun hangi ülkeden alındı, neden bu ülke seçildi?

5. Soru 

Misak-ı İktisadi’den sonra sanayici, tüccar, esnaf ve çiftçi temsilcileri ekonomik bağımsızlık için alınması gereken önlemleri sıraladılar. Kongre sonucunda millî ekonominin kurulması için alınan kararlardan iki tanesini yazınız.

6. Soru 

Lozan Barış Antlaşmasından sonra Türkiye ve İngiltere Devleti arasında yaşanan temel sorun nedir? Bu sorunun aşamaları ve sonucunu yazınız.

7. Soru 

Yeni bir dünya savaşının rüzgârlarının estiğini gören Atatürk, Milletler Cemiyetine başvurarak barışçı yolla Boğazların statüsünün gözden geçirilmesini istedi. Türkiye’nin çağrısı üzerine İsviçre’nin Montrö şehrinde bir konferans toplandı. İngiltere, Boğazlarla ilgili Türkiye’nin tezlerini desteklerken Sovyet Rusya bazı konularda karşı çıktı. İtalya ve Japonya ise bu sözleşmeyi imzalamak istemediler. Bu itirazlara rağmen 20 Temmuz 1936’da Montrö Boğazlar Sözleşmesi imzalandı. Bu antlaşmada Türkiye Cumhuriyetinin kazanımları ne olmuştur? Yazınız.

8. Soru 

Türkiye’nin Osmanlı Devleti’nden kalan borçları ödeme sürecini 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı nasıl etkilemiştir?

9. Soru 

Dünya Savaşı Döneminde Türkiye’nin izlemiş olduğu Dış Politikayı kısaca yazınız.

10. Soru 

Birinci Dünya Savaşından sonra Dünya Barışının korunması için yapılan çalışmalara iki örnek veriniz. Verdiğiniz örneklerin içerikleri hakkında kısaca bilgi veriniz.

Not: Tüm soruların doğru ve tam cevabı 10 puandır.

Yasal Uyarı: Öğrencilerimiz derslerinde kullanabilirler. İzinsiz olarak kullanımı ve yayımlanması yasaktır. Yasağa uymayanlar için hukuki işlem yapılacaktır.

Bir Yorum

Bir Cevap Yazın