Son Yazılar
Home / Yazılı Sınav Örnekleri / 12. Sınıf Sanat Tarihi 1. Dönem 2. Yazılı

12. Sınıf Sanat Tarihi 1. Dönem 2. Yazılı

SORULAR

1. Rönesans mimarisi hakkında bilgi veriniz.

2. Rönesans dönemi heykel sanatı hakkında bilgi veriniz.

3. Aşağıdakilerden hangisi Rönesans’ı hazırlayan nedenlerden değildir?

A) Bilimsel gelişmeler

B) Soylu sınıfın sanata ilgi duyması

C) Haçlı seferleri

D) Coğrafi keşifler

E) Din adamlarının karikatürlerinin ilk kez yapılması

4. Aşağıdakilerden hangisi İtalya’da Rönesans resmine öncülük eden sanatçılardan biridir?

A)Masaccio B) Michelangelo C) Donatello D) Tiziano E) Tinteretto

5. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Rönesans heykel sanatçılarından değildir?

Bernini B) Donatello C) Miron D) Ghiberti E) Michelangelo

6. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Rönesans mimarlarından değildir?

A) Filippo Brunelleschi

B) Donato Bramente

C) Leon Batista Alberti

D) Tiziano

E) Pierre Lescot

7. Rönesans ilk olarak hangi ülkede başlamıştır?

A)İtalya   B)Fransa   C)Almanya   D)İngiltere   E)İspanya

8.Mona Lisa ve Son Akşam Yemeği gibi tablolarıyla bilinen Rönesans döneminin en ünlü ressamı kimdir?

A)Shakespeare     B)Erasmus      C)Michelangelo      D)Leonardo da Vinci      E)Montaigne

9. Aşağıdakilerden hangisi Michelangelo’nun eserlerinden birisidir?

A)Musa Heykeli  B) San Andrea Kilisesi    C) San Piyer Kilisesi D) Aya İrini    E) Dikilitaş

10.Aşağıdakilerden hangisi Bizans’ın İstanbul’da yer alan eserlerinden birisi değildir?

A) Bozdoğan Kemeri B) Çemberlitaş C) Gotlar Sütunu D) Bozdoğan Kemeri  E)Roma Hamamı

11. Bizans İmparatoru Marcianus (Markiyanos) anısına dikilmiştir (455). Bu anıt, üç kademeli Aphrodite (Afrodit) heykelinin bulunduğu bir platformdaki mermer kaidenin üzerindedir. Bu kaide kabartmalarla süslüdür.

Yukarıda özellikleri verilen eser hangisidir?

A) Bozdoğan Kemeri B) Kıztaşı C) Gotlar Sütunu    D) Bozdoğan Kemeri      E)Yılanlı Sütun

12. İnsan cesedi üzerinde ilk anatomik çalışmaları yapan ressam kimdir?

A) Andrea Chiavone B) Jan Van Eyck C) Antonio Palliolo D) Brunelleschi  E) Leonardo Da Vinci

13. Aşağıdakilerden hangisi Rönesans Dönemi sanatçılarından birisi değildir?

A)Hipokrat     B)Erasmus      C)Michelangelo      D)Leonardo da Vinci      E)Montaigne

14. Aşağıdakilerden hangisi Rönesans Dönemi İngiliz edebiyatçısıdır?

A)Shakespeare     B)Erasmus      C)Michelangelo      D)Leonardo da Vinci      E)Montaigne

15. İncili Almanca’ya çevirerek Reform hareketlerine öncülük eden kişi kimdir?

A)Brunelleschi   B)Erasmus      C)Luther     D)Leonardo da Vinci      E)Montaigne

16. Roma’daki “Tempietto Şapeli” ve “San Pietro Kilisesi” anıtsal eserlerindendir.

Yukarıda eserleri verilen Rönesans Dönemi mimarı kimdir?

A) Filippo Brunelleschi B) Donato Bramente C) Leon Batista Alberti   D) Tiziano    E) Pierre Lescot

17.Aşağıdakilerden hangisi Rönesans’ın sonuçlarından birisi değildir?

A) Skolastik düşünce yerini deney ve gözleme dayalı pozitif düşünceye bıraktı.

B) Avrupa’da resim, heykel, edebiyat ve mimari en üst düzeyde gelişme gösterdi.

C) Doğa olayları ve insan vücudu hakkında yeni bilgiler ortaya çıkmıştır.

D) Kiliseye ve din adamlarına duyulan güven sarsıldı ve Reform hareketlerine zemin hazırlandı.

E)Rönesans Osmanlı Devletini olumlu etkilemiş ve Osmanlı Devleti Rönesans hareketlerine katılmıştır.

18. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz.

(İtalya, Yeni Çağda, eskiz, İngiltere, perspektif, Orta Çağda, Fransa)

1) Alman ressam Dürer, bilimsel perspektifi öğrenebilmek için gizlice………………… gitmiştir.

2) Leonardo Da Vinci, resim sanatıyla ilgili kitabında…………………. için “resmi idare eden dümen” demiştir.

3-)………………….. yalnızca kutsal önemi olan soyut kavram ve varlıklar, ………………..ise somut konular resmedilmiştir.

4-)Antik Yunan’dan sonra ilk kez …………….. Kralı VI. Charles öldüğünde (1442) yüz kalıbı alınarak maskı yapılmış ve tabutunun üzerine konulmuştur.

NOT:  Süre 40 dakikadır. 1. ve 2. Sorular 10; 3-17. Sorular 4, 18. Sorunun her maddesi 4 puandır.

BAŞARILAR DİLERİM.

Ahmet ÖZBAY

“Zekânın gerçek göstergesi hayal gücüdür, bilgi değil” Albert Einstein


CEVAP ANAHTARI

1-Rönesans mimarisi hakkında bilgi veriniz.

 • Erken Rönesans Döneminde mimari ön plandadır. Resim ve heykel mimariyi tamamlayıcı öğedir.
 • Kilise, katedral ve şapel gibi dinî yapıların yanında köşk, saray, ev gibi sivil yapılar da önemlidir.
 • Rönesans mimarisinde asıl malzeme taştır. Yapıların kubbelerinde tuğla, dekorasyonda ise mermer kullanılmıştır.
 • Gotik dönemde çok sık kullanılan sivri kemer yerine yuvarlak kemerler kullanılmıştır.
 • Rönesans’taki taş binalar kare, dikdörtgen gibi basit dış görünüşlere sahiptir.
 • Yapı yüzeylerinde süslemeye önem verilmiştir. Cephedeki yatay çizgiler, yuvarlak kemerler, ince sütunlar, pencere düzenindeki uyum ve yalınlık göze çarpmaktadır.
 • Rönesans mimarisinin temel ilkeleri görsel denge, uyumlu oran ve katı düzen anlayışıdır.

2-Rönesans dönemi heykel sanatı hakkında bilgi veriniz.

 • Rönesans heykel sanatında da resim ve mimarideki gibi büyük bir gelişme gözlenir. Heykellerde gerçekçiliğe özen gösterilmiş, insan vücuduna ilgi duyulmuş
 • Daha önceki dönemlerde olduğu gibi Rönesans’ta da mimariye bağlı heykeller görülür.
 • Rönesans heykelinde dinî konular (İncil ve Tevrat’tan alınan) işlenmiştir.
 • Erken Rönesans heykelinde mitolojik konulara daha çok yer verilmiştir.
 • Yunan ve Roma heykelinin gerçekçi formlarından etkilenilmiştir.
 • Rönesans heykelinde kusursuz form, denge, uyumlu oranlar ve zarafet önemlidir.
 • Erken Rönesans heykelinde yüceltme ve idealize etme ön plandadır. Bu durum Yüksek Rönesans’ta değişerek doğal ve gerçekçi anlatıma dönüşmüştür.

3-Aşağıdakilerden hangisi Rönesans’ı hazırlayan nedenlerden değildir?

A) Bilimsel gelişmeler

B) Soylu sınıfın sanata ilgi duyması

C) Haçlı seferleri

D) Coğrafi keşifler

E) Din adamlarının karikatürlerinin ilk kez yapılması

4-Aşağıdakilerden hangisi İtalya’da Rönesans resmine öncülük eden sanatçılardan biridir?

A)Masaccio B) Michelangelo C) Donatello D) Tiziano E) Tinteretto

5-Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Rönesans heykel sanatçılarından değildir?

Bernini B) Donatello C) Miron D) Ghiberti E) Michelangelo

6- Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Rönesans mimarlarından değildir?

A) Filippo Brunelleschi

B) Donato Bramente

C) Leon Batista Alberti

D) Tiziano

E) Pierre Lescot

7- Rönesans ilk olarak hangi ülkede başlamıştır?

A)İtalya   B)Fransa   C)Almanya   D)İngiltere   E)İspanya

8-Mona Lisa ve Son Akşam Yemeği gibi tablolarıyla bilinen Rönesans döneminin en ünlü ressamı kimdir?

A)Shakespeare     B)Erasmus      C)Michelangelo      D)Leonardo da Vinci      E)Montaigne

9-Aşağıdakilerden hangisi Michelangelo’nun eserlerinden birisidir?

A)Musa Heykeli  B) San Andrea Kilisesi   C) San Piyer Kilisesi D) Aya İrini    E) Dikilitaş

10-Aşağıdakilerden hangisi Bizans’ın İstanbul’da yer alan eserlerinden birisi değildir?

A) Bozdoğan Kemeri B) Çemberlitaş C) Gotlar Sütunu D) Bozdoğan Kemeri  E)Roma Hamamı

11- Bizans İmparatoru Marcianus (Markiyanos) anısına dikilmiştir (455). Bu anıt, üç kademeli Aphrodite (Afrodit) heykelinin bulunduğu bir platformdaki mermer kaidenin üzerindedir. Bu kaide kabartmalarla süslüdür.

Yukarıda özellikleri verilen eser hangisidir?

A) Bozdoğan Kemeri B) Kıztaşı C) Gotlar Sütunu    D) Bozdoğan Kemeri      E)Yılanlı Sütun

12- İnsan cesedi üzerinde ilk anatomik çalışmaları yapan ressam kimdir?

A) Andrea Chiavone B) Jan Van Eyck C) Antonio Palliolo D) Brunelleschi E) Leonardo Da Vinci

13- Aşağıdakilerden hangisi Rönesans Dönemi sanatçılarından birisi değildir?

A)Hipokrat     B)Erasmus      C)Michelangelo      D)Leonardo da Vinci      E)Montaigne

14- Aşağıdakilerden hangisi Rönesans Dönemi İngiliz edebiyatçısıdır?

A)Shakespeare     B)Erasmus      C)Michelangelo      D)Leonardo da Vinci      E)Montaigne

15- İncili Almanca’ya çevirerek Reform hareketlerine öncülük eden kişi kimdir?

A)Brunelleschi   B)Erasmus      C)Luther     D)Leonardo da Vinci      E)Montaigne

16- Roma’daki “Tempietto Şapeli” ve “San Pietro Kilisesi” anıtsal eserlerindendir.

Yukarıda eserleri verilen Rönesans Dönemi mimarı kimdir?

A) Filippo Brunelleschi B) Donato Bramente C) Leon Batista Alberti   D) Tiziano    E) Pierre Lescot

17- Aşağıdakilerden hangisi Rönesans’ın sonuçlarından birisi değildir?

A) Skolastik düşünce yerini deney ve gözleme dayalı pozitif düşünceye bıraktı.

B) Avrupa’da resim, heykel, edebiyat ve mimari en üst düzeyde gelişme gösterdi.

C) Doğa olayları ve insan vücudu hakkında yeni bilgiler ortaya çıkmıştır.

D) Kiliseye ve din adamlarına duyulan güven sarsıldı ve Reform hareketlerine zemin hazırlandı.

E)Rönesans Osmanlı Devletini olumlu etkilemiş ve Osmanlı Devleti Rönesans hareketlerine katılmıştır.

18- Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz.

(İtalya, Yeni Çağda, eskiz, İngiltere, perspektif, Orta Çağda, Fransa)

1) Alman ressam Dürer, bilimsel perspektifi öğrenebilmek için gizlice İtalya’ya gitmiştir.

2) Leonardo Da Vinci, resim sanatıyla ilgili kitabında perspektif için “resmi idare eden dümen” demiştir.

3-) Orta Çağ’da yalnızca kutsal önemi olan soyut kavram ve varlıklar, Yeni Çağ’da ise somut konular resmedilmiştir.

4-)Antik Yunan’dan sonra ilk kez Fransa Kralı VI. Charles öldüğünde (1442) yüz kalıbı alınarak maskı yapılmış ve tabutunun üzerine konulmuştur.

NOT:  Süre 40 dakikadır. 1. ve 2. Sorular 10; 3-17. Sorular 4, 18. Sorunun her maddesi 4 puandır.

BAŞARILAR DİLERİM.

Ahmet ÖZBAY

“Zekânın gerçek göstergesi hayal gücüdür, bilgi değil” Albert Einstein

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazıların/içeriklerin tüm hakları “tarihyolu.com” aittir. Kaynak gösterilse dahi yazının/içeriğin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan yazının bir bölümü, alıntılanan yazıya/içeriğe aktif link verilerek kullanılabilir.

Bir Cevap Yazın