Son Yazılar
Home / Yazılı Sınav Örnekleri / 12. Sınıf İslam Kültür ve Medeniyet Tarihi Dersi 1. Dönem 1.Yazılı

12. Sınıf İslam Kültür ve Medeniyet Tarihi Dersi 1. Dönem 1.Yazılı

Sınava hazırlanırken neden tarihyolu.com sitesine bakmalısınız? Diğer sitelerden farkı nedir? Sizler tarafından sık sorulan sorular?

12. Sınıf İslam Kültür ve Medeniyet Tarihi Dersi 1. Dönem 1.Yazılı Soruları hangi konuları kapsıyor?

İslam Kültür ve Medeniyet Tarihi ders kitabının ilk ünitesi olan İslam Medeniyetin Doğuşu ünitesi konularından sınav hazırlanmıştır. Öğretmenizin sınava dahil ettiği konulara dikkat ederek çalışınız.

12. Sınıf İslam Kültür ve Medeniyet Tarihi Dersi 1. Dönem 1.Yazılı Sorularını kim hazırlıyor? Sorular hazırlanırken izlenen kriterler nelerdir?
 • Sorular tarih öğretmenimiz tarafından hazırlanmıştır.
 • Herhangi bir yerden kopyala-yapıştır değildir. O yüzden sorular gerçek sınavınıza yakın ve konu dağılımı eşittir.
 • Ölçme değerlendirme kriterleri dikkate alınarak hazırlanmıştır.
 • Sorular ezber sistemine karşıdır.
 • Sorulara verdiğiniz yanıtları, cevap anahtarından kontrol edebilirsiniz.

2020-2021 12. Sınıf İslam Kültür ve Medeniyet Tarihi Dersi 1. Dönem 1.Yazılı Soru ve Cevapları

A) Kültürün özelliklerinden 5 madde yazınız. (4*5=20 Puan)
 • Kültürün özellikleri şunlardır:
 • Kültür, tabiatta kendiliğinden bulunmaz; insan ürünüdür.
 • Özü itibarıyla zihni ve manevidir. İnsan zihninin görüş, anlayış ve değerlendirme tarzını yansıtır
 • Tarihî süreçte oluşur.
 • Toplumun olmadığı yerde kültür de yoktur.
 • Her toplumun bir kültürü vardır, kültürsüz insan topluluğu olmaz.
 • Kültürü oluşturan unsurlar arasında sürekli etkileşim vardır.
 • Kültür kendi içinde bir bütünlük ve tutarlılık gösterir.
 • Dışarıdan aldığı unsurlar konusunda seçicidir.
 • Sabit değil, değişkendir.
 • İnsanın ihtiyaçlarına göre şekillenir. Sürekliliği, temel ihtiyaçları karşılayabilmesine bağlıdır.
B) Aşağıdaki boşlukları  size verilen kelimelerle doldurun. [Akl-ı selim,  sünnettir,  evrenseldir, üsve-i hasene,  manevi ve maddi , kültür unsuru, Tevhid, duyuları, millidir , Mukaddime] (20 Puan)
 • İnsan ihtiyaçlarının karşılanmasında rol oynayan etkenlere kültür unsuru denir.
 • Kültür, manevi ve maddi unsurlardan meydana gelir.
 • Medeniyet kavramı, Müslüman filozoflar ve âlimler tarafından da kullanılmıştır. Farabi’nin Medinetü’l-
 • Fâdıla ve İbn Haldun’un Mukaddime adlı eserlerinde medeni kavramı yer alır.
 • Ziya Gökalp’e göre kültür ile medeniyet ayrı ayrı kavramlardır. Kültür, hars demektir. Hars millidir, medeniyet ise evrenseldir.
 • Tevhid, Allah’ın (c.c.) birliğine ve her şeyin mutlak yaratıcısı olduğuna inanmaktır.
 • Akl-ı selim, insanın hüküm ve kararlarında doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden ayırma yetisidir.
 • İslam Kültür ve Medeniyetinin ana kaynakları Kur’an-ı Kerim ve sünnettir.
 • Kur’an’daki “Andolsun ki sizin için, Allah’ı ve âhiret gününü ümid eden ve Allah’ı çokça anan kimseler için Resûlullah’ta güzel bir örnek vardır.” ayetiyle Hz. Peygamber (s.a.v.), Müslümanlar için (güzel örnek) üsve-i hasene olarak tanımlanır.
 • İnsan duyuları sayesinde maddenin niteliğini ve niceliğini öğrenir, farklılıkları ayırt eder.
C) Aşağıdaki cümleleri Doğru-Yanlış diye değerlendiriniz. Yanlış olanları düzeltiniz. (10 Puan)

Müslümanlar tebliğ, fetih ve ticaret yoluyla diğer kültür ve medeniyetler ile sürekli ilişki içinde oldular. D

İslam medeniyeti, diğer medeniyetlerden etkilenmiştir. D

Sünnet, İslam Kültür ve Medeniyetinin müracaat kaynağı olarak önemini her dönemde korumuştur. D

Toplumda genel kabul gören ve sürekliliği olan sosyal davranış biçimleri ile yerleşik uygulamalara adet denir. Daha çok hukuki sonuçların belirlenmesinde dikkate alınan normlardır. Y ( örf)

D) Kültürün maddi ve manevi unsurlarını yazınız. (20 Puan)

Kültürün manevi unsurları inanç, dil, değerler, gelenekler, sanat anlayışı ve dünya görüşüdür.

Kültürün maddi unsurları ise mimari, her türlü araç-gereç, giysi ve yazılı eserlerdir.

E) İbn Haldun umran kavramını ele aldığı Mukaddime adlı eserinde bir medeniyet teorisi kurar. Bu teori hakkında bilgi verin. (20 Puan)

Ona göre medeniyetleri kuran, inşa eden insandır. Aklıyla kültürü ve medeniyeti inşa eden insan organik bir varlıktır. Organik bir varlık olan insan nasıl ki doğar, büyür ve ölürse insanın inşası olan medeniyetler de doğar, büyür, gelişir ve ölür. Bir medeniyetin ölmesi, yerine bir başkasının geçmesi demektir. Hâkim medeniyetin iktidarını ve meşruiyet gerekçesini kaybetmesi, mevcut insan ihtiyaçlarına kurum ve kuruluşlarıyla artık cevap veremez hâle gelmesindendir.

F) Kur’an’da “ulü’l-elbâb” (Haşr suresi, 2. ayet), “ulü’n-nüha” (Zümer suresi, 9. ayet) ve “ulü’l-ebsâr” (Taha suresi, 54. ayet) ifadeleriyle açıklanan ve Türkçeye “akıl sahibi” olarak çevrilen, akl-ı selim sahibi insanların ortak özelliklerini işaretleyiniz. (10 Puan)
 • Hayatlarını titizlikle sürdüren ( X )
 • Uzun emellerin peşinden koşan (    )
 • Nefislerini temiz tutan ( X )
 • Tutkularına yenik düşmeyen ( X )
 • Hayrı şerri bilmeyen (    )
 • Boş işlerle uğraşan (    )
 • Hayatın geçiciliğin farkında olan ( X )
 • Maddi ve manevi hakikatlerin kendilerindeki inkişafına açık olanlar( X)

2020-2021 12. Sınıf İslam Kültür ve Medeniyet Tarihi Dersi 1. Dönem 1.Yazılı Soru ve Cevapları” isimli yazımız hakkındaki görüşlerinizi yorum kısmından bize yazabilirsiniz. İyi çalışmalar. Diğer sınıflar ve diğer sınavlar için aşağıdaki bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın