Son Yazılar
Home / Yazılı Sınav Örnekleri / 12. Sınıf ÇTDT 2. Dönem 2.Yazılı

12. Sınıf ÇTDT 2. Dönem 2.Yazılı

A) Aşağıdaki soruları cevaplayınız. (10’ar puan)

1.Kopenhag Kriterleri hakkında bilgi veriniz.

 1. Kyoto Protokolü hakkında bilgi veriniz.
 1. SSCB’nin dağılmasıyla kurulan Türk Devletlerini yazınız.
 1. Kazakistan’ın hangi özellikleri Orta Asya Türk Cumhuriyetleri içinde en güçlü ülke konumuna gelmesini sağlamıştır?

B) Aşağıdaki test sorularını cevaplayınız. (4’er puan)

1. Aşağıdakilerden hangisi Gorbaçov’un “açıklık ve yeniden yapılanma” politikalarını uygulama sebeplerinden değildir?

A) Gorbaçov’un ülke ekonomisini canlandırma ve güçlendirme isteği

B) Sosyalist Blok içinden gelen özgürlük ve bağımsızlık istekleri

C) SSCB içindeki muhalefet partilerinin ve sivil toplum örgütlerinin baskıları

D) SSCB sanayisinde üretimi artırarak halkının refah düzeyini yükseltme isteği

E) Gorbaçov’un sosyalizmi güçlendirme isteği 

2. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Parlamentosunun özelliklerinden biri değildir?

A) Avrupa Komisyonu üyelerini görevden alma yetkisine sahiptir.

B) Yasa yapma yetkisine sahiptir.

C) Üye ülkelerden seçilen milletvekillerinden oluşur.

D) Parlamentoda üye ülkeler nüfusları oranında milletvekili ile temsil edilirler.

E) Yönetmeliklerin ve yönergelerin kabulü konusunda Konseyle eşit yetkiye sahiptir.

3. SSCB’de uygulanan “glasnost ve perestroika” politikaları ile beraber Azerbaycan’ın bağımsızlığına kavuşması için kurulan ve mücadele eden örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

A) Milliyetçi Halk Cephesi

B) Azerbaycan Yurtseverler Cephesi

C) Halkın Dostları Cephesi

D) Bağımsız Azerbaycanlılar Cephesi

E) Halk Cephesi

4. Aşağıdakilerden hangisi Bosna Savaşı’nın sonuçlarından değildir?

A) Dayton Anlaşmasıyla Bosna Savaşı sona ermiştir.

B) Bosna-Hersek’te bir Sırp Cumhuriyeti kurulmuştur.

C) Bosna-Hersek Federasyonu Boşnaklar ve Hırvatlar tarafından kurulmuştur.

D) Slovenler, Bosna-Hersek Federasyonunda söz sahibi olmuşlardır.

E) Savaş sırasında Sırpların soykırım yaptığı uluslararası kuruluşlar tarafından da kabul edilmiştir.

5. Aşağıdakilerden hangisi BM Güvenlik Konseyi tarafından “güvenli bölge” olduğu ve sığınan sivillerin BM Barış Gücü askerleri tarafından korunacağı ilan edilmesine rağmen binlerce sivilin Sırplar tarafından katledildiği yerleşim yerlerinden biridir?

A) Belgrad

B) Zagreb

C) Üsküp

D) Serebrenika

E) Mostar

6. Aşağıdaki akarsulardan hangisinin Orta Doğu’daki su sorununa etkisi yoktur?

A) Nil

B) Fırat

C) Dicle

D) Asi

E) Aras

7. Aşağıdakilerden hangisi günümüzde uluslararası ekonominin temel özelliklerinden değildir? 

A) Ticareti kısıtlayan engeller büyük ölçüde kalkmıştır.

B) Gelişmiş ülkelerin kendi çiftçilerine verdikleri destek diğer ülkeleri de olumlu etkilemektedir.

C) Ekonomik krizler sanayileşmiş ülkeleri etkilemektedir.

D) Liberal ekonomik sistem dünya genelinde kabul görmektedir.

E) Bölgesel ticari örgütlenmeler önem kazanmaktadır.

8. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye ile Yunanistan arasında mevcut olan sorunlardan biri değildir?

A) Kara suları sorunu

B) Batı Trakya sorunu

C) Kıta sahanlığı sorunu

D) Ege Adalarının silahlardan arındırılması

E) Karşılıklı ticaret ambargoları sorunu

9. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Ülkemizde 1950’den günümüze kadar kırdan kente büyük bir göç hareketi olmuştur.

B) Ülkemizde 1980 yılına kadar ihracata yönelik bir ekonomi politikası uygulanmıştır.

C) Göç eden insanlara yeterli sosyal konut üretilememiştir.

D) Şehirlerimizde sanayileşme göç ile aynı hızla gelişememiştir.

E) İhraç ikameci sanayileşme dışa açık ekonomi modeline dayalıdır.

10. Aşağıdakilerden hangisi bölgesel kalkınma projelerinden birisi olan GAP’ın temel hedefleri arasında yer almamaktadır?

A) Bölgenin dışarıdan göç almasını sağlamak

B) Bölgeyi sanayi ve hizmet merkezi hâline getirmek

C) Tarım ve hayvancılığı geliştirmek

D) Bölgede sermaye birikimini sağlamak

E) Istihdamı arttırmak

C) Aşağıdaki soruları kısaca cevaplayınız. (2’şer puan)

 1. KKTC’nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı olan politikacı.
 1. Azerbaycan’a bağlı olan ve Türkiye’nin garantörlüğünde bulunan özerk cumhuriyetin adı.
 1. Rusya’dan Türkiye’ye doğal gaz nakletmek için Karadeniz’den geçen büyük boru hattıdır.
 1. Muğla’nın 7 km batısında yer alan ve 1996 yılında Türkiye ile Yunanistan arasında krize neden olan kayalıkların adı.
 1. Türkiye’de daha çok “Gün Olur Asra Bedel, Selvi Boylum Al Yazmalım, Cemile” gibi eserleriyle tanınan dünyaca ünlü Kırgız yazar.

D) Aşağıdaki cümleleri doğru/yanlış şeklinde cevaplayınız.(1’er puan)

1 [   ]Gorbaçov’un SSCB içinde devlet yönetimini yeniden yapılandırma politikasına perestroika denir.

2 [   ] SSCB’nin dağılmasında Helsinki Nihai Senedi’nin önemli etkisi vardır.

3 [   ] 1996 yılında Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan’ın kurduğu örgütlenmeye “Şanghay Beşlisi” denir.

4 [   ] Orta Asya Türk cumhuriyetleri içinde ilk önce bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan’dır.

5 [   ] Ermenistan’ın günümüzde de işgal altında tuttuğu Azerbaycan toprağı Nahcivan’dır.

6 [   ] Dünyada ilk defa gönüllü olarak kendi nükleer silah deposundan vazgeçen ülke Kazakistan olmuştur.

7 [   ] Gürcistan, BDT’nin gözlemci üyelerinden biridir.

8 [   ] AT Paris Anlaşması ile AB adını almıştır.

9 [   ] FKÖ’yü kurup uzun süre başkanlığını yapan kişi Mahmut Abbas’tır.

10[  ] Türkiye 1987 yılında AB’ye tam üyelik için başvuru yapmıştır.

Kaynak: Tarih Yolu tarihyolu.com

2 Yorumlar

 1. Yav arkadaşım soruyu koyuyorsun tek tek cevaplarinida mi bulalım allahını seversen ya cevapları bul yada koyma abi

  • Ya da sen sorulu cevaplı olan yerden bak. Arkadaşlar bir şey talep ederken lütfen kullandığınız üsluba dikkat edin…

Bir Cevap Yazın