Son Yazılar
Home / Yazılı Sınav Örnekleri / 12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1. Dönem 2. Yazılı

12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1. Dönem 2. Yazılı

S–1- ABD’nin Türkiye ve Yunanistan’ın toprak bütünlüğünü Sovyetler Birliği’ne karşı korumak için 1947 yılında yaptığı mali yardım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Truman Doktrini

B) Molotof Planı

C) Brejnev Doktrini

D) Avrupa Konseyi

E) Avrupa Ekonomik Kalkınma Programı

S–2-1949 yılında 14 ülke tarafından kurulan NATO’nun etkinliğinin artmasında,

I. Sovyet tehdidinin bulunması,

II. uluslar arası terörizmle mücadele edilmesi,

III. üye sayısının artması  durumlarından hangileri etkili olmuştur?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) I, II ve III

S–3- 1945’ten sonra Sovyetler Birliği, Doğu Avrupa’da ve Uzakdoğu’da etkinliğini artırmış, bunun üzerine ABD ve bazı Avrupa devletlerinin katılımıyla NATO kurulmuştur.Bu durum karşısında Sovyetler Birliği’nin oluşturduğu askeri örgütlenme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Comecon

B) Varşova Paktı

C) Balkan Paktı

D) Balkan Antantı

E) AET

S–4- Dünya barışını ve güvenliğini sağlamak amacıyla II. Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru Milletler Cemiyeti’nin yerine kurulan teşkilat aşağıdakilerden hangisidir?

A) NATO

B) Varşova Paktı

C) Bağdat Paktı

D) Birleşmiş Milletler

E) Unesco

S–5- –Sovyetler Birliği ile sorun yaşadığı için Kominform’dan çıkarılmıştır.

-Liderleri Tito önderliğinde,ülkenin milli şartlarına uygun bir komünist düzen kurulmuştur

-1961’den itibaren Bağlantısızlar Blokuna katılmıştır

Yukarıda sözü edilen devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yugoslavya

B) Macaristan

C)Romanya

D) Bulgaristan

E) Polonya

S–6- -II. Dünya Savaşı’ndan sonra sosyalist ülkeler arasındaki ekonomik işbirliğini güçlendirmek için kurulmuştur.

-Hammaddelerin üretimi ve dağıtımını yönlendirmiştir.

-Üye ülkeler arasındaki ticareti geliştirmeyi amaçlamıştır.

Yukarıda özellikleri verilen örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

A) COMECON

B) Varşova Paktı

C) KOMİNFORM

D) Birleşmiş Milletler

E) NATO

S–7- II.Dünya savaşı liderleri ile ilgili aşağıdaki eşleşmelerden hangisi yanlıştır?

A) İtalya- Josef Stalin

B) Türkiye-İsmet İnönü

C) Almanya- Adolf Hitler

D) ABD- Franklin Roosevelt

E) İngiltere- Winston Churchill

S–8- Sovyet Rusya’nın 1948  Berlin Krizi’nde;

I.Ulaşımı tamamen kesmesi,

II. Elektrik santralini kapatması,

III.Doğu Berlin Belediyesi’ni kurması, gelişmeleri aşağıdakilerden hangisine yönelik değildir?

A ) Halk üzerinde etkisini arttırmak

B)Batı Berlin ile ilişkiyi koparmak

C)Almanya’dan hemen çekilmek

D)Batılıların Almanya’yı birleştirme isteklerine engel olmak

E) Sovyet fikirlerinin benimsenmesini sağlamak

S–9- Monroe Doktrini’nin ABD’nin I. Dünya Savaşı’na kadar aşağıdakilerden hangisi yönünde bir dış politika izlemesine yol açtığı ileri sürülebilir?

A) Sömürgeciliğe dayalı

B) Avrupa siyasetinden uzak

C) Ulusçuluğu yaymaya çalışan

D) Amerika kıtasını kolonileştirmek isteyen

E) Manda ve himaye rejimlerini güçlendirmeyi amaçlayan

S–10- Almanya’nın hayata geçirmeye çalıştığı Barbarossa Harekâtı aşağıdakilerden hangisine yöneliktir?

A) İngiltere’nin hava gücünü ortadan kaldırma

B) Polonya’yı ele geçirme

C) Japonya’yla deniz bağlantısı kurma

D) SSCB’yi işgal etme

E) Müttefik Devletleri arasında bağlantıyı koparma

S–11- ABD ile Sovyet Rusya arasındaki Kore Sorunu, ABD kontrolündeki Güney Kore’ye Rusya’nın saldırmasıyla başlamış ve ABD’nin Birleşmiş Milletler’i harekete geçirmesiyle BM kuvvetleri ile Sovyet Rusya arasında Kore Savaşı yaşanmıştır. Türkiye bu savaşta bir tugaylık bir kuvvetle BM kuvvetlerine katılmıştır.

Türkiye’nin Kore Savaşı’nda Birleşmiş Milletler’in yanında yer alması aşağıdaki kuruluşlardan hangisine üye olmasını sağlamıştır?

A)COMECON

B) CENTO

C) NATO

D) Balkan Paktı

E) Bağdat Paktı

S-12- Hitlerin iktidara gelmesinden sonra Almanya daha çok aşağıdaki antlaşmalardan hangisinin feshine yönelik adımlar atmıştır?

A) Nöyyi

B) Trianon

C) Versailles

D) Brest Litowsk

E) Rethondes

S-13-  Avrupa Ekonomik Topluluğu hangi anlaşmayla kurulmuştur?

 

S-14-  Balkan Antantı’nı oluşturan devletleri yazınız?

 

S-15-  DP’nin kurucularından olup 1950-1960 yılları arasında Türkiye’de başbakanlık yapan siyasetçi kimdir?

 

S-16-  Dünya Siyonist Örgütü Başkanı Theodor Herzl’in Sultan Abdülhamid Han’a teklifi ve aldığı cevabı yazınız.

 

S-17- Soğuk Savaş Döneminde Doğu ve Batı Bloklarını ekonomik ve siyasi yönden karşılaştırınız.

 

NOT: İlk 15 soru 5’er puan; 16. soru 15; 17. soru 10 puandır.

Süre 40 dakikadır.

 BAŞARILAR DİLERİM.

 Ahmet ÖZBAY

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazıların/içeriklerin tüm hakları “tarihyolu.com” aittir. Kaynak gösterilse dahi yazının/içeriğin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan yazının bir bölümü, alıntılanan yazıya/içeriğe aktif link verilerek kullanılabilir.

2 Yorumlar

  1. 16. soru yanlış bu konu hakkında Vahdettin Engin’in Pazarlık adlı kitabını okumanızı tavsiye ederim

Bir Cevap Yazın