Son Yazılar
Home / Yazılı Sınav Örnekleri / 12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1.Dönem 2.Yazılı

12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1.Dönem 2.Yazılı

SORULAR

A) Aşağıdaki klasik soruları cevaplayınız. (1-4. Sorular 10’ar puan, 5. Soru 15 puan)

  1. Atatürk’ün önderliğindeki Türk Milli Mücadelesinin Bağımsızlık Mücadelesi veren milletlere etkisi ne olmuştur?
  2. Baas Rejimi ne demektir? Hangi ülkelerde etkili olmuştur?
  3. İkinci Dünya Savaşı’nın neden olduğu olağanüstü koşullar karşısında Türkiye Cumhuriyeti, Milli Korunma Kanunu kapsamında ne gibi tedbirler almıştır?
  4. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Dünya beşten büyüktür” sözünü hangi kuruluş için söylemektedir? Bu sözle ne anlatmak istemektedir?
  5. Schuman Planı, 1952, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu, 1957, Roma Antlaşması, Avrupa Ekonomik Topluluğu, 1967, Brüksel Antlaşması, Avrupa Topluluğu, 1992, Maastricht, Avrupa Birliği kelimelerini kullanarak tarihi bir paragraf yazınız.

B) Aşağıdaki tablodaki bilgileri doğru bir şekilde eşleştiriniz. (3’er puan)

1 Mandela A Dünyadaki bütün Yahudileri Filistinde toplama ideali.
2 Little Boy B İngiltere’nin Filistin’de bir Yahudi devleti kurulmasını onayladığı metin
3 Setif Katliamı C Uluslararası para fonu
4 Mamatha Gandhi Ç Pakistan’ın kurucusu
5 Muhammed Ali Cinnah D Askeri pilot, uçak imalatçısı ve uçak mühendisi
6 Vecihi Hürkuş E İlk Türk demiryolu müteahhidi
7 Nuri Demirağ F ABD’nin 2. Dünya Savaşına dâhil olduğu olay
8 Siyonizm G Güney Afrika’da seçimle iktidara gelen ilk siyahi devlet başkanı
9 Balfour Deklarasyonu H 5 Ağustos 1945’te en az 40 bin Cezayirlinin Fransızlar tarafından öldürülmesi
10 Pearl Harbour Baskını I Hindistan’ın bağımsızlığını kazanmasında pasif direnişi başlatan lider
11 Enola Gay İ Hiroşima şehrine atılan uranyum içerikli atom bombası
12 Fat Man J Nagazaki şehrine atılan plütonyum içerikli atom bombası
13 IMF K Japonya’ya atılan atom bombasında kullanılan uçak
14 Normandiya Çıkarması L Müttefik Devletlerin Fransa’yı Alman işgalinden kurtarması
15 Demokrat Parti M Dörtlü Takrir

Eşleştirmeleri aşağıdaki tablo üzerinde gösteriniz. (Örnek 1-A gibi)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
                             

CEVAPLAR

A) Aşağıdaki klasik soruları cevaplayınız. (1-4. Sorular 10’ar puan, 5. Soru 15 puan)

1.Atatürk’ün önderliğindeki Türk Milli Mücadelesinin Bağımsızlık Mücadelesi veren milletlere etkisi ne olmuştur?

CEVAP: Mustafa Kemal’in (Görsel 3.16) Anadolu’da emperyalistlere karşı başlattığı Türk Millî Mücadelesi, XX. yüzyılda emperyalizme ilk büyük darbeyi vurmuştur. Mustafa Kemal; Kurtuluş Savaşı’ndaki rolü ve savaş sonrası gerçekleştirdiği siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyal alanlardaki inkılap hareketleriyle geri kalmış ve sömürge durumundaki milletlere örnek teşkil etmiştir. Mustafa Kemal’in Batı emperyalizmi ve sömürgeciliğine karşı Türk milletiyle bütünleşerek verdiği savaş ve kazandığı zafer, mazlum milletlere bağımsızlık umudu vermiştir. Mustafa Kemal ilk kez Batılı emperyalistlerin mağlup edilebileceğini mazlum milletlere göstermiştir. Bu durum diğer milletler üzerinde etkili olmuştur. Bu etkinin Fas’tan Endonezya’ya kadar uzanan geniş İslam dünyasında ve birçok Afrika ülkesinde ne kadar derin olduğu, bu toplumların bağımsızlıklarına kavuştukça Atatürk’e hayranlıklarında görülür.

2. Baas Rejimi ne demektir? Hangi ülkelerde etkili olmuştur?

CEVAP: Yeniden doğuş anlamına gelen Baas, Orta Doğu’da özellikle Suriye ve Irak’ta ortaya çıkan siyasi bir harekettir. Arap sosyalizminin yöntemleriyle Arap dünyasında bir yeniden doğuş gerçekleştirmeye çalışan siyasal anlayışa ve partilere verilen isimdir.

3. İkinci Dünya Savaşı’nın neden olduğu olağanüstü koşullar karşısında Türkiye Cumhuriyeti, Milli Korunma Kanunu kapsamında ne gibi tedbirler almıştır?

CEVAP: Ticaret Ofisi ve İaşe Müsteşarlığı gibi kurumlar kuruldu. Böylece bir savaş ekonomisi dönemi başladı. Hükûmet bu yasa ile fiyatları saptamada, ürünlere el koymada, hatta zorunlu çalışma yükümlülüğü getirmede neredeyse sınırsız yetkiler elde etti. Millî Korunma Kanunu’na göre Petrol Ofisi (1941) kuruldu. Kanun gereği savaş sırasında bilhassa maden sanayisinde olmak üzere zorunlu çalıştırma uygulamasından yaygın şekilde yararlanıldı. Kanun uyarınca 1940 yılı içinde ekonomiyi tüm askerî ihtiyaçları karşılayacak biçimde yönlendirmekle görevli Koordinasyon Heyeti kuruldu.

4. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Dünya beşten büyüktür” sözünü hangi kuruluş için söylemektedir? Bu sözle ne anlatmak istemektedir?

CEVAP: Birleşmiş Milletlerin Güvenlik Konseyinde beş daimi üye bulunmaktadır. Bunlar Fransa, İngiltere, Rusya, Çin ve Amerika’dır. Daimi üyelerden her biri veto hakkına sahip olup sadece kendi vetolarıyla Güvenlik Konseyinin aldığı bütün kararları dondurabilir. Soğuk Savaş Dönemi’nde bloklar arasında yaşanan çatışmalardan dolayı BM’nin işlerliği azalmıştır. Daimi üyelerin veto hakkını kullanması Güvenlik Konseyini etkisiz bırakmıştır.

BM’nin Soğuk Savaş sonrası müdahalede bulunmadığı Bosna-Hersek, Somali ve Irak olayları BM’ye yönelik olumsuz değerlendirmelere yol açmıştır. Teşkilatın kendi içindeki adil olmayan yapılanması ve dünyada yaşanan olaylar karşısındaki yetersizlikleri, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdoğan’ın “Dünya beşten büyüktür.” sözüyle sembolleşmiştir.

5. Schuman Planı, 1952, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu, 1957, Roma Antlaşması, Avrupa Ekonomik Topluluğu, 1967, Brüksel Antlaşması, Avrupa Topluluğu, 1992, Maastricht, Avrupa Birliği kelimelerini kullanarak tarihi bir paragraf yazınız.

CEVAP: 1950’de ortaya çıkan Schuman Planı, Kömür ve Çelik Birliğini oluştururken Fransa ile Almanya arasındaki ilişkilerde de gelişme görüldü. Fransa, Almanya, İtalya ve Benelüks ülkeleri (Belçika, Hollanda, Lüksemburg) 1952’de Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunu (AKÇT) kuran Paris Antlaşması’nı imzaladı. Bu altı ülke, 1957’de daha da ileri giderek Roma Antlaşması’nı imzalayarak 180 milyon insanı kapsayan Avrupa Ekonomik Topluluğunu (AET) ve 1967’ye kadar ayrı bir örgüt olarak işlev gören Avrupa Atom Enerjisi Topluluğunu kurdu. 1967 Brüksel Antlaşması ile üç örgüt Avrupa Topluluğu (AT) adı altında birleştirildi. 1992 Maastricht (Mastrikt) Antlaşması ile örgütün adı Avrupa Birliği (AB) olarak değiştirildi.

  • Aşağıdaki tablodaki bilgileri doğru bir şekilde eşleştiriniz. (3’er puan)
1 Mandela A Dünyadaki bütün Yahudileri Filistinde toplama ideali.
2 Little Boy B İngiltere’nin Filistin’de bir Yahudi devleti kurulmasını onayladığı metin
3 Setif Katliamı C Uluslararası para fonu
4 Mamatha Gandhi Ç Pakistan’ın kurucusu
5 Muhammed Ali Cinnah D Askeri pilot, uçak imalatçısı ve uçak mühendisi
6 Vecihi Hürkuş E İlk Türk demiryolu müteahhidi
7 Nuri Demirağ F ABD’nin 2. Dünya Savaşına dâhil olduğu olay
8 Siyonizm G Güney Afrika’da seçimle iktidara gelen ilk siyahi devlet başkanı
9 Balfour Deklarasyonu H 5 Ağustos 1945’te en az 40 bin Cezayirlinin Fransızlar tarafından öldürülmesi
10 Pearl Harbour Baskını I Hindistan’ın bağımsızlığını kazanmasında pasif direnişi başlatan lider
11 Enola Gay İ Hiroşima şehrine atılan uranyum içerikli atom bombası
12 Fat Man J Nagazaki şehrine atılan plütonyum içerikli atom bombası
13 IMF K Japonya’ya atılan atom bombasında kullanılan uçak
14 Normandiya Çıkarması L Müttefik Devletlerin Fransa’yı Alman işgalinden kurtarması
15 Demokrat Parti M Dörtlü Takrir

Eşleştirmeleri aşağıdaki tablo üzerinde gösteriniz. (Örnek 1-A gibi)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
G İ H I Ç D E A B F K J C L M

Kaynak: Sorular ve cevaplar sitemiz editörleri tarafından 12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Kitabı baz alınarak hazırlanmıştır.

Yasal Uyarı: Öğrencilerimiz derslerinde kullanabilirler. İzinsiz olarak kullanımı ve yayımlanması yasaktır. Yasağa uymayanlar için hukuki işlem yapılacaktır.

Bir Cevap Yazın