Son Yazılar
Home / Yazılı Sınav Örnekleri / 11. Sınıf Tarih Dersi 2.Dönem 2.Yazılı

11. Sınıf Tarih Dersi 2.Dönem 2.Yazılı

11. Sınıf Tarih Dersi 2.Dönem 2.Yazılısı Cevap Anahtarı

A.Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz. [3’er puan] 

Kelimeler: softa, mülazemet, matbaa, çiçek aşısı, On iki hayvanlı Türk, Orhun, Uygurlar, Köktürkler, Nevruz, Danişmentliler, Latin, Enderun, Medrese, sürek avları, cirit oyunu, müderris, fakih, Celali, Artuklular. 

 1. Medreseyi bitiren öğrencilerin atanmak için sıra beklemesi sistemine mülazemet
 2. Klasik dönem Osmanlı eğitim sistemine göre vali olabilmek için Enderun bitirmek gerekir.
 3. Avrupa’dan alınan ilk teknik yenilik matbaa olmuştur.
 4. Türklerin kullandığı ilk milli alfabe Orhun
 5. İlk Türk devletleri arasında yerleşik hayata geçerek ilk kez örgün eğitim kurumu açan Türk Devleti Uygurlar
 6. Türk devletlerinde barış zamanında yapılan sürek avları bir tür askeri tatbikat sayılmıştır.
 7. Baharın gelişini müjdeleyen gün olarak Türkler Nevruz kutlamışlardır.
 8. Orta Asya’da yaygın olarak kullanılan On iki hayvanlı Türk Takvimini ilk kez Türkler düzenlemişlerdir.
 9. Karahanlılarda medrese yöneticilerine fakih denmiştir.
 10. Anadolu tarihinin ilk medresesi olan Tokattaki Yağıbasan Medresesi Danişmentliler, tarafından yaptırılmıştır. 

B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yapınız. [4’er puan] 

 1. Aşağıdakilerden hangisi sadece medrese bitiren bir öğrencinin yapabileceği bir meslek değildir? 

A) Doktor             B) Kadı             C) Ciltçi            D) Müderris           E) İmam 

 1. Aşağıdakilerden hangisi yaygın eğitim kurumlarından birisi değildir? 

A) Cami             B) Tekke            C) Zaviye             D) Rüştiye               E) Dergah

 1.    I. Sabuncuoğlu Şerafettin

II. İbn-i Sina

            III. Ebussuud Efendi

Yukarıdakilerden hangisi öncelikli olarak tıp alanında çalışmalar yapan bilim adamlarındandır?

A) Yalnız I             B) Yalnız II              C) Yalnız III                 D) I ve II               E) I, II ve III

 1. Osmanlı Devleti’nde ilköğretimin sıbyan, ibtidai ve rüştiye şeklinde düzenlenerek ülke genelinde yaygınlaştırılmaya çalışılan dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Lale            B) Meşrutiyet     C) Köprülüler              D) III. Selim           E) Tanzimat

 1. Azınlıklara özel okul açma izni aşağıdakilerden hangisi ile verilmiştir?

A) Maarif-i Umumiye Nizamnamesi

B) Kanuni Esasi

C) Tanzimat Fermanı

D) Tevhid-i Tedrisat Kanunu

E) Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun  

C. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. [10’ar puan] 

 1. Örgün eğitim nedir? Osmanlı Devletinde görülen örgün eğitim kurumlarından ikisini yazınız. 

Düzenli bir biçimde yapılan, öğrencilerin belirlenen zaman ve mekânlarda derslere katılmasının gerektiği eğitim türüdür. 

Örnek: Sıbyan Mektebi

Saray Eğitimi

Medreseler 

 1. 1 Kasım 1928’de yapılan inkılâp hangisidir?

Harf İnkılâbı

Arap alfabesinden Latin alfabesine geçilmiştir. 

 1. Nizamiye Medreselerinin açılma nedenleri nelerdir? Yazınız.

Devlet memuru yetiştirmek, eğitimi daha plan ve programlı hale getirmek ve Batınilik ile mücadele etmek.

 1. Ahmet Cevdet Paşa kimdir? En az iki madde yazınız.

Ahmet Cevdet Paşa, 19. Yüzyılda yaşamış tarih ve hukukçudur.

Mecelle’nin hazırlanmasında katkıları olmuştur.

Tarih’i Cevdet isimli tarih ve Kısas-ı Enbiya peygamberler tarihi kitabı vardır.

     5. Türk-İslam devletlerinde şehzade eğitimi hakkında kısaca bilgi veriniz. 

Şehzadeler belirli yaşa kadar sarayda eğitim alıp daha sonra yönetimde tecrübe kazanmak için illere vali olarak atanmışlardır. Yanlarına ise atabey ismi verilen hocalar verilmiştir. Bu şekilde eğitim hayatları sürdürülmüştür.

Soruları görmek için tıklayınız.

Yasal Uyarı: İzinsiz kullanımı ve yayımlanması yasaktır. Yasağa uymayanlar için hukuki işlem yapılacaktır.Bir Cevap Yazın