Son Yazılar
Home / Yazılı Sınav Örnekleri / 11. Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Cevap Anahtarı

11. Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Cevap Anahtarı

CEVAP ANAHTARI (ORTA ZORLUK)

Soruları görmek için bu bağlantıyı tıklayınız.

A-) Aşağıdaki soruları kısaca cevaplayınız. (5*4=20 puan)

 1. Hükümdar ile hükümet ve halk arasındaki ilişkileri yürüten memura ne isim verilir?

Cevap:  HACİP

 1. İlk Türk devletlerinde devleti yönetme yetkisinin Tanrı tarafından verildiğine inanılmıştır. Bu inanışa ne isim verilir?

Cevap:  KUT İNANCI

 1. Osmanlı devlet teşkilatında mali işlerden sorumlu olan divan üyesi kimdir?

Cevap: DEFTERDAR

 1. Han, Hakan, Yabgu, İlteber, İdukut, Şanyü gibi hükümdar unvanları hangi devletlerde görülür?

Cevap: İLK TÜRK DEVLETLERİNDE(ASYA HUNLARI, GÖKTÜRKLER, UYGURLAR)

 1. Türk- İslam Devletlerinde hükümdarlara halife tarafından hükümdarlık alametleri olarak tıraz ve hilat gönderilmiştir. Bunları gönderen halifeler hangi devletin başkanıdır?

Cevap: ABBASİ

 B-) Aşağıdaki İslam ordusunda askerlik yapmış kişiler size geçmişleriyle ilgili bilgi vermektedir. Bu kişilerin hangi askeri sistemden geldiklerini yazınız. (3*4=12 puan)

 

Bilgi

Hangi Sistem

Ali: Savaşta esir düştükten sonra padişahı koruyan askeri sınıfta görev aldım. GULAM SİSTEMİ
Mehmet: Ailem Hristiyandı. Ailemin 3. Erkek çocuğuyum, ailemin de rızasıyla devlete verildim. Yeniçeri Ocağında askerim. DEVŞİRME SİSTEMİ
Serkan:  Rüştü Paşa’ya verilen topraklarda atlı asker olarak yetiştirildim. II. Kosova Savaşında savaşa katılmak üzere İstanbul’a çağrıldık. TIMAR SİSTEMİ

C-) Aşağıdaki ifadelerin doğru veya yanlış olduklarını belirtiniz. (5*4=20 puan)

İfadeler

Doğru/Yanlış

Yanlışsa Doğrusunu Yazınız

İlk Türk devletlerinde ülkenin doğusunu yöneten kişi yabgudur. YANLIŞ BATISINI YÖNETEN KİŞİDİR, DOĞUSUNU HÜKÜMDAR YÖNETİR.
Divan’da 19.yüzyılda yapılan değişiklikler sonucu Şeyhülislamlık Diyanet İşleri Başkanlığına dönüştürülmüştür. YANLIŞ DİYANET İŞLERİ DEĞİL BAB-I MEŞİHAT DAİRESİ KURULDU.
İkta sistemi ilk kez Osmanlı Devletinde uygulanmıştır. YANLIŞ DAHA ÖNCEKİ DEVLETLERDE DE GÖRÜLÜR.
Selçuklularda meliklerin yanlarında muhtesip adı verilen hocalar bulunmuştur. YANLIŞ ATABEYDİR.
Selçuklularda askeri işlerden sorumlu olan divan Divan-ı Arz’dır. DOĞRU  

D-) Aşağıdaki soruları doğru bir şekilde cevaplayınız. (4*12=48 puan)

 1.  Mahmut Döneminde devlet teşkilatında yapılan değişiklikleri yazınız.

 Cevap:

 • Devlet memurları iç ve dış olmak üzere ikiye ayrıldı.
 • Devlet memurlarına hazineden maaş verilmeye başlandı.
 • Heyet-i Vükela kuruldu.
 • Divan kaldırıldı.
 • Devlet memurlarının pantolon ve fes giymesi zorunlu hale getirildi.
 1. Mebusan ve Ayan Meclisi arasındaki farkları yazınız.

Cevap:

Mebusan Meclisi

 • Padişah gerektiğinde meclisi fesh edebilirdi.
 • Üyeleri halk tarafından her elli bin erkek nüfusa bir temsilci gelecek biçimde bir seçim belirlendi.
 • Bu meclise gelenler vilayet meclislerinin üyeleriydi.
 • Çalışmalarını açık oturumlarda yürütürlerdi.

Ayan Meclisi

 • Çalışmalarını kapalı oturumlarda yürütürdü.
 • Üyeleri padişah taraflından seçilir ve ömür boyu görevde kalırlardı.
 • Üye sayısı Mebusan Meclisi üyelerinin üçte birini aşamazdı.
 • Önemli görevler yapmış bürokratlarla birkaç ulema sınıf üyesinden oluşmaktaydı. 
 1. 1921 Anayasasının genel özelliklerini yazınız.

 Cevap:

 • Savaş dönemi anayasasıdır.
 • 24 maddelik kısa bir anayasadır.
 • Meclis hükümeti sistemi vardır. Yani hükümet üyelerini meclis seçer herhangi bir parti yoktur.
 • Güçler birliği ilkesi görülür.
 • Temel hak ve özgürlüklere yer vermemiştir. 
 1. 1909 yılında Kanunu Esasi’de yapılan değişiklikler yasama alanında ne gibi değişikler getirmiştir? Yazınız.

Cevap:

 • Bakanlar kurulu padişahtan ayrılarak meclise bağlı oldu.
 • Milli iradenin yetkisi Meclis-i Mebusan’ın yetkisi arttırıldı.
 • Yapılan değişiklikler kanun teklifinde padişahtan izin alma zorunluluğunu ortadan kaldırıldı.
 • Padişahın meclis feshetme etkisi elinden alındı. İzin alma zorunluluğu getirildi. Ayan meclisi tarafından yapılır oldu.
 • Padişahın aldığı kararlar başbakan ve bakanlar tarafından imzalanması gerektiği getirildi.
 • Parti kurma hakkı verilmiştir. Kendisini mecliste temsil etmek isteyen kişiler belli bir grupların desteğini almaları gerekmektedir.
 • Padişahın emri yürürlüğe girerken meclisin onayı gerektirildi. Yapılacak antlaşmalarda padişahın tek başına karar alma yetkisi elinden alınmıştır.

11. Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Cevap Anahtarı ile ilgili yazımız hakkındaki görüşlerinizi veya sorularınızı yorum kısmından bize yazabilirsiniz.

9. Sınıf Tarih Dersi Yazılı Sınav Örnekleri
10. Sınıf Tarih Dersi Yazılı Sınav Örnekleri
11. Sınıf Tarih Dersi Yazılı Sınav Örnekleri
11. Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Dersi Dersi Yazılı Sınav Örnekleri
12. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Yazılı Sınav Örnekleri
12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi Yazılı Sınav Örnekleri

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazıların/içeriklerin tüm hakları “tarihyolu.com” aittir. Kaynak gösterilse dahi yazının/içeriğin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan yazının bir bölümü, alıntılanan yazıya/içeriğe aktif link verilerek kullanılabilir.

Bir Cevap Yazın