Son Yazılar
Home / Yazılı Sınav Örnekleri / 11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi 1. Dönem 2. Yazılı

11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi 1. Dönem 2. Yazılı

A- Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

S–1- Osmanlı toplum yapısında yönetilenlere verilen genel ad aşağıdakilerden hangisidir? (5 Puan)

A) Millet

B) Cemaat

C) Gayrimüslim

D) Milleti sadıka

E) Reaya

S–2- Orta Asya Türk devletlerinde ailelerin birleşmesiyle aşağıdakilerden hangisi meydana gelmiştir? (5 Puan)

A) Budun

B) Urug

C) Halk

D) Boy

E) İl

S–3- Tarihte Türkler atı ehlileştirip günlük yaşantılarının her alanında faydalanmışlardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu gelişmenin sonuçları arasında yer almaz? (5 Puan)

A) Uzak bölgelere göç etmeleri

B) Atın toplumsal yaşayışı kolaylaştırması

C) Yerleşik hayata geçmeleri

D) Savaşlarda üstünlük sağlamaları

E) At kültürünün başka toplumlar tarafından öğrenilmesi

S–4- Mahmut’un “Uyruğumdaki Müslümanları camide, Hristiyanları kilisede, Musevileri de havrada tanımak isterim.” sözüyle nasıl bir uygulamadan yana olduğu söylenebilir? (5 Puan)

A)İslamiyet temeline dayanan devlet düzenini değiştirme

B)Din kurallarına, kanunlardan daha çok önem verme

C)Halkını, din ve kültür yönünden birleştirme

D)Halk arasında din farkı gözetmeme

E)Azınlıklara özel haklar verme

S–5-  Osmanlı Devleti’nde olağan üstü hallerde  alınan vergiye ne ad verilir? (5 Puan)

A) Çiftbozan

B) Öşür

C) Avarız

D) Haraç

E) Cizye

S–6-  Osmanlı toplum yapısına göre aşağıdaki meslek ve sınıf eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? (5 Puan)

A) Vezir-seyfiyye

B) Kadı-seyfiye

C) Nişancı-kalemiye

D) İmam – ilmiye

E) Yeniçeri – seyfiye

S–7- Aşağıdaki kavramları açıklayınız? (2 şer puan)

a- Balbal

b- Öğ

c- Yuğ

d- Uçmağ

e- Yargu

S-8- İlk Türk Devletlerinde evlenme ve adetleri  hakkında bilgi veriniz? (15 Puan)

S-9- Sarayın bölümlerini yazınız? (10 Puan)

S–10- Aşağıdaki kelimeleri ve anlamlarını eşleştirerek parantez içinde gösteriniz (2’şer puan)

a-Oguş   /        b-1935   /      c-Reaya / d-Orun / e-Ülüş / g-Seyfiyye / h-Nevbet

  1-Töreye göre toplantılarda her boyun oturacak yeri (      )

  2-Osmanlı toplumunda yönetim görevinde bulunan askerî zümre (      )

  3-Türk-İslam devletlerinde sarayların önünde günde beş defa çalınan davul.(      )

   4-Türk kadınının milletvekili olarak meclise girdiği yıl (      )

    5-Osmanlı’da yönetilen kesime verilen isim  (      )

B-Aşağıdaki boşlukları uygun kelimeler ile doldurunuz.    (3’er puan)

1- İlk  Türklerde halkın büyük bölümü tarafından…………………inancı kabul edilmişti.

2- İlk Türk mutasavvıfı ………….  ……………dir

3- Osmanlı Devleti’nde toplumların din ve mezhep esasına göre yönetilmesine……………… sistemi denilmektedir.

4- Osmanlı Devleti’nde iskân, şehircilik, eğitim ve kültür faaliyetleri aracılığı ……………ile yapılırdı.

5- Türk-islam devletlerinde sarayların önünde günde beş defa ……………vurulurdu.

 C-Aşağıdaki önermeleri Doğru(D) Yanlış(Y) şeklinde değerlendiriniz. (2’şer puan)

1- (      ) İlk Türklerde Gök Tanrı inancının dışında başka inanç yoktur.

2- (   ) 1924 Anayasası’na göre Türkiye’de yaşayan herkes din ve ırk farkı gözetmeksizin “vatandaş” olarak tanımlanmıştı.

3- (      )  Büyük Selçuklularda ordu mensuplarının davaları kadıleşker tarafından görülüyordu.

4- (      ) Türkiye Selçuklularında örfi yargıya Emir-i Dad adı verilirdi.

5- (      ) II. Mahmut Döneminde, adalet işlerine bakmak için Nezaret-i Deavi Kuruldu.

 NOT: Puanlamalar soruların yanında yazmaktadır.


>>>CEVAP ANAHTARI<<<

A- Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

S–1- Osmanlı toplum yapısında yönetilenlere verilen genel ad aşağıdakilerden hangisidir? (5 Puan)

A) Millet

B) Cemaat

C) Gayrimüslim

D) Milleti sadıka

E) Reaya

S–2- Orta Asya Türk devletlerinde ailelerin birleşmesiyle aşağıdakilerden hangisi meydana gelmiştir? (5 Puan)

A) Budun

B) Urug

C) Halk

D) Boy

E) İl

S–3- Tarihte Türkler atı ehlileştirip günlük yaşantılarının her alanında faydalanmışlardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu gelişmenin sonuçları arasında yer almaz? (5 Puan)

A) Uzak bölgelere göç etmeleri

B) Atın toplumsal yaşayışı kolaylaştırması

C) Yerleşik hayata geçmeleri

D) Savaşlarda üstünlük sağlamaları

E) At kültürünün başka toplumlar tarafından öğrenilmesi

S–4- II. Mahmut’un “Uyruğumdaki Müslümanları camide, Hristiyanları kilisede, Musevileri de havrada tanımak isterim.” sözüyle nasıl bir uygulamadan yana olduğu söylenebilir? (5 Puan)

A)İslamiyet temeline dayanan devlet düzenini değiştirme

B)Din kurallarına, kanunlardan daha çok önem verme

C)Halkını, din ve kültür yönünden birleştirme

D)Halk arasında din farkı gözetmeme

E)Azınlıklara özel haklar verme

S–5-  Osmanlı Devleti’nde olağan üstü hallerde  alınan vergiye ne ad verilir? (5 Puan)

A) Çiftbozan

B) Öşür

C) Avarız

D) Haraç

E) Cizye

S–6-  Osmanlı toplum yapısına göre aşağıdaki meslek ve sınıf eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? (5 Puan)

A) Vezir-seyfiyye

B) Kadı-seyfiye

C) Nişancı-kalemiye

D) İmam – ilmiye

E) Yeniçeri – seyfiye

S–7- Aşağıdaki kavramları açıklayınız? (2 şer puan)

a- Balbal – Mezar Taşı

b- Öğ – Anne

c- Yuğ – Cenaze töreni

d- Uçmağ – Cennet

e- Yargu – Mahkeme başkanı

S-8- İlk Türk Devletlerinde evlenme ve adetleri  hakkında bilgi veriniz? (15 Puan)

Söz kesme de evliliğin bir aşamasıdır. Geleneklerine bağlı olan Türkler söz kesme merasimini at üzerinde yapmaktaydılar. İki tarafın aileleri at üzerinde görüşme yerine geliyordu. Kız bir rızalık sembolü göstererek isteğini belirtebiliyordu. Bu genellikle mendildi.

Dede Korkut hikâyelerinde söz kesiminde erkeğin kıza kendi yüzüğünü çıkarıp verdiğini, kızında düğünde giymesi için erkeğe kendi diktiği kırmızı kumaştan bir kaftan verirdi.  Söz ve nişandan geri dönüş vardı. Bazı hallerde bunun bozulması mümkündü.

Türklerde aile içerisindeki oğulların her biri evlenmeleri ile birlikte yeni bir ev meydana getirirdi. Yeni evlenen gençlerin çadırına ak ev – ak çadır denilmekte idi. Yalnızca ailenin en küçük oğlu baba ocağının devamından mesuldü. O evlendiğinde dahi baba evinde kalırdı.

S-9- Osmanlı Devletinde sarayın bölümlerini yazınız? (10 Puan)

Enderun-Harem-Birun

S–10- Aşağıdaki kelimeleri ve anlamlarını eşleştirerek parantez içinde gösteriniz (2’şer puan)

a-Oguş   /        b-1935   /      c-Reaya / d-Orun / e-Ülüş / g-Seyfiyye / h-Nevbet / ı-1926

  1-Töreye göre toplantılarda her boyun oturacak yeri ( e )

  2-Osmanlı toplumunda yönetim görevinde bulunan askerî zümre ( g )

  3-Türk-İslam devletlerinde sarayların önünde günde beş defa çalınan davul.( )

   4-Türk kadınının milletvekili olarak meclise girdiği yıl ( b )

    5-Osmanlı’da yönetilen kesime verilen isim  ( c )

B-Aşağıdaki boşlukları uygun kelimeler ile doldurunuz.    (3’er puan)

1- İlk  Türklerde halkın büyük bölümü tarafından Gök Tanrı inancı kabul edilmişti.

2- İlk Türk mutasavvıfı Hoca Ahmet Yesevi’dir

3- Osmanlı Devleti’nde toplumların din ve mezhep esasına göre yönetilmesine millet sistemi denilmektedir.

4- Osmanlı Devleti’nde iskân, şehircilik, eğitim ve kültür faaliyetleri vakıflar aracılığı  ile yapılırdı.

5- Türk-islam devletlerinde sarayların önünde günde beş defa  nevbet vurulurdu.

 C-Aşağıdaki önermeleri Doğru(D) Yanlış(Y) şeklinde değerlendiriniz. (2’şer puan)

1- ( Y ) İlk Türklerde Gök Tanrı inancının dışında başka inanç yoktur.

2- ( D ) 1924 Anayasası’na göre Türkiye’de yaşayan herkes din ve ırk farkı gözetmeksizin “vatandaş” olarak tanımlanmıştı.

3- (  D  )  Büyük Selçuklularda ordu mensuplarının davaları kadıleşker tarafından görülüyordu.

4- (  D ) Türkiye Selçuklularında örfi yargıya Emir-i Dad adı verilirdi.

5- ( Y ) II. Mahmut Döneminde, adalet işlerine bakmak için Nezaret-i Deavi Kuruldu. 

NOT: Puanlamalar soruların yanında yazmaktadır.


Yasal Uyarı: Yayınlanan yazıların/içeriklerin tüm hakları “tarihyolu.com” aittir. Kaynak gösterilse dahi yazının/içeriğin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan yazının bir bölümü, alıntılanan yazıya/içeriğe aktif link verilerek kullanılabilir.


4 Yorumlar

  1. cevapları en kısa zamanda yüklerseniz sevinirim. Cevaplar olmadıgında kafa karıstırıcı oluyo.

  2. Talebiniz doğrultusunda cevap anahtarı yüklenmiştir. İyi çalışmalar ve başarılar dileriz.

  3. Emeğinize sağlık. Cevap anahtarına nereden ulaşabilirim?

    • aşağı doğru inerseniz görürsünüz, biraz daha dikkatli olun, adamlar o kadar yazmış, çalışmış siz de armut piş ağzıma düş!

Bir Cevap Yazın