Son Yazılar
Home / Yazılı Sınav Örnekleri / 11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi 1.Dönem 2.Yazılı

11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi 1.Dönem 2.Yazılı

Orta zorluktaki yazılı sınavımızın CEVAP ANAHTARI‘dır.

Soruları görmek için bu bağlantıyı tıklayınız. 

1-) İlk Türk Devletlerinin yaşadıkları coğrafya hakkında bilgi veriniz. Bu coğrafyanın Türk toplumunun yaşayışı üzerindeki etkilerini yazınız.

Cevap: Coğrafya tarihi olayların gelişmesinde önemli bir etkendir. Türklerin ilk yurdu Orta Asya’dır. Orta Asya etrafı dağlarla çevrili geniş düzlüklerden ve yüksek platolardan oluşan geniş bozkırların ve çöllerin bulunduğu bir bölgedir. Altay, Ötüken ve Sayan Dağları bölgenin en önemli dağlarıdır.  Sert Karasal iklimin görüldüğü  Orta Asya’da kışlar soğuk, yazlar sıcak ve kuraktır. Bölge çok az yağış alır. Kışın sıcaklık -50 dereceye kadar düşebilmektedir.

Bu geniş alanda Türkler ilk olarak Altay-Sayan Dağları’nın kuzeybatısı, Tanrı Dağları’nın kuzeyi, Aral Gölü’nün çevresi ve Hazar Denizi’nin doğusu arasında kalan bölgede yaşamışlardır.

 • Bu coğrafyada yaşayan Türkler atlı göçebeya da diğer ismiyle bozkır kültürünü benimsemişlerdir.
 • Bu göçebe hayat sürekli bir yer değiştirme olarak düşünülmemelidir. İki yer arasında olagelmektedir. Yazın otlakların gür olduğu yüksek yaylalara çıkılırken kışın soğukların daha az etkili olduğu vadilere inilmiştir.
 • Göçebe yaşamanın en önemli nedeni, sürelere ot ve su bulma çabasıdır. Dolayısıyla en önemli ekonomik uğraş hayvancılıktır.
 • Bu coğrafi koşullar Türklerin mücadeleci, sert, dayanıklı ve özgürlüklerine düşkün olmasını sağlamıştır.

2-) İlk Türk Devletlerinde aile ve evlenme hakkında bilgi veriniz.

Cevap:

 • Her çadır bir aile kabul edilir.
 • Çekirdek aile tipi yaygındır.
 • Ailenin meskeni çadırdır. Yurt veya keregü denilir. (Taşınabilir)
 • Evlenen çocuklar için başka bir çadır kurulur.
 • Ailenin en küçük erkek çocuğu baba ocağında kalarak o ocağı tüttürmeye devam eder.
 • Kızlara giderken aldıkları çeyiz dışında başka bir miras verilmez.
 • Tek eşlilik yaygındır.
 • Genellikle dışarıdan evlilik yapılır. (exogami)
 • Kadın ve erkek eşittir. Aileyi ilgilendiren her konuda kadının da söz hakkı vardır.
 • Babaya kang; anneye ög denir.
 • Evlilik erkek ve kızın ortak rızasına bağlıydı.
 • Çiftlerin boşanma hakkı vardı.
 • Aile birliğine ihanet edenler ağır şekilde cezalandırılırdı.

3-) Karahanlı ve Gaznelilerde toplumu oluşturan etnik unsurları yazınız.

Cevap: Yönetenler Yönetilenler
Karahanlılar Türk Türk
Gazneliler Türk Türk, İranlı, Arap, Hindu

4-) Osmanlı toplumunda sosyal hareketlilikler hakkında bilgi veriniz.

Cevap: Osmanlı Devletinde toplumu oluşturan sınıf ve zümreler arasındaki geçişlere dikey hareketlilik denilmiştir. Dikey hareketlilik yönetilenlerin yönetici sınıfına geçmesi veya tam tersinin olmasıydı.

Osmanlı toplumunda köylerden şehirlere ya da bir bölgeden başka bir bölgeye göçerek yerleşme şeklinde gerçekleşen nüfus hareketlerine yatay hareketlilik denilmiştir.

5-) Aşağıdaki tabloda Osmanlı toplumu içerisinde yer alan bazı kişiler verilmiştir. Bu kişilerin karşılarına toplum içinde hangi sınıfta yer aldıklarını yazınız. 

Cevap:

Kişiler Hangi Sınıfta Kişiler Hangi Sınıfta
Kaptanıderya

(örnek)

Seyfiye Divan Katipleri Kalemiye
Kazasker Seyfiye Kadılar İlmiye
Şeyhülislam İlmiye Sancak Beyleri Seyfiye
Kapıkulu zabitleri Seyfiye Sadrazam Seyfiye
Müderrisler İlmiye Tımarlı sipahiler Seyfiye
Defterdar Kalemiye

6-) Oğuş, orun, ülüş, kut, yuğ, balbal, şaman, tüz, töre, uçmağ, eşük, kurgan.

Yukarıda bazı tarihi kavramlar verilmiştir. Aşağıda size sorulan sorulara bu kavramları kullanarak cevap veriniz. 

Cevap: 

 • Gök tanrı inancına göre iyi insanların gideceği yer? Uçmağ
 • Toplumsal hayat içinde ayrıcalıklı bir yeri olmayan, ruhlardan haber verdiğine inanılan din adamı? Şaman
 • Türk hükümdarlarının hayatta öldürdükleri düşman sayısınca mezarlarına dikilen taş? Balbal
 • Toplantılarda beylerin oturacakları yerin Oğuz ananesine göre belirlenmesi? Her boyun oturacağı yer? Orun
 • Yönetenler ile yöneticiler arasında karşılıklı görev ve sorumlulukların yer aldığı yazılı olmayan antlaşma? Tüz

 7-) Osmanlı toplumunda evlenme ve mehir hakkında bilgi veriniz.

Cevap:

 • Ailenin temelini töre ve dini kurallar şekillendirmiştir.
 • Tek eşlilik yaygındır.
 • Evlenmek isteyen kişiler kadının huzurunda, şahitlerin önünde evlilik akdini gerçekleştirirler. Köylerde ise imamlar nikâh kıyar.
 • Erkekler evlenen kıza mehirdenilen bir nikâh bedeli verirler.
 • Kadı sicilleri içinde tereke defterleriBu defterlerde ailelerin çocuk sayısı, mirasçıların durumu ve birden fazla evlilik yapıldıysa nedeni yazılır.

8) 1930’lu yıllarda Türk kadınına verilen siyasi haklar nelerdir? Yazınız.

Cevap: 1930- Belediye

1933- Muhtar

1934- Milletvekili

Seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı verilmiştir. 1935’te yapılan milletvekili seçimlerinde 18 kadın milletvekili seçilmiştir.

9-) Aşağıdaki tabloda size verilen bilgilerin doğru/yanlış olduklarını yazınız.

Aşağıdaki ifadelerin doğru veya yanlış olduklarını belirtiniz. (5*4=20 puan) 

Cevap:

İfadeler Doğru/Yanlış Yanlışsa Doğrusunu Yazınız
Osmanlı toplumunda göçebeler hayvan sayısınca devlete “çift vergisi” öderlerdi. Yanlış Adet-i ağnam
Ahi teşkilatının kurucusu Hacı Bektaşı Velidir. Yanlış Ahi Evran
Osmanlı toplumunu oluşturanların din ve mezhep anlayışına göre sınıflandırılmasına ümmet sistemi denir. Yanlış Millet Sistemi
Vakıf müessesi Osmanlı toplum hayatında iskân, istikrar, şehircilik, eğitim, kültür, sosyal hizmet ve ekonomik açılarından önemli rol oynamıştır.

 

Doğru  
Kadı sicilleri içinde tahrir defterleri bulunur. Bu defterlerde ailelerin çocuk sayısı, mirasçıların durumu ve birden fazla evlilik yapıldıysa nedeni yazılır. Yanlış Tereke Defterleri
9. Sınıf Tarih Dersi Yazılı Sınav Örnekleri
10. Sınıf Tarih Dersi Yazılı Sınav Örnekleri
11. Sınıf Tarih Dersi Yazılı Sınav Örnekleri
11. Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Dersi Dersi Yazılı Sınav Örnekleri
12. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Yazılı Sınav Örnekleri
12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi Yazılı Sınav Örnekleri

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazıların/içeriklerin tüm hakları “tarihyolu.com” aittir. Kaynak gösterilse dahi yazının/içeriğin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan yazının bir bölümü, alıntılanan yazıya/içeriğe aktif link verilerek kullanılabilir.

Bir Cevap Yazın