Son Yazılar
Home / Yazılı Sınav Örnekleri / 10. Sınıf Tarih Dersi Telafi Sınavı

10. Sınıf Tarih Dersi Telafi Sınavı

A) Aşağıdaki soruları kısaca cevaplayınız.  (3*15=45 puan)

 1. Yurtdışına seyahat amacıyla çıkan ilk padişah kimdir?
 2. Mahmut Döneminde çıkartılan ilk resmi gazetenin ismi?
 3. 1826 yılında gerçekleşen ve Vakayi Hayriye (Hayırlı Olay) olarak adlandırılan olay?
 4. Osmanlı toplumunda isyan eden ilk azınlık?
 5. Osmanlıdan ayrılarak bağımsızlığını kazanan ilk azınlık toplumu?
 6. Avrupalı devletlerin Fransız İhtilali’nin etkilerinden korunma ve Avrupa’nın neresinde isyan çıkarsa birlikte hareket etmeyi kararlaştırdıkları politika?
 7. Yeniçeriler tarafından öldürülen padişah.
 8. Murat’a devletin içinde bulunduğu durumun nedenlerini ve kötü gidişin durdurulması için alınması gereken önlemler ile ilgili raporlar sunan devlet adamı?
 9. Askerliğin vatan görevi haline getirildiği belge?
 10. Osmanlı Devleti ilk dış borcu aldığı ülke?
 11. Plevne Savunmasını yapan Türk komutanı?
 12. Osmanlı devletinin pazarlarının İngilizlerin kontrolüne geçtiği antlaşma?
 13. Osmanlı Devleti Avrupa Devleti sayıldığı antlaşma?
 14. Türk tarihinin ilk anayasa metni?
 15. Selim Dönemi ıslahatlarına verilen isim?

B) Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

 1. Lale Devri ıslahatlarını yazınız. (10 puan)
 2. Küçük Kaynarca Antlaşmasının önemini yazınız? (10 puan)
 3. 1878 Berlin Antlaşması’nın önemini yazınız? (10 puan)
 4. Tımar sisteminin faydaları nelerdir? (10 puan)

C) Aşağıda verilen ifadeleri eşleştiriniz. İlk sütuna sayıları yazınız. (3*5=15 puan)

KÜÇÜK KAYNARCA 1 Ücretli asker
PANSLAVİZM 2 Yabancı ülkelere verilen ayrıcalıklar
NEFİ 3 Osmanlının batıya açılan penceresi.
SEKBAN 4 Rusya’nın hedefi.
NABİ 5 İlk Matbaa
VERSAY
KAPİTÜLASYON
MERKANTALİZM
İBRAHİM MÜTEFERRİKA
SEFARETNAME

Bir Cevap Yazın