Son Yazılar
Home / Yazılı Sınav Örnekleri / 10. Sınıf Tarih Dersi 2.Dönem 1.Yazılı

10. Sınıf Tarih Dersi 2.Dönem 1.Yazılı

Not: Sorular yeni müfredata uygun olarak hazırlanmıştır. (2018-2019 eğitim-öğretim yılı)

Sorular

1-) İstanbul’un Fethi ile birlikte savaş teknolojisinde ne gibi gelişmeler yaşanmıştır? Bu gelişmelerin Avrupa’daki etkileri hakkında bilgi veriniz. (10 puan)

2-) Tımarlı sipahiler ve kapıkulu askerleri arasındaki farklardan üçünü yazınız. (12 puan)

3-) Devşirme Kanununa göre asker seçiminde dikkat edilen özelliklerden beşini yazınız. (10 puan)

4-) Osmanlı devlet idaresi seyfiye, kalemiye ve ilmiye sınıfı şeklinde birbirini tamamlayan üç bölümden oluşur. Bunlardan kalemiye sınıfında yer alan divan temsilcilerinin görevleri hakkında bilgi veriniz. (10 puan)

5-) 1512 ve 1520 yılları arasında Osmanlı tahtında oturan ve bu süre zarfında Devlet-i Âliye topraklarını üç katı büyüten, Osmanlı padişahları arasında devlet hazinesini en fazla dolduran hükümdar kimdir? Seferleri hakkında bilgi veriniz. (Seferlerin nedenleri, seferlerinin adı, seferlerin sonuçları vb.) (15 puan)

6-) Kanuni Sultan Süleyman bir gün Topkapı Sarayı’nın bahçesinde gezerken ağaçlardan birkaç tanesinin yapraklarının buruştuğunu fark etti. Hemen yanlarına yaklaştı ve eliyle tutup incelemeye başladı. Biraz sonra ağaçların neden buruştuklarını anlamıştı. Karıncalar sarmıştı o güzelim dallarını. Kanuni’nin aklına ağaçları ilaçlatmak geldi ama durumu bir de hocasına sormak istedi. Kanunî şöyle diyordu hocasına:

Meyve ağaçlarını sarınca karınca

Günah var mı karıncayı kırınca?

Hocası Ebussuud  Efendi ise şöyle fetva verdi:

Yarın Hakk’ın divanına varınca

Süleyman’dan hakkın alır karınca.

Yukarıdaki hikâye de bahsi geçen Ebussuud Efendi’nin makamı ve görevleri nedir? (8 puan)

7-) Osmanlı Devleti ve Avusturya Macaristan İmparatorluğu arasında imzalanan 1533 İstanbul Antlaşmasını değerlendiriniz? (10 puan)

😎 Osmanlı’da uygulanan tımar sisteminin faydalarından aşağıdaki tablodaki alanlara birer madde yazınız. (10 puan)

İdari

 

Ekonomik

 

Askeri

 


9-)  Aşağıdaki cümleleri size verilen kelimeler ile eşleştiriniz. (Ali Kuşçu, Kazasker, Süleymaniye, Sahn-ı Seman, Tezhip, Akşemseddin, Hat, Şeriye, Reaya, Nakkaş, Hattat, Mutasavvıf, Defterdar, Makalat, Divan-ı Lügatıt Türk, Divan-ı Hikmet, Tarikat, Köroğlu, Karacaoğlan, İznik, Sadrazam, Vezir, Topkapı, Yıldız) (15 puan)

Osmanlı Devletinde açılan ilk medrese

 

Fatih Sultan Mehmet Döneminde açılan medrese

 

II. Mehmet döneminde yapılan ve devletin 400 yıl yönetildiği saray

 

“Delik demir çıktı mertlik bozuldu” diyen ozan

 

Tasavvuf kolunda mertebe katetmiş kişi

 

Yazıyı estetik ölçülere bağlı kalarak yazma sanatı

 

Padişahın vekili olan kimse

 

Osmanlıda yönetilenlere verilen isim

 

Minyatür sanatçısı

 

Timur’un Devletinde yetişmiş astronomi bilgini

 

Maddetü’l-Hayat isimli eserinde ilk defa bazı hastalıkların, tohum adını verdiği mikroplardan kaynaklandığını ileri süren bilim insanı

 

Kadıların verdiği kararların kaydedildiği defter

 

Osmanlı sınırları içerisinde açılacak olan medreselerin ve medreselerdeki müfredatın belirlenmesiyle görevli divan üyesi

 

Piri Türkistan olarak anılan Hoca Ahmet Yesevi’nin eseri

 

Hacı Bektaş-ı Velinin fikirlerini topladığı eser

 

Cevap anahtarı yakında yayımlanacaktır. Haber alabilmek için e-postanızla abone olabilir veya yorum kısmından bildirimleri açabilirsiniz.

Yasal Uyarı: Öğrencilerimiz derslerinde kullanabilirler. İzinsiz olarak kullanımı ve yayımlanması yasaktır. Yasağa uymayanlar için hukuki işlem yapılacaktır.

Bir Cevap Yazın