Son Yazılar
Home / Yazılı Sınav Örnekleri / 12. Sınıf TC. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1. Dönem 2. Yazılı

12. Sınıf TC. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1. Dönem 2. Yazılı

1. İstanbul hükümeti aşağıdaki gelişmelerden hangisiyle Temsil Heyetini hukuken tanımıştır?

A) Havza Genelgesi

B) Misakımilli

C) Mebusan Meclisinin açılması

D) Amasya Görüşmesi

E) Sivas Kongresi

2.I.Erzurum ve Sivas Kongrelerinin toplanması

II.Kuvayı milliyenin etkinliğinin kaldırılması

III. Ankara’da TBMM’nin açılması

Yukarıdaki yargılardan hangisi Kurtuluş Savaşında ulusal birliği sağlama ve Kurtuluş Savaşını tek elden yönetme amacıyla yapılan çalışmalardan birisi değildir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) Yalnız III

E) II ve III

3. Manda ve himaye fikrine ilk kez nerde karşı çıkılmıştır?

A) Havza Genelgesi

B) Amasya Genelgesi

C) Erzurum Kongresi

D) Amasya Görüşmesi

E) Sivas Kongresi

4. Milli mücadele döneminde alınan aşağıdaki kararlardan hangisiyle yönetim şeklinin değişeceğini gösterir?

 A) Vatanın bütünlüğü tehlikededir.

B) Manda ve himaye kabul edilemez.

C) Milletin geleceğini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.

D) İstanbul hükümeti üzerine aldığı görevi yerine getirememektedir.

E) Azınlıklara ayrıcalık verilemez.

5. I. TBMM 23 Nisan 1920 – 1 Nisan 1923 yılları arasında görev almıştır.

Aşağıdakilerden hangisi I. TBMM’nin özelliklerinden birisi olamaz?

A) Savaş meclisidir.

B) Olağanüstü meclistir.

C) Kurucu meclistir.

D) İhtilalcı meclistir.

E) Kabine sistemini uygulayan meclistir.

6. Lozan Barış Antlaşmasında,

I. Boğazlar

II. Kapitülasyonlar

III.Musul

Hangilerinde kesin çözüm sağlanamamıştır.

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve III

E) I, II ve III

7. Lozan antlaşmasında aşağıdaki verilerden hangisi bağımsızlığımıza ters olarak çözümlenmiştir?

A) Azınlıklar

B) Sınırlar

C) Boğazlar

D) Dış borçlar

E) Kapitülasyonlar

8. I. İnönü savaşının sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Kars Antlaşması

B) Londra Konferansı

C) İstiklal Marşının Kabulü

D) Moskova Antlaşması

E) İsmet Paşa generalliğe yükseltilmiştir.

9. Aşağıdakilerden hangisiyle ilk kez Misakımilli’den taviz verilmiştir?

A) Ankara Ant.

B) Moskova Ant.

C) Sevr Ant.

D) Lozan Ant.

E) Mudanya Ateşkes Ant.

10. Aşağıdakilerden hangisi Amasya Görüşmelerinde Mustafa Kemal’in istekleri arasında yer alan ve son Osmanlı Mebuslar Meclisinde onaylanan karardır?

A) Tekalifi Milliye kararları

B) Anadolu ve Rumeli Müdafai hukuk Cemiyetinin tanınması

C) Misakımilli’nin kabul edilmesi

D) Takriri Sukun Kanunu

E) Hıyaneti Vataniye Kanunu

11. –Çerkez Ethem birlikleri dağıtılmıştır.

– İstiklal Marşımız kabul edilmiştir.

Yukarıdaki başarılar hangi savaşın sonucudur?

A) Sakarya

B) Gediz

C) II. İnönü

D) I. İnönü

E) Başkomutanlık

12. Aşağıdaki yerlerin işgali konusunda İtilaf devletleri arasında görüş ayrılıkları çıkmıştır?

A) Boğazlar

B) Çukurova

C) Trakya

D) Batı Anadolu

E) Antalya

13. Mavri Mira Cemiyeti

Etnik-i Eterya Cemiyeti

Kordos Cemiyeti

Aşağıdakilerden hangisinin Fener Rum Patrikhanesi tarafından yönlendirilen bu kuruluşların faaliyetlerine karşı olduğu söylenemez?

A) Trakya Paşaeli Cem.

B) Hınçak Cem.

C) Reddi İlhak Cem.

D) Kilikya Cem.

E) Milli Kongre Cem.

14.Fransa işgal ettiği topraklardan hangi savaş sonucu çekilmiştir?

A) Sakarya

B) Gediz

C) Başkomutanlık

D) I. İnönü

E) II. İnönü

15. I. Kuvayımilliye birlikleri

İşgalci devletler

III. Azınlıklar

Ulusal cemiyetler yukarıdakilerden hangisine karşı kurulmuştur?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) II ve III

E) Yalnız III

16. Mondros Ateşkesinden sonra işgaller karşısında direnişin ilk başladığı yer neresidir?

A) Mersin

B) İzmir

C) Musul

D) Kütahya

E) Hatay

17. Sivas Kongresinden sonra temsil heyetinin yayın organı olarak çıkarılan gazetenin ismi nedir?

A) Hakimiyeti Milliye

B) Tercümanı Ahval

C) İkdam

D) Tarihten sesler

E İradeyi Miliye

18. Yunan taarruzu karşısında Türk ordusunun Sakarya Nehri’nin doğusuna çekilmesine neden olan gelişme hangisidir?

A) Sakarya

B) Eskişehir Kütahya

C) Başkomutanlık

D) I. İnönü

E) II. İnönü

19. TBMM’nin Misakımilliyi dünyaya duyurduğu gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gümrü Ant.

B) Ankara Ant.

C) Londra Kon.

D) Sivas Kong.

E) Kars Ant.

20. Türkiye’nin Milletler Cemiyetine geç girişi aşağıdaki sorunlardan hangisinin bizim aleyhimize çözümlenmesine sebep olmuştur?

A)Musul

B)Hatay

C)Boğazlar

D)Kapitülasyonlar

E)Kıbrıs

21. Osmanlı Devletinin dış borçları Osmanlı’dan ayrılan devletlere de dış borç çıkarılmıştır.

Bu uygulamanın, Osmanlıdan ayrılan devletlerin aşağıdaki hangi özelliği ile ilgili olduğu savunulabilir?

A) Kredilerden pay almış olmaları

B) Nüfuslarının fazla olması

C) Bağlı beylik statüsünde bulunmaları

D) Tımar uygulanmayan topraklar olmaları

E) Kutsal mekanlara sahip olmaları

22. Aşağıdaki devletlerden hangileri Lozan’a sadece Boğazlar konusunu görüşmek için katılmıştır?

A)İngiltere-Fransa

B)İngiltere-Rusya

C)Sovyet Rusya-Bulgaristan

D)Yugoslavya-Bulgaristan

E)Japonya-Yunanistan

23. Türk Hükümeti Lozan’a giden İsmet Paşadan hangi konularda kesinlikle taviz vermemesini istemiştir?

A)Kapitülasyonlar-Ermeni Yurdu

B)Savaş tazminatı-Azınlıklar

C)Boğazlar-Kapitülasyonlar

D)Ermeni Yurdu-Boğazlar

E)Musul-Ermeni Yurdu

24. Türk tarafının Mudanya’da kazanıp Lozan’da kaybettiği yer neresidir?

A)İstanbul

B)Boğazlar

C)Doğu Trakya

D)Batı Trakya

E)Batum

25. I. Londra Konferansı

II. Lozan Konferansı

III. Moskova Antlaşması

IV. Paris Barış Konferansı

Yukarıdakilerden hangilerine TBMM ve İstanbul Hükümeti beraberce katılmıştır?

A)Yalnız-I

B)Yalnız-II

C)I-II-III

D) II-IV

E)I-III-IV

NOT BAREMİ: Her sorunun doğru cevabı 4 puandır.


Yasal Uyarı: Yayınlanan yazıların/içeriklerin tüm hakları “tarihyolu.com” aittir. Kaynak gösterilse dahi yazının/içeriğin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan yazının bir bölümü, alıntılanan yazıya/içeriğe aktif link verilerek kullanılabilir.

7 Yorumlar

 1. soruların cevaplarına nereden ulaşabiliriz

 2. 1-D 6-C 11-D 16-E 21-A
  2-B 7-C 12-D 17-E 22-C
  3-C 8-A 13-B 18-B 23-A
  4-C 9-B 14-A 19-C 24-B
  5-E 10-C 15-D 20-A 25-A

 3. 24 te hata yok mu biz lozanla boğazları tamamen kaybetmedik

  • Zafer Bey bi hata yoktur Mudanya’da egemenlik hakları bizde lakin Lozanda komisyonda. Yani kazandigimiz bir hakki kaybetmisiz soru bize bunu soruyor.

 4. indirme şansımız yokmu bunları ?????????

Bir Cevap Yazın