Home / 10.Sınıf Tarih / Osmanlıda Vergi Sistemi

Osmanlıda Vergi Sistemi

Osmanlıda Vergi Sistemi nasıldı? Şeri ve örfi vergiler hangileriydi? Bu yazımızda bulabilirsiniz.

Osmanlıda Vergi Sistemi

Osmanlıda Tanzimat’ın ilanına kadar İslam hukukuna göre alınan Şeri vergiler ile Padişahın emri ile konan örfi vergiler alınmıştır. Tanzimat’la beraber herkesten gelirine göre vergi alınması uygulamasına geçilmiştir.

Vergi Sistemi

 Örfi Vergiler                               Şeri Vergiler

Avarız                                             Aşar(Öşür)

Çiftbozan                                        Haraç

Ağnam                                            Cizye

İspençe

Çift Resmi

Bennak

Mücerred

Derbent Resmi

Örfi Vergiler

AVARIZ: Olağanüstü zamanlarda alınır ve doğrudan hazineye aktarılırdı.

ÇİFTBOZAN: Toprağını ve üretimini bırakanlardan alınırdı.

AĞNAM: Hayvanlardan çoğalma zamanında alınırdı (domuz dâhil)

İSPENÇE: Gayrimüslimlerden toprağı kullanma karşılığında alınan vergidir.

ÇİFT RESMİ: Müslümanlardan toprağı kullanma karşılığında alınırdı.

BENNAK: Evliler ve yarım çift toprağı ekenler verirlerdi.

MÜCERRED: Bekâr çiftçilerden ve 20 yaşında babasının yanında kalanlardan alınırdı.

DERBENT RESMİ: Köprü ve geçitlerden alınırdı.

Şeri Vergiler

AŞAR (ÖŞÜR): *Müslüman üreticiden ürün üzerinden alınır. *Oran bölgeden bölgeye farklılık gösterir.

*Ayni ya da nakdi olarak toplanırdı.

*1925 yılında kaldırıldı

HARAÇ: Gayrimüslim üreticiden ürün üzerinden alınır. Oran bölgeden bölgeye farklılık gösterir

Ayni ya da nakdi olarak toplanırdı.

Islahat Fermanıyla kaldırıldı

CİZYE: Gayrimüslimlerden alınan baş vergisidir. Askerlik yapmaya uygun kişilerden alınırdı. Sakat, kadın, çocuk ve papazlardan alınmazdı. Devlet bu vergiyi doğrudan toplardı.

*Islahat Fermanıyla kaldırıldı.

Bir Cevap Yazın