Home / admin (page 55)

admin

OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ (1300 – 1453)

OSMANLI’DA DEVLET ANLAYIŞI Anadolu Selçuklu Devleti döneminde uç beyliği olarak Söğüt ve Domaniç yöresine yerleşip beylik kuran Osmanlılar, kısa süre içinde Anadolu sınırını aşarak, Avrupa’da da egemenlik kuran güçlü bir devlet konumuna geldi. Geniş bir coğrafyaya hâkim olan Osmanlı Devleti, bünyesindeki milletleri ırk, dil, din ayrımı gözetmeksizin yüzyıllarca başarıyla yönetti. …

Devamını Oku

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ GELİŞMELER

2.DÜNYA SAVAŞININ NEDENLERİ  Dünya Savaşından yenik çıkan devletlerin çok ağır antlaşma yapmaları Dünya savaşından sonra yapılan antlaşmaların barışı korumak yerine yenen devletlerinin çıkarını koruması. Özellikle Almanya ile imzalanan Versay antlaşmasından Almanların rahatsız olması. Barışı korumak için yapılan çalışmaların ve Milletler Cemiyeti’nin yetersiz kalması Almanya, İtalya ve Japonya’nın saldırgan tutumları. Dünya savaşından sonra …

Devamını Oku

12. SINIF ÇTDT 1. DÖNEM 1. YAZILI

A- Aşağıdaki soruları cevaplayınız. S–1- I.Dünya Savaşının sonunda barışı korumak için yapılan çalışmaları maddeler halinde yazınız. (10 puan) S–2-II. Dünya Savaşının Türkiye’ye etkileri neler olmuştur? Yazınız. (10 puan) S–3- 1929 Ekonomik Krizinin nedenleri nelerdir? (10 puan) S–4- I. Dünya savaşı sonunda ittifak devletleri ile imzalanan anlaşmaları yazınız.(10 puan) a-Osmanlı – …

Devamını Oku

12. SINIF ÇTDT 1. DÖNEM 1. YAZILI

A- Aşağıdaki soruları cevaplayınız. S–1- I.Dünya Savaşının sonunda barışı korumak için yapılan çalışmaları maddeler halinde yazınız. (10 puan) S–2-II. Dünya Savaşının Türkiye’ye etkileri neler olmuştur? 5 madde yazınız. (10 puan) S–3- 1929 Ekonomik Krizinde Türkiye’nin aldığı önlemler nelerdir? (10 puan) S–4- İkinci Dünya Savaşı’nın sonuçlarından beş tanesini yazınız.(10 puan) S–5- …

Devamını Oku

12. SINIF TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI

S–1- Paris Barış Konferansı ne amaçla toplanmıştır? (10 puan) S–2- M. Kemal’in okuduğu okulları yazınız. (10 puan) S–3- Aşağıda I. Dünya Savaşı sonrası yapılan barış antlaşmaları ve bu antlaşmaları imzalayan devletler verilmiştir. Doğru eşleştirmeyi yapınız? (10 puan) Versay Antlaşması-                 (      ) Sevr Antlaşması –                   (      ) Triyanon Antlaşması  –    …

Devamını Oku

9. SINIF DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI 1. DÖNEM 1. YAZILI

SORULAR [ Onurlu – Önyargılı – Eşit – Evrensel – Onuru – Hak – Yaşam Hakkına – Sorumluluk – Akıl ve Mantığa –Kamu Yararı ] Yukarıdaki kelimeleri aşağıdaki boşluklara uygun şekilde doldurunuz. 1-İnsan ………………………..kişinin haysiyeti, özsaygısı, kendine saygı duyması ve başkalarını da kendine saygılı kılması olarak anlaşılmaktadır. 2-Bütün insanlar özgür, …

Devamını Oku

11. SINIF TARİH DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI

 A- Aşağıdaki soruları cevaplayınız.  S–1- Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk hükümdarlık sembollerinden biri değildir? (5 Puan) A) Hutbe okutmak B) Toy düzenlemek C) Otağ D) Davul E) Tuğ  S–2-Aşağıdakilerden hangisi devleti oluşturan unsurlardan biri değildir? (5 Puan) A) Bağımsızlık B) Ülke C) Demokrasi D) Teşkilatlanma E) Millet  S–3- Aşağıdakilerden hangisi II. …

Devamını Oku

10. SINIF TARİH DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI

B Grubu A Grubu için tıklayınız. A- Aşağıdaki soruları cevaplayınız.  S–1-   Yeniçeri Askerlerinin özelliklerinden 5 tanesini yazınız. (10 puan)  a-  b-  c-  d-  e-  S–2-–Aşağıdaki eşleştirmeleri yapınız. (2 şer puan)  Koyunhisar Savaşı Edirne-Segedin anlaşması Bulgaristan’ın tamamen alınması  I.Kosova Savaşı  Maltepe savaşı  Fetret devrinin sona ermesi  1- Osman Bey      2-  Orhan …

Devamını Oku