Home / admin (page 5)

admin

YAKINDOĞU’DA KURULAN DİĞER DEVLETLER

Bu yazımızda geçen başlıklar; Fatimiler, Moğollar, Timur İmparatorluğu, Akkoyunlular, Karakoyunlular FATIMİLER (909 – 1171) Tunus merkezli kurulan bu devlet, 969’da Akşitleri yıkarak Mısır’a egemen olmuştur.İslam dünyasında saygınlık kazanmak için Hz. Ali’nin eşi Hz. Fatıma’nın soyundan geldiklerini iddia etmişlerdir.Şii     karakterli     olan     bu     devlet     Mısır’da Dar’ül-Hikme adlı medreseyi açmıştır. Fatımiler, Abbasi Halifeliğini …

Devamını Oku

Onur Kurulu Yıl Sonu Raporları

Onur Kurulunda görevli öğretmenlerin sene sonu yapması gereken işlemleri ve formları bu yazımızda bulabilirsiniz. 1- Aşağıdaki örneği verilen dilekçeler sınıf rehber öğretmenlerine dağıtılır. ……………………………………………………………….. LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ (Onur Kurulu Başkanlığına) Aşağıda sınıf, numara ve isimleri yazılı öğrencilerin, karşılarına belirttiğim nedenlerden dolayı Onur Belgesi ile ödüllendirilmesini istiyorum. Gereğini bilgilerinize arz ederim.                 …

Devamını Oku

Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922)

Millî Mücadele yıllarında hem İstanbul Hükûmeti’nin hem de Ankara’da TBMM Hükûmeti’nin olması, ülke yönetiminde ikilik oluşturmuştu. Millî Mücadele yıllarında öncelikle vatanın kurtarılması amaçlandığından, bu meselenin çözümü kesin zaferin kazanılmasından sonraya bırakılmıştı. 23 Nisan 1920’de I. BMM’nin açılması ile “Ulus egemenliğine dayalı yeni bir devlet kurulmuştu” Hazırladığı 1921 Anayasa’sında (Teşkilat-ı Esasiye …

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılı (Test)

1.Karahanlı Devleti’nde, İslamiyet’i resmî din olarak ka­bul eden ve Abdülkerim ismini alan hükümdar aşağı­dakilerden hangisidir? A) Satuk Buğra Han B) Bilge Kül Kadir Han C) Arslan Karahan D) Yusuf Kadir Han E) Arslan Bazır Han  2. Aşağıdakilerden hangisi 960 yılında Karahanlı Devleti’nin hâkim olduğu yerlerde İslamiyet’i kabul eden Türk boylarından …

Devamını Oku

10. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 2.Yazılı

1.Kanuni Devri’nde “Osmanlı Devleti’nin sınırları, Kuzey Afrika’da bazı bölgelerin alınması ile genişlemiştir.” di­yen bir tarihçi bu iddiasına; I. Kıbrıs, II. Trablusgarp, III. Cezayir yerlerinden hangilerini örnek gösteremez? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III.  D) I ve II.   E) I, II ve III. 2. 1538 tarihli Preveze Deniz …

Devamını Oku

11. Sınıf Tarih Dersi 2.Dönem 2.Yazılı(2018-2019)

1.I.Ham Madde II. Pazar III. Ucuz İş Gücü Emperyalist batılı devletler yukarıdaki hangi ihtiyaçlarını karşılamak için sömürgelerini kullanmışlardır? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) I ve II. E) I, II ve III. 2. Aşağıdakilerden hangisi XIX. yüzyılda Osmanlı Devletinde kamuoyunun oluşmasında en etkili araç olmuştur? A) …

Devamını Oku

12. Sınıf İnkılap Tarihi 2. Dönem 2.Yazılı

– SSCB’nin son lideridir. Hayata geçirdiği Glasnost ve Perestroika programları ile devlet yapısını yeniden düzenlemeyi hedeflemiştir. Hakkında bigi verilen Rus devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir? A) Mihail Gorbaçov B) Boris Yeltsin C) Nikita Kuruchev D) Leonid Brejnev E) Yuri Antropov Yugoslavya iç savaşı sırasında Sırp Cumhuriyet Ordusunun, Ratko Mladiç komutasında Bosnalı …

Devamını Oku

Osmanlıda Vergi Sistemi

Osmanlıda Vergi Sistemi nasıldı? Şeri ve örfi vergiler hangileriydi? Bu yazımızda bulabilirsiniz. Osmanlıda Vergi Sistemi Osmanlıda Tanzimat’ın ilanına kadar İslam hukukuna göre alınan Şeri vergiler ile Padişahın emri ile konan örfi vergiler alınmıştır. Tanzimat’la beraber herkesten gelirine göre vergi alınması uygulamasına geçilmiştir. Vergi Sistemi  Örfi Vergiler                               Şeri Vergiler Avarız                                             Aşar(Öşür) Çiftbozan                                        …

Devamını Oku