Son Yazılar
Home / admin (Sayfa 5)

admin

Türklerin İslamiyeti Kabulü ve Anadolu’ya Yerleşmesi Soruları

Kategori: Soru-Cevap Test ve İçerik Hakkında:  9. Sınıf Türklerin İslamiyeti Kabulü ve Anadolu’ya Yerleşmesi konusuna göre hazırlanan iki seçenekli test(Hangisi) beş seçenekli test(Test) ve Doğru Yanlış soruları ve cevapları bulunmaktadır. Test Toplam Soru / Süre: 10 soru/10 dakika Hangisi Toplam Soru / Süre: 20 soru/10 dakika Doğru Yanlış Toplam Soru / Süre: 20 soru/10 dakika Not: www.tarihyolu.com tarih …

Daha Fazla Oku

İlk Türk Devlet ve Topluluklarında Kültür ve Uygarlık Soru ve Cevapları

Kategori: Soru-Cevap Test ve İçerik Hakkında:  9. Sınıf Tarih Dersi İlk ve Orta Çağlarda Avrasya ünitesi İlk Türk Devlet ve Topluluklarında Kültür ve Uygarlık konularına  göre hazırlanan iki seçenekli test(Hangisi) beş seçenekli test(Test) ve Doğru Yanlış soruları ve cevapları bulunmaktadır. TEST Toplam Soru / Süre: 10 soru/10 dakika HANGİSİ Toplam Soru / Süre: 20 soru/10 dakika BOŞLUK DOLDURMA Toplam Soru …

Daha Fazla Oku

İslam Medeniyetinin Doğuşu Kavramlar

KAVRAMLAR Cahiliye Dönemi: Arap toplumunda İslamiyet’ten önceki dönemlerde bedeviliğin yaygın olması, insanların medeniyet bakımından geri kalmaları, kadınların toplum içinde bir değerinin olmaması, putlara tapınılması, aileler arasında kan davalarının görülmesi, bilgisizlik ve cehaletin olması, köleciliğin yaygın olması gibi nedenlerden dolayı bu döneme verilen addır. Bu dönemin Cahiliye Dönemi olarak adlandırılmasında insanların …

Daha Fazla Oku

9. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 2. Yazılı (Yeni Müfredata Göre)

Test Soruları (5’er puan)  1.Türklerin İslam Devleti içerisinde valilik, komutanlık gibi görevlere getirilmesi ve Türkler için Avasım ve Samarra şehirlerinin kurulması aşağıdakilerden hangisinin döneminde gerçekleşmiştir? a) Hz. Muhammed b) Hz. Ali c) Emeviler d) Abbasiler e) Hz. Osman 2. Ünlü İspanyol yazar Cervantes‘in Endülüs Emevileri için söylediği “İspanya’ya doğru düşünceyi ve bilimi öğreten …

Daha Fazla Oku

40 Soruda İslam Tarihi

A-) Aşağıdaki test sorularını cevaplayınız. 1.Aşağıdakilerden hangisi halifelik makamını elinde bulunduran kişi veya hanedanlardan birisi değildir? a) Emeviler b)Abbasiler c)Memlükler d)Osmanlılar e)Hz. Osman 2. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ömer döneminde fethedilen yerlerden birisi değildir? a)Suriye b)Kudüs c)İran d)Mısır e)Fas 3. Aşağıdaki yerlerden hangisi Müslümanların Kuzey Afrika’da fethettiği yerlerden ilkidir? a)Fas b)Tunus …

Daha Fazla Oku

Kut’ül Amare Zaferi

Kut’ül Amare kuşatması, 29 Nisan 1916’da Irak Cephesinde Osmanlı ordusunun galibiyetiyle sonuçlanan I. Dünya Savaşı’nın cephelerinden birisidir. 11 Kasım 1914’te Birinci Dünya Savaşı’na giren Osmanlı Devleti’nin savaştığı cephelerden biri, İngilizlere karşı oluşturulan Irak cephesidir. Hindistan’a giden denizyolunun güvenliğini sağlamak ve Mezopotamya’daki petrol arazilerini ele geçirmek için İngilizler 24 Kasım 1914’te …

Daha Fazla Oku

Sancağa Çıkma

ŞEHZADELERİN SANCAĞA ÇIKMA UYGULAMASI Osmanlı klasik döneminde (Kuruluştan 1699’a kadar) taşra yönetim sistemi köy, kaza, sancak ve eyaletlerden oluşmaktaydı. Sancak eyaletten sonra en büyük yönetim birimiydi.  Osmanlı şehzadeler, belli bir yaşa gelince tecrübe kazanmak için sancaklara (illere vali olarak) gönderilirdi. Şehzadelere bu görevlerinde, lala adı verilen bilgili ve deneyimli kişiler yardımcı olurdu. Osmanlı Devletinin …

Daha Fazla Oku

9. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1.Yazılı (2019 Yeni Müfredata Uygun)

SORULAR Tanım: İslamiyet öncesi Türk devletlerinde hükümdara Gök Tanrı tarafından verildiğine inanılan ülkeyi yönetme yetkisine kut denirdi. Soru: Kut inancının Türk devletleri üzerinde nasıl etkisi olmuştur? Yazınız. Bilgi: Türklerin ilk yurdu, anayurdu olan Orta Asya etrafı dağlarla çevrili yüksek platolardan oluşmaktaydı. Soru: Sert karasal iklimin hüküm sürdüğü bu coğrafya Türklerin …

Daha Fazla Oku