Home / admin (page 46)

admin

II. Bayezit Dönemi (1481-1512)

Cem Sultan Olayı Fatih’in ölümü sonrası Osmanlı yönetimi büyük bir buhran yaşadı. Türk asıllı devlet adamları Şehzade Cem’in padişah olmasını isterken, devşirme kökenli devlet adamları Bayezit’in tahta geçmesini istemişlerdir. Şehzade Cem’e babasının ölümünü bildirmek üzere giden haberciler yolda öldürülmüştür. Amasya sancağında oturan Bayezit İstanbul’a gelerek tahta oturmuştur. Şehzade Cem, ağabeyinin …

Devamını Oku

Türk Adının Anlamı

Türk adının anlamı konusunda günümüze kadar birçok araştırma yapılmıştır. Türk adı, Uygur metinlerinde “güç, kuvvet”, Kaşgarlı Mahmut’a göre “olgunluk çağı”, Çin kaynaklarında “miğfer” , Ziya Gökalp ise Türk adının “türeli (töreli), kanun nizam sahibi”, Macar dil bilimci Wambery’e göre törümek, türemek(yaratılmak, dünyaya gelmek, çoğalmak) Doerfer ise devlete bağlı halk, Orhun Anıtlarında …

Devamını Oku

12. Sınıf TC. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1. Dönem 2. Yazılı

1. İstanbul hükümeti aşağıdaki gelişmelerden hangisiyle Temsil Heyetini hukuken tanımıştır? A) Havza Genelgesi B) Misakımilli C) Mebusan Meclisinin açılması D) Amasya Görüşmesi E) Sivas Kongresi 2.I.Erzurum ve Sivas Kongrelerinin toplanması II.Kuvayı milliyenin etkinliğinin kaldırılması III. Ankara’da TBMM’nin açılması Yukarıdaki yargılardan hangisi Kurtuluş Savaşında ulusal birliği sağlama ve Kurtuluş Savaşını tek …

Devamını Oku

12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1. Dönem 2. Yazılı

S–1- ABD’nin Türkiye ve Yunanistan’ın toprak bütünlüğünü Sovyetler Birliği’ne karşı korumak için 1947 yılında yaptığı mali yardım aşağıdakilerden hangisidir? A) Truman Doktrini B) Molotof Planı C) Brejnev Doktrini D) Avrupa Konseyi E) Avrupa Ekonomik Kalkınma Programı S–2-1949 yılında 14 ülke tarafından kurulan NATO’nun etkinliğinin artmasında, I. Sovyet tehdidinin bulunması, II. …

Devamını Oku

11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi 1. Dönem 2. Yazılı

A- Aşağıdaki soruları cevaplayınız. S–1- Osmanlı toplum yapısında yönetilenlere verilen genel ad aşağıdakilerden hangisidir? (5 Puan) A) Millet B) Cemaat C) Gayrimüslim D) Milleti sadıka E) Reaya S–2- Orta Asya Türk devletlerinde ailelerin birleşmesiyle aşağıdakilerden hangisi meydana gelmiştir? (5 Puan) A) Budun B) Urug C) Halk D) Boy E) İl S–3- Tarihte Türkler …

Devamını Oku

Osmanlılarda Yönetim

Saray ve Bölümleri Fatih Döneminde yaptırılan Topkapı Sarayı yaklaşık dört yüz yıl ülkenin idare, eğitim ve sanat merkezi olmuştur. Birun Topkapı Sarayının dış bölümüdür. Tarih boyunca birçok Divan-ı Hümayun toplantısına sahne olan Kubbealtı sarayın bu bölümünde yer almaktadır. Yabancı elçilerin ve divan üyelerinin kabul edildiği Arz Odası bu bölümdedir. Altı …

Devamını Oku

Fatih Sultan Mehmet Dönemi Askeri ve Siyasi Gelişmeler (1454-1480)

           Fatih İstanbul’u fethettikten sonra Anadolu, Balkanlar ve denizlerde fetih hareketlerine girişmiştir. Bu seferlerin nedenleri şunlardır. Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamak. Anadolu siyasi birliğini sağlamak, Anadolu üzerindeki tehditleri ortadan kaldırmak. Balkanlardaki hâkimiyetini güçlendirmek. Karadeniz’i Türk gölü haline getirmek. Akdeniz’deki Osmanlı hâkimiyetini güçlendirmek.  Fatih zamanında Anadolu siyasi …

Devamını Oku

2014-2015 Tarih 9. Sınıf 1. Dönem 2. Yazılı

A- Aşağıdaki soruları cevaplayınız.  S–1- I. Başkentleri Ninova’dır. II. Tarihte bilinen ilk kütüphaneyi kurdular. III. Mezopotamya ile Anadolu arasında ticaret yaparak, Anadolu’da önemli ticaret kolonileri kurdular. Yukarıda özellikleri verilen Mezopotamya uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir?(5 puan) A)Elam           B)Babil           C)        Akad          D)Sümer         E) Asur  S–2-İlk Çağ uygarlıkları içerisinde ilk …

Devamını Oku