Son Yazılar
Ana Sayfa / admin (page 4)

admin

İlk ve Orta Çağlarda Avrasya Soru Ve Cevapları

Kategori: Soru-Cevap   Test ve İçerik Hakkında:  9. Sınıf Tarih Dersi İlk ve Orta Çağlarda Avrasya ünitesi İlk Türk Devletleri(İslamiyet Öncesi Türk Tarihi), Avrasya’da İlk Türk İzleri, Boylardan Devlete, Kavimler Göçü, Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı, İlk Türk Devletleri ve komşuları, Türklerde Askeri Kültür konularına  göre hazırlanan iki seçenekli test(Hangisi) beş seçenekli test(Test) ve Doğru …

"Daha Fazla Oku"

Kadim Dünyada İnsan Soru ve Cevapları

Kategori: Soru-Cevap Test ve İçerik Hakkında:  9. Sınıf Kadim Dünyada İnsan ünitesi İlk Çağ Uygarlıkları konusuna göre hazırlanan iki seçenekli test(Hangisi) beş seçenekli test(Test)  doğru yanlış soruları ve cevapları bulunmaktadır. Hangisi Toplam Soru / Süre: 20 soru/10 dakika Test Toplam Soru / Süre: 10 soru/10 dakika Doğru Yanlış Toplam Soru / Süre: 20 soru/10 …

"Daha Fazla Oku"

Türklerin İslamiyeti Kabulü ve Anadolu’ya Yerleşmesi Soruları

Kategori: Soru-Cevap Test ve İçerik Hakkında:  9. Sınıf Türklerin İslamiyeti Kabulü ve Anadolu’ya Yerleşmesi konusuna göre hazırlanan iki seçenekli test(Hangisi) beş seçenekli test(Test) ve Doğru Yanlış soruları ve cevapları bulunmaktadır. Test Toplam Soru / Süre: 10 soru/10 dakika Hangisi Toplam Soru / Süre: 20 soru/10 dakika Doğru Yanlış Toplam Soru / Süre: 20 soru/10 dakika Not: www.tarihyolu.com tarih …

"Daha Fazla Oku"

İlk Türk Devlet ve Topluluklarında Kültür ve Uygarlık Soru ve Cevapları

Kategori: Soru-Cevap Test ve İçerik Hakkında:  9. Sınıf Tarih Dersi İlk ve Orta Çağlarda Avrasya ünitesi İlk Türk Devlet ve Topluluklarında Kültür ve Uygarlık konularına  göre hazırlanan iki seçenekli test(Hangisi) beş seçenekli test(Test) ve Doğru Yanlış soruları ve cevapları bulunmaktadır. TEST Toplam Soru / Süre: 10 soru/10 dakika HANGİSİ Toplam Soru / Süre: 20 soru/10 dakika BOŞLUK DOLDURMA Toplam Soru …

"Daha Fazla Oku"

İslam Medeniyetinin Doğuşu Kavramlar

KAVRAMLAR Cahiliye Dönemi: Arap toplumunda İslamiyet’ten önceki dönemlerde bedeviliğin yaygın olması, insanların medeniyet bakımından geri kalmaları, kadınların toplum içinde bir değerinin olmaması, putlara tapınılması, aileler arasında kan davalarının görülmesi, bilgisizlik ve cehaletin olması, köleciliğin yaygın olması gibi nedenlerden dolayı bu döneme verilen addır. Bu dönemin Cahiliye Dönemi olarak adlandırılmasında insanların …

"Daha Fazla Oku"

9. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 2. Yazılı (Yeni Müfredata Göre)

Test Soruları (5’er puan)  1.Türklerin İslam Devleti içerisinde valilik, komutanlık gibi görevlere getirilmesi ve Türkler için Avasım ve Samarra şehirlerinin kurulması aşağıdakilerden hangisinin döneminde gerçekleşmiştir? a) Hz. Muhammed b) Hz. Ali c) Emeviler d) Abbasiler e) Hz. Osman 2. Ünlü İspanyol yazar Cervantes‘in Endülüs Emevileri için söylediği “İspanya’ya doğru düşünceyi ve bilimi öğreten …

"Daha Fazla Oku"

40 Soruda İslam Tarihi

A-) Aşağıdaki test sorularını cevaplayınız. 1.Aşağıdakilerden hangisi halifelik makamını elinde bulunduran kişi veya hanedanlardan birisi değildir? a) Emeviler b)Abbasiler c)Memlükler d)Osmanlılar e)Hz. Osman 2. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ömer döneminde fethedilen yerlerden birisi değildir? a)Suriye b)Kudüs c)İran d)Mısır e)Fas 3. Aşağıdaki yerlerden hangisi Müslümanların Kuzey Afrika’da fethettiği yerlerden ilkidir? a)Fas b)Tunus …

"Daha Fazla Oku"

Kut’ül Amare Zaferi

Kut’ül Amare kuşatması, 29 Nisan 1916’da Irak Cephesinde Osmanlı ordusunun galibiyetiyle sonuçlanan I. Dünya Savaşı’nın cephelerinden birisidir. 11 Kasım 1914’te Birinci Dünya Savaşı’na giren Osmanlı Devleti’nin savaştığı cephelerden biri, İngilizlere karşı oluşturulan Irak cephesidir. Hindistan’a giden denizyolunun güvenliğini sağlamak ve Mezopotamya’daki petrol arazilerini ele geçirmek için İngilizler 24 Kasım 1914’te …

"Daha Fazla Oku"